Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN 38-O din 05.02.2009

 O R D I N

referitor la clasificarea unor categorii de autovehicule
 
nr. 38-O  din  05.02.2009
 
Monitorul Oficial nr.45-46/170 din 27.02.2009
 
* * *
În scopul clasificării uniforme a mărfurilor de acelaşi gen, eficientizării controlului vamal al mărfurilor ce traversează frontiera Republicii Moldova, identificarea lor în corespundere cu Nomenclatorul Mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1525 din 29.12.2007, precum şi în temeiul articolului nr.1412 al Codului Vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, din 01.01.2007),
ORDON:
1. A aproba normele metodologice privind clasificarea unor categorii de autovehicule (conform anexei).
2. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei Generale Fluxuri Informaţionale şi Statistică Vamală (dl S.Beiu).
 
DIRECTORUL GENERAL AL SERVICIULUI
VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
Viorel MELNIC

Chişinău, 5 februarie 2009.
 
Nr.38-O.
 
Anexă
la Ordinul Serviciului Vamal
al Republicii Moldova
nr.38-O din 5 februarie 2009
 
NORME
metodologice privind clasificarea unor categorii de autovehicule
 
Prezenta metodologie a fost elaborată în baza “Notelor Explicative” la Sistemul Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, compendiului de avize de clasificare elaborate de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte, cît şi studierii practicii internaţionale.
 
Clasificarea maşinilor de tip “Break”
Se înţelege prin break-uri vehiculele polivalente construite pe bază de autoturisme (de exemplu vehiculele de tip camionetă, vehiculele utilizate în sport, vehiculele de tip “pick-up”) al căror interior poate fi folosit, fără modificarea structurii, atît pentru transportul persoanelor, cît şi pentru transportul mărfurilor. Vehiculele nominalizate trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
- Prezenţa scaunelor permanente cu dispozitiv de siguranţă (de exemplu centuri de siguranţă) pentru cel mult nouă persoane (inclusiv şoferul);
- Absenţa ferestrei din spate pe cele două panouri laterale; prezenţa a două uşi cu geam în faţă şi a mai multe uşi fără ferestre pe panourile laterale sau pe spate, pentru a permite încărcarea şi descărcarea mărfurilor (vehiculele de tip camionetă);
- Prezenţa unui panou sau perete despărţitor permanent între şofer, pasageri şi compartimentul marfar.
Pentru determinarea corectă a poziţiei tarifare a vehiculelor nominalizate e necesar de aplicat următoarea formulă, partea stîngă a căreia reprezintă sarcina compartimentului marfar, iar partea dreaptă sarcina compartimentului destinat transportului de pasageri:
 
GRp – 70 × N < > 70 × N,
unde:
GRp – greutatea în sarcină maximă;
70 – greutatea aproximativă (kg) a unei persoane;
N – numărul de locuri pentru pasageri, inclusiv şoferul.
În caz dacă compartimentul destinat transportării mărfurilor este mai mare decît compartimentul pasagerilor, inclusiv şoferul, vehiculele nominalizate vor fi clasificate la poziţia tarifară 8704. În caz contrar sau dacă aceste valori sînt egale – la poziţia tarifară 8703.
 
Clasificarea autovehiculelor de tip quadrociclu
Autovehiculele de tip quadrociclu prezintă unităţi de transport pe patru roţi (cu tracţiune pe două sau patru roţi), cu şasiu tubular prevăzut cu sistem de conducere de tip automobil utilizate în afara drumurilor publice (de exemplu bazat pe principiul Akkerman). Ele sînt echipate cu şa de tip motocicletă, cu volan pentru dirijare tip bicicletă şi anvelope tip ”off the road” cu sau fără transmisie automată reversibilă, cu tobe de frînă din faţă şi spate şi un motor monocilindric cu patru timpi. Cotirea celor două roţi din faţă este bazată pe principiul Akkerman. Principiul Akkerman defineşte geometria de direcţie, care se aplică în vederea asigurării unghiului corect de cotire a roţilor de direcţie atunci cînd trec o curbă.
Autovehiculele descrise mai sus se vor clasifica la poziţia tarifară 8703.
 

__________
Serviciul Vamal
Ordin nr.38-O din 05.02.2009 referitor la clasificarea unor categorii de autovehicule //Monitorul Oficial 45-46/170, 27.02.2009Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti