Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
» Completarea Declaraţiei Vamale
» Norme metodologice privind clasificarea unor categorii de mărfuri
» ORDIN Nr. 50-O din 18.02.2008 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea ce
» ORDIN Nr. 39 357 din 07.10.2008 Privind calcularea şi perceperea plăţilor pentru importul mărfurilor, care în procesul utilizări
» ORDIN Nr. 126-O din 07.04.2010 Cu privire la modul de vămuire a mărfurilor de larg consum
» ORDIN Nr. 183-O din 17.05.2010 cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor
» ORDIN Nr. 185-O din 17.05.2010 Cu privire la modul de vămuire a unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport
» ORDIN Nr. 230-O din 28.06.2007 cu privire la aprobarea unor acte normative de executare a Codului vamal
» ORDIN Nr. 244-O din 03.07.2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea
» ORDIN Nr. 267-O din 02.10.2009 privind formularul, modul de completare şi utilizare a actului constatator
» ORDIN Nr. 288-O din 20.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe terit
» ORDIN Nr.185-O din 25.05.2006 referitor la aprobarea Normelor de utilizare a declaraţiei sumare
» ORDIN Nr.276-O din 24.10.2002 Ordin cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile
» Ordin nr.140 din 10.04.2012


Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti