Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN 45-O din 10.02.2009

 O R D I N

referitor la clasificarea produsului numit ”Нaematogenum”
 
nr. 45-O  din  10.02.2009
 
Monitorul Oficial nr.45-46/171 din 27.02.2009
 
* * *
În scopul clasificării uniforme a mărfurilor de acelaşi gen, eficientizării controlului vamal al mărfurilor ce traversează frontiera Republicii Moldova, identificarea lor în corespundere cu Nomenclatorul Mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1525 din 29.12.2007, precum şi în temeiul articolului nr.1412 al Codului Vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, din 01.01.2007),
ORDON:
1. A aproba normele metodologice privind clasificarea produsului numit ”Нaematogenum” (conform anexei).
2. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei Generale Fluxuri Informaţionale şi Statistică Vamală (dl S. Beiu).
 
DIRECTORUL GENERAL AL SERVICIULUI
VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
Viorel MELNIC

Chişinău, 10 februarie 2009.
 
Nr.45-O.
 
 
Anexă
la Ordinul Serviciului Vamal
al Republicii Moldova
nr.45-O din 10 februarie 2009
 
NORME
metodologice privind clasificarea produsului numit ”Нaematogenum”
 
Prezenta metodologie a fost elaborată în baza regulilor principale de interpretare a Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova cu utilizarea “Notelor Explicative” la Sistemul Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, elaborate de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte, cît şi studierii practicii internaţionale.
Produsul numit ”Нaematogenum” prezintă un batonaş cu o greutate de 30gr sau 50gr de culoare brună, secţionat în pătrăţele. Acest produs, se utilizează în calitate de produs alimentar, care contribuie la menţinerea sănătăţii generale în stare bună, pentru reducerea riscului anemiei legate de deficitul de fier.
Din motivul, că Serviciul Vamal nu dispune de date oficiale privind componenţa produsului nominalizat mai sus au fost consultate mai multe WEBsite-uri conform cărora a fost stabilit, că produsul conţine aproximativ 45% de zahăr, 40% de lapte concentrat, 5% de albumină (substanţă organică, care intră în componenţa sîngelui), sulfat de fier, acid ascorbic ş.a.
Conform notei 1a) de la capitolul 30 al Nomenclatorului mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1525 din 29.12.2007, acesta nu cuprinde alimentele şi băuturile (cum sînt alimentele dietetice, alimentele îmbogăţite, alimentele pentru diabetici, suplimentele alimentare, băuturile tonice şi apele minerale), altele decît preparatele nutritive administrate intravenos (Secţiunea IV).
Conform regulii 3b) de clasificare a mărfurilor, amestecurile, produsele complexe ce sînt confecţionate din mai multe componente, trebuie clasificate după materialul sau partea componentă ce determină caracterul principal al mărfii respective.
Produsul nominalizat este inclus în Clasificatorul Medicamentelor înregistrate în Republica Moldova, însă “Notele Explicative” la Sistemul Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor de la poziţia 3003 stipulează, că nu trebuie totuşi, considerat că preparatele care figurează în farmacopeele oficiale şi printre specialităţile farmaceutice se clasifică întotdeauna la medicamente. Astfel, nu pot fi considerate medicamente preparatele care nu conţin ingrediente active în cantităţi destul de mari pentru a fi considerate ca avînd o acţiune esenţială terapeutică sau profilactică.
Reieşind din cele menţionate mai sus produsul numit “Нaematogenum” urmează a fi clasificat la poziţia tarifară 2106 90 980.
 

__________
Serviciul Vamal
Ordin nr.45-O din 10.02.2009 referitor la clasificarea produsului numit “Haematogenum” //Monitorul Oficial 45-46/171, 27.02.2009Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti