Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Programa Analitică

 

Programa Analitică
compartiment
tematica
ore teoretice
ore practice
I.
Regulamentul cu privire la activitatea brokerului vamal şi al specialistului în domeniul vămuirii.
(4 ore)
1. Prezentare generală privind activitatea vamală
1
 
2. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal. Brokerul vamal
0,5
 
3. Modalitatea de asigurare de către brokerul vamal a obligaţiilor sale faţa de organele vamale
1
 
4. Evidenţa operaţiunilor de perfectare a actelor vamale de către brokerului vamal
0,5
 
5. Drepturile şi obligaţiile specialistului în domeniul vămuirii
1
 
II.
Trecerea mărfurilor şi a mijloacelor de transport peste frontiera vamală. Regimurile vamale şi destinaţiile vamale.
(14 ore)
1. Principii generale privind trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală
3
 
2. Regimurile vamale definitive:
o                                              Import
o                                              Export
3
1
3. Regimurile vamale suspensive: Tranzit, Transformare sub control vamal, Perfecţionare activă, Perfecţionare pasivă, Antrepozit vamal, Admitere temporară
4
1
4. Specificul altor destinaţii vamale
2
 
III.
Metodologia privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova
(2 ore)
1. Procedura de tranzit pentru mărfuri transportate. Procedura TI
0,5
 
2. Garanţiile pentru tranzit
0,5
 
3. Formalităţi la biroul de destinaţie
0,5
 
4. Convenţiile TIR, CMR
0,5
 
IV.
Modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul R. Moldova de către persoanele fizice
(2 ore)
1. Modul de declarare a bunurilor
0,5
 
2. Introducerea şi scoaterea bunurilor pe/de pe/ teritoriul Republicii Moldova
0,5
 
3. Admiterea temporară a bunurilor
0,5
 
4. Introducerea şi scoaterea obiectelor şi bijuteriilor din metale şi pietre preţioase, valorilor culturale, mijloacelor de transport auto etc.
0,5
 
V.
Drepturile de import şi drepturile de export
(12 ore)
1. Clasificarea drepturilor de import-export. TPV, TV, Accizele şi TVA
2
 
2. Calcularea şi plata drepturilor de import-export
2
2
3. Obligaţie vamală şi măsuri de garantare a acesteea
2
 
4. Restituirea excedentului din drepturile de import şi drepturile de export
1
 
5. Cotele drepturilor de import/export. Scutirile şi facilităţile vamale.
3
 
VI.
Plasarea mărfurilor la depozitul provizoriu
(2 ore)
1. Procedura de plasare a mărfurilor în depozitul provizoriu
0,5
 
2. Declaraţia sumară
1
 
3. Mărfurile care pot fi plasate la depozitul provizoriu
0,25
 
4. Termenul depozitării provizorii. Garantarea plăţilor
0,25
 
VII.
Valoarea în vamă a mărfurilor. Completarea Declaraţiei cu privire la valoarea în vamă (DVV)
(8 ore)
1. Metodele de determinare a valorii în vamă şi modul de aplicare a lor
3
2
2. Declararea valorii în vamă a mărfii
1
 
3. Drepturile şsi obligaţiile declarantului
1
 
4. Modul de completare a declaraţiei privind valoarea în vamă (DVV)
1
 
VIII.
Determinarea ţării de origine a mărfurilor. Certificarea mărfurilor
(4 ore)
1. Scopul şi modul de determinare a ţării de origine a mărfurilor
1
 
2. Criteriile relucrării suficiente a mărfii. Confirmarea originii mărfurilor
2
 
3. Certificatul de origine a mărfurilor
1
 
IX.
Nomenclatorul mărfurilor Republicii Moldova
(26 ore)
1. Armonizarea sistemului de descriere şi încadrare a mărfurilor
0,5
 
2. Reguli generale de clasificare şi încadrare a mărfurilor
0,5
 
3. Responsabilitate pentru încadrare incorectă a mărfurilor
0,5
 
4. Nomenclatorul mărfurilor în R. Moldova
0,5
 
5. Studii de caz de incadrare a mărfurilor în nomenclatorul de mărfuri
 
24
X.
Norme privind utilizarea şi completarea Declaraţiei vamale în detaliu
(14 ore)
1. Instrucţiuni privind utilizarea declaraţiei vamale în detaliu
2
 
2. Instrucţiuni privind completarea declaraţiei vamale în detaliu
10
 
3. Studii de caz pe completarea declaraţiei vamale în detaliu
 
2
XI.
Sistemul informaţional în domeniul vamal „ASYCUDA WORLD”. Modul de completare DV în SI „ASYCUDA WORLD”
(22 ore)
1. Pricipii generale a sistemului informaţional „ASYCUDA WORLD”
0,5
 
2. Modul de completare a DV în SI „ASYCUDA WORLD”
0,5
 
3. Etapele procedurii informatice de declarare a mărfurilor
1
 
4. Completarea declaraţiei vamale în detaliu în sistemul informaţional „ASYCUDA WORLD”
 
20
XII.
Contravenţiile vamale şi răspunderea pentru savîrsirea lor
(2 ore)
1. Tipuri de contravenţii vamale cu răspundere administrativă
0,5
 
2. Tipuri de contravenţii vamale cu răspundere materială
0,5
 
3. Sancţionarea materială a contravenţiilor vamale
0,5
 
4. Cazuri de contravenţie vamală şi cercetarea lor
0,5
 
Total: 112
 
60
52
 
BIBLIOGRAFIE
1) Gheorghe Caraiani, Cornel Cazacu „Vămuirea mărfurilor de export-import” Ed. Economica 1996
2) Legea cu privire la tariful vamal N 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial N 40-41, 7 mai 1998)
3) Codul Vamal al Republicii Moldova N 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial N 160-162, 23 decembrie 2000)
4) Legea cu rpivire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de către persoanele fizice N 1569-XV din 20 decembrie 2002 (Monitorul Oficial N 185-189, 31 decembrie 2002)
5) Titlul III al Cudului Fiscal al Republicii Moldova N 1163-XIII din 24.04.97 (Monitorul Oficial N 62, 18.09.97)
Titlul IV al Codului Fiscal al Republicii Moldova N 1163-XIII din 24.04. 97 (Monitorul Oficial N 62, 18.09.97)
7) Nomenclatorul mărfurilor în Republica Moldova
8) Legea cu privire la zonele economice libere N 440-XV din 27.07.2001 (Monitorul Oficial N 108-109/834, 06.09.2001)
9) Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul RM N 600 din 14 mai 2002 (Monitorul Oficial N 66-68, 23 mai 2002)
10) Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire  la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniului vămuirii N 1290 din 09.12.2005 (Monitorul Oficial N 168-171/1389, 16.12.2005)
11) Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova N 1140 din 02.11.2005 (Monitorul Oficial N 157-160/1285, 25.11.2005)
12) Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova
13) Ordinul Departamentului Vamal “Cu privire la aprobarea indicaţiilor metodice privind calcularea perceperea taxei pentru proceduri vamale” N 15-O din 9 februarie 2001 (Monitorul Oficial N 57-58, 31.05.2001)
14) Ordinul Departamentului Vamal “Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de restituire a sumelor taxei  vamale” N 5558 din 04.08.2003 (Monitorul Oficial N 215-217, 17.10.2003)
15) Ordinul Departamentului Vamal “Referitor la aprobarea normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” N 199-O din 29 octombrie 2004 (Monitorul Oficial N 226-232, 10.12.2004)
16) Ordin N 240-O din 27.06.2006 cu privire la aprobarea Metodologiei declarării periodice a mărfurilor produse în zonele economice libere la scoaterea lor pe cealalta parte a republicii
17) Ordin N 226-O din 20.06.2006 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană şi Regulamentului cu privire la procedura de control al certificatelor de origine preferenţiale
18) Ordin N 185-O 25.05.2006 referitor la aprobarea Normelor de utilizare a declaraţiei sumare
19) Metodologia de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu prin procedee informatice
 
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti