Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Ordin nr.140 din 10.04.2012

 Cu privire la completarea şi modificarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu,
aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-0 din 24.12.2009

    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art. 12 al Codului vamal al Republicii Moldova şi pct.8 al Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr.4 din 02.01.2007,
ORDON:
1.    De a introduce în Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-0 din
24.12.2009 modificări după cum urmează:
în cap.II pct.9 lit.a) se expune în următoarea redacţie:
"a) mărfurile importate sau exportate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale, a căror valoare în vamă nu depăşeşte sumă de 100 de euro;"
în pct. 22, la capitolul „A. Indicaţii privind completarea declaraţiei vamale în detaliu în cazul procedurilor vamale de export definitiv, export temporar, reexport, tranzit", din descrierea rubricii 9 - „Responsabil financiar" cuvintele „şi care, va primi achitarea pentru marfa în cauză" se exclud.
2.     De a expune în redacţie nouă Anexa nr. 11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detalui (se anexează).
3.     De a expune în redacţie nouă Anexa nr. 14 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detalui (se anexează).
4.     I.S."Vamservinform"  va  introduce  în  Sistemul  Informaţional  "Asycuda  World" completările şi modificările necesare executării prezentului Ordin.
5.     Executarea    prezentului    Ordin    se    atribuie    şefilor    birourilor    vamale    şi I. S. "Vamservinform".
6.     Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentul Venituri şi Tehnologii Informaţionale.
7.     Direcţia Reglementări Tarifare şi Netarifare va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 

 

Anexa nr. 11
la Norme tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu
 
 CODURILE PROCEDURILOR VAMALE
 
Codificare a
procedurii vamale
Explicaţia succintă a procedurii
Procedura 1
10
Export definitiv.
1000
Export definitiv.
1021
încheierea prin export definitiv a unei operaţiuni de perfecţionare pasivă.
1023

încheierea prin export definitiv a unei operaţiuni de export temporar.
1041
Exportul definitiv al produselor compensatoare rezultate din mărfuri importate în regim de perfecţionare activă cu restituire (sistemul drawback).
1051
Exportul definitiv al produselor compensatoare de origine RM obţinute în cadrul regimului de perfecţionare activă cu suspendare.
1055
Export definitiv al produselor compensatoare de origine RM obţinute în cadrul regimului de perfecţionare activă cu suspendare în interiorul unui antrepozit.
1078
Export definitiv de mărfuri produse integral sau prelucrate suficient în zona liberă
11
Export de produse compensatoare obţinute din mărfuri echivalente în cadrul regimului de perfecţionare activă cu suspendare, care precede importul de mărfuri străine ce urmează a fi plasate în perfecţionare activă.
1100
Exportul produselor compensatoare obţinute din mărfuri echivalente în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare activă cu suspendare ce precede importul de mărfuri străine.
18
Exportul mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM în zona liberă.
1800
Livrarea mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.
Procedura 2
21
Export temporar sub regimul de perfecţionare pasivă.
2100
Export temporar în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă.
2123
Plasare în regim de perfecţionare pasivă a mărfurilor anterior exportate temporar.
2141
Export temporar în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă complementar unei operaţiuni de perfecţionare activă cu restituire (sistemul drawback).
2148
Export temporar al mărfurilor în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă realizat ulterior unui import anticipat a produselor de înlocuire de acelaşi standard
2151
Export temporar în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă complementar unei operaţiuni de perfecţionare activă cu suspendare.
2155
Export temporar în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă complementar unei operaţiuni de perfecţionare activă cu suspendare autorizată în interiorul unui antrepozit vamal.
23
Export temporar pentru returnare în aceeaşi stare.
 
 
 
2300
Export temporar în vederea returnării ulterioare a mărfurilor în aceeaşi stare.
 
2321
Export temporar al produselor compensatoare rezultate din plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare pasivă.
 
Procedura 3
 
31
Reexport.
 
3100
Reexport (retur în străinătate a mărfurilor nevămuite).
 
3151
Reexportul mărfurilor străine neprelucrate plasate în regim de perfecţionare activă cu suspendare sau a produselor compensatoare prelucrate insuficient.
 
3153
Reexport de mărfuri aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
 
3154
Reexport de mărfuri aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
 
3155
Reexportul mărfurilor străine neprelucrate plasate în regim de perfecţionare activă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit sau a produselor compensatoare prelucrate insuficient.
 
3157
Reexport de mărfuri anterior cesionate.
 
3171
Reexport de mărfuri aflate anterior în regim de antrepozit vamal.
 
3173
Reexport de mărfuri transferate dintr-un antrepozit în altul.
 
3178
Reexport de mărfuri străine, plasate anterior în zonă liberă.
 
3191
Reexport de mărfuri ce au fost introduse în regim de transformare sub control   vamal sau de produse rezultate din transformarea sub control vamal.
 
3193
Reexportul deşeurilor rezultate în procesul distrugerii mărfurilor străine pe teritoriul vamal
 
3196
Reexport de mărfuri străine introduse în depozit sub supraveghere vamală în vederea vînzării prin magazinele duty-free
 
38
Scoaterea din zona liberă a mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM în afara teritoriului vamal.
 
3878
Scoaterea din zona liberă a mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.
 
Procedura 4
 
40
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri.
 
4000
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri.
 
4051
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost plasate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare.
 
4053
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost plasate anterior în regim  de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
 
4054
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost plasate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
 
4055
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac
 


 
obiectul unor scutiri şi au fost plasate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit vamal.
 
4057
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi anterior au fost cesionate.
 
4071
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost plasate anterior în regim de antrepozitare.
 
4073
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
 
4078
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost plasate anterior în zonă liberă.
 
4091
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost plasate anterior în regim de transformare sub control vamal.
 
4093
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au rezultat în procesul distrugerii mărfurilor străine pe teritoriul vamal.
 
4094
Regularizarea obligaţiei vamale pentru mărfurile introduse şi plasate anterior în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale.
 
4096
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost plasate anterior în depozit sub supraveghere vamală pentru aprovizionarea magazinelor duty-free.
 
41
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie în contextul regimului de perfecţionare activă (regimul cu restituire-drawback).
 
4100
Import de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback)
 
4121
Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback) a mărfurilor aflate anterior în perfecţionare pasivă (complementar unei operaţiuni de perfecţionare activă)
 
4151
Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire a mărfurilor plasate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare.
 
4153
Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback) a mărfurilor importate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
 
4154
Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback) a mărfurilor importate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
 
4155
Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire a mărfurilor plasate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit.
 
4157
Plasare în regim drawback a mărfurilor care anterior au fost cesionate în cadrul unui regim cu suspendare
 
4171
Plasarea în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback) a mărfurilor importate anterior în regim de antrepozitare.
 
4173
Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback) a mărfurilor transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
 
4178
Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback) a mărfurilor plasate anterior în zona liberă.
 
42
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale.
 
4200
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale.
 
4251
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale şi au fost plasate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare.
 
4253
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale şi au fost plasate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
 
4254
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale şi au fost plasate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
 
4255
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale şi au fost plasate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit.
 
4257
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale care anterior au fost cesionate.
 
4271
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale şi au fost plasate anterior în regim de antrepozitare.
 
4273
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale şi transferate anterior dintr-un antrepozit în altul
 
4278
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale şi au fost plasate anterior în zona liberă.
 
4291
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale şi au fost plasate anterior în regim de transformare sub control vamal.
 
4293
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale şi au rezultat în procesul distrugerii mărfurilor străine pe teritoriul vamal.
 
4294
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale şi care au fost plasate anterior în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale.
 
4296
Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale şi au fost plasate anterior în depozit sub supraveghere vamală pentru aprovizionarea magazinelor duty-free .
 
48
Introducere de mărfuri de înlocuire (import anticipat) în cadrul regimului de perfecţionare pasivă, înainte de realizarea exportului temporar al mărfurilor ce urmează a fi plasate sub regimul de perfecţionare pasivă.
 
4800
Introducere de mărfuri de înlocuire (import anticipat) în cadrul regimului de perfecţionare pasivă, înainte de realizarea exportului temporar al mărfurilor ce urmează a fi plasate sub regimul de perfecţionare pasivă.
 
Procedura 5
 
51
Regimul de perfecţionare activă cu suspendare (sistemul suspensiv).
 
5100
Import de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare.
 
5111
Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu utilizarea mecanismului compensării prin echivalenţă cu export anticipat.
 
5121
Plasare în regim de perfecţionare activă cu suspendare a mărfurilor aflate anterior în perfecţionare pasivă (complementar unei operaţiuni de perfecţionare activă)
 
5141
Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare aflate anterior în
 
 
regim de perfecţionare activă cu restituire.
 
5153
Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
 
5154
Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
 
5155
Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit.
 
5171
Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare aflate anterior în antrepozit vamal.
 
5173
Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
 
5178
Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare aflate anterior în zonă liberă
 
53
Import în cadrul regimului de admitere temporară cu suspendare totală de la plata taxelor vamale.
 
5300
Admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
 
5341
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu restituire.
 
5351
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare sau a produselor compensatoare.
 
5355
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit vamal.
 
5357
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor anterior cesionate
 
5371
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor aflate anterior în regim de antrepozitare.
 
5373
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
 
5378
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor plasate anterior în zona liberă.
 
5391
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor aflate anterior în regim de transformare sub control vamal sau a produselor rezultate din transformare.
 
54
Import în cadrul regimului de admitere temporară cu suspendare parţială de Ia plata taxelor vamale.
 
5400
Admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
 
5441
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu restituire.
 
5451
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare.
 
5453
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
 
5455
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit vamal.
 
5457
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor anterior cesionate
5471
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor aflate anterior în regim de antrepozitare.
5473
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
5478
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor plasate anterior în zonă liberă.
5491
Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor aflate anterior în regim de transformare sub control vamal sau produselor rezultate din transformare.
55
Regimul de perfecţionare activă (sistemul suspensiv) într-un antrepozit vamal.
5500
Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal.
5521
Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal aflate anterior în regim de perfecţionare pasivă.
5541
Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu restituire.
5551
Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare în afara antrepozitului.
5553
Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
5554
Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare ,autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
5557
Plasarea mărfurilor anterior cesionate în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal
5571
Plasarea în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal a mărfurilor aflate anterior în regim de antrepozitare
5573
Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal transferate din alt antrepozit vamal.
57
Cesionare de mărfuri plasate în regim cu impact economic.
5741
Cesiune de mărfuri aflate în regim de perfecţionare activă cu restituire.
5751
Cesiune de mărfuri aflate în regim de perfecţionare activă cu suspendare.
5753
Cesiunea regimului vamal de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
5754
Cesiunea regimului vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
5755
Cesiune de mărfuri aflate în regim de perfecţionare activă cu suspendare în interiorul unui antrepozit.
Procedura 6
61
Reimportul cu eliberare simultană pentru liberă circulaţie pentru mărfurile care nu fac obiectul unei scutiri.
6121
Reimport de mărfuri care fac obiectul plăţii drepturilor vamale ce anterior au fost exportate în cadrul regimului de perfecţionare pasivă.

 
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti