Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN 185-O din 17.05.2010

 O R D I N

                                                        nr. _185-O_
”_17_”__mai__ 2010                                                                                   mun. Chişinău
 
 
Cu privire la modul de vămuire a unor categorii
de mărfuri şi mijloace de transport
 
În scopul asigurării controlului vamal şi corectitudinii vămuirii mijloacelor de transport auto, a părţilor şi accesoriilor acestora, introduse de către agenţi economici, în temeiul prevederilor art. art. 132, 135 şi 175 ale Codului Vamal al Republicii Moldova şi pct. 8 al Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr. 4 din 02.01.2007 (Monitorul Oficial alRepublicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), –
 
ORDON :
 
1. Vămuirea mijloacelor de transport auto, a părţilor şi accesoriilor acestora, menţionate în anexa la prezentul Ordin şi destinate plasării în liberă circulaţie (codul regimului vamal 40, 42 sau 94) de către agenţi economici, începînd cu 24.05.2010 se va efectua doar în cadrul posturilor vamale după cum urmează:
(a) agenţii economici din raza de activitate a birourilor vamale Bălţi şi Briceni – la Postul Vamal Bălţi intern al Biroului Vamal Bălţi (codul postului 9022);
(b) agenţii economici din raza de activitate a birourilor vamale Bender, Centru, Chişinău, Leuşeni şi Ungheni – la Postul Vamal Chişinău intern 3 (Varniţa-Industrială) al Biroului Vamal Chişinău (codul postului – 3029);
(c) agenţii economici din raza de activitate a biroului vamal Cahul – la Postul Vamal Comrat intern al Biroului Vamal Cahul (codul postului 2510).
2. În cazul în care mijloacele de transport sau mărfurile menţionate în pct. 1 al prezentului Ordin, fiind transportate în grupaj, sînt destinate importatorilor diferiţi, din zone de activitate ale birourilor vamale diferite, toate loturile din grupaj pot fi vămuite (în întregime sau pe părţi) la oricare din posturile vamale din cadrul celor menţionate la pct. 1 al prezentului Ordin.
3. În cazul în care mijloacele de transport sau mărfurile menţionate în pct. 1 al prezentului Ordin, fiind transportate în grupaj (inclusiv ca loturi diferite, avînd destinatari diferiţi) cu mărfurile reglementate de ordinele Serviciului Vamal nr. 35-O din 29.01.2010 sau nr. 126-O din 07.04.2010, acestea pot fi vămuite numai la posturile menţionate în pct. 1 al prezentului Ordin sau la posturile indicate în Ordinile menţionate.
4. Se interzice vămuirea mijloacelor de transport şi mărfurilor menţionate în Anexă la prezentul Ordin şi transportate în grupaj în cadrul altor posturi vamale, decît cele menţionate în punctele 1 şi 3 ale prezentului Ordin.
5. La plasarea în regim vamal de tranzit intern a mijloacelor de transport şi mărfurilor menţionate în Anexă la prezentul Ordin, posturile vamale de frontieră şi posturile vamale interne de control pe segmentul transnistrean, le vor direcţiona la posturile vamale prevăzute în punctele 1 şi 3 ale prezentului Ordin.
În cazul transportării mijloacelor de transport şi mărfurilor menţionate în Anexă la prezentul Ordin cu transport aerian sau fluvial (maritim), tranzitul se va efectua cu transbordarea acestora conform prevederilor pct. pct. 402 – 405 ale „Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005, organul vamal de destinaţie fiind stabilit postul vamal menţionat în punctele 1 sau 3 ale prezentului Ordin.
6. Vămuirea mijloacelor de transport şi mărfurilor menţionate în Anexă la prezentul Ordin se va realiza numai cu efectuarea obligatorie a controlului vamal fizic detaliat. În cazul depistării iregularităţilor, acestea se vor consemna în Actul de inspecţie, care se va completa în modulul respectiv al SIIV „Asycuda World” şi ulterior se va imprima, autentifica prin semnătura şi ştampila individuală a inspectorului vamal responsabil, cu anexarea la declaraţia vamală corespunzătoare.
7. Birourile Vamale Bălţi şi Cahul, de comun cu Departamentul Venituri şi Tehnologii Informaţionale, pînă la 24.05.2010, vor elabora şi aproba Scheme tehnologice de control vamal pentru vămuirea mărfurilor de larg consum, inclusiv prevederile ce ţin de efectuarea controlului fizic detaliat.
8. Sub incidenţa prevederilor prezentului Ordin nu cad următoarele categorii de mărfuri de larg consum:
(a) mărfurile introduse pe teritoriul vamal în calitate de trimiteri poştale internaţionale;
(b) mărfurile introduse pe teritoriul vamal pe calea aerului, cu o valoare în vamă pînă la 200 Euro.
(c) mărfurile menţionate în pct. 1 al prezentului Ordin, importate pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate includerii în capitalul statutar în modul prevăzut de legislaţie;
(d) mijloacele de transport sau mărfurile menţionate în pct. 1 al prezentului Ordin şi introduse pe teritoriul Republicii Moldova cu transport feroviar;
(e) mărfurile atribuite la subpoziţiile tarifare 870130, 870190, 843320, 843330, 843351000 şi 843353.
De asemenea, sub incidenţa prezentului Ordin nu cad mijloace de transport introduse în republică, în privinţa cărora agentul economic a solicitat vămuirea nemijlocit la postul vamal de frontieră.
9. Începînd cu 24.05.2010, se abrogă Ordinul Serviciului Vamal nr. 85-O 12.03.2010 „Cu privire la modul de vămuire a unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport”, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale, care îl vor aduce la cunoştinţă colaboratorilor din subordine, brokerilor vamali şi agenţilor economici importatori ai mărfurilor vizate.
11. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului Venituri şi Tehnologii Informaţionale.
 
 
    Director general                                                     Tudor BALIŢCHI
 
 
 


Anexa
la Ordinul Serviciului Vamal
nr. _____ din ”______” mai 2010
 
LISTA
accesoriilor şi pieselor auto
                             
Subpoziţia tarifară
Descrierea mărfurilor
3926 30 000
Garnituri din materiale plastic pentru caroserii
4009 *
Tuburi, ţevi şi furtunuri din cauciuc vulcanizat nedurificat, prevăzute sau nu cu accesoriile lor (de exemplu, racorduri, garnituri, coturi şi flanşe)
4010*
Benzi transportoare sau curele de transmisie, din cauciuc vulcanizat
4011
Anvelope pneumatice noi, din cauciuc
4012
Anvelope pneumatice reşapate sau uzate, din cauciuc; bandaje, benzi de rulare amovibile pentru pneuri şi “flapsuri”, din cauciuc
4013
Camere de aer, din cauciuc
4016 91 000*
Acoperitoare de podea din cauciuc
4016 93 000*
Garnituri, şaibe și alte etanşări din cauciuc vulcanizat 
4016 99 520-
4016 99 580
Articole din cauciuc vulcanizat, nedurificat pentru automobilele de la poziţiile de la 8701 pînă 8705
5910 00 000*
Benzi transportoare sau curele de transmisie, din materiale textile, chiar impregnate, îmbrăcate, acoperite, sau stratificate cu materiale plastice sau ranforsate cu metal sau cu alte materiale
6813*
Materiale de fricţiune şi articole din acestea (de exemplu, plăci, role, benzi, segmenţi, discuri, şaibe, membrane), nemontate, pentru frîne, pentru ambreiaje sau pentru toate organele supuse frecării, pe bază de azbest, de alte substanţe minerale sau de celuloză, chiar combinate cu materiale textile sau cu alte materiale
6815*
Articole din piatră sau din alte materii minerale (inclusiv din fibre de carbon şi articole din acestea şi articole din turbă), nedenumite şi necuprinse în altă parte
7007 11 100
Sticlă securit călită de dimensiuni şi forme care permit a fi folosite pentru autovehicule şi tractoare
7007 21 200
Sticlă securit (stratificată)de dimensiuni şi forme care permit a fi folosite pentru autovehicule şi tractoare (parbriz)
7009 10 000
Oglinzi retrovizoare pentru vehicule
7014*
Articole din sticlă pentru semnalizare şi elemente de optică din sticlă (altele decît cele de la poziţia 7015), neprelucrate optic
7307*
Accesorii de țevării (racorduri, coturi, mansoane) din fontă, fier sau din oţel
7318 *
Şuruburi, buloane, piuliţe, tirfoane, cîrlige filetate, nituri, cuie spintecate, ştifturi, piroane, pene, şaibe, inele (inclusiv şaibele şi inelele elastice, de siguranţă) şi articole similare, din fontă, din fier sau din oţel
7320 *
Arcuri şi foi de arcuri, din fier sau din oţel
7326 *
Alte articole din fier sau din oţel
8301 20 000
Broaşte, închizători şi încuietori de tipul celor utilizate pentru autovehicule
8301 70 000*
Chei prezentate separat
8302 30 000
Ornamente, podoabe, decoraţiuni, îmbinări metalice, articole de feronerie şi articole similare pentru autovehicule
8310*
Placi indicatoare, plăci pentru firme, pentru adrese şi alte placi similare, cifre, litere şi însemne diverse, din metale comune, cu excepţia celor clasificate la poziţia 9405
8407*
Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scînteie (motoare cu explozie)
8408*
Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semidiesel) 
8409 *
Părţi destinate exclusiv sau în principal motoarelor de la poziţiile 8407 sau 8408 
8412 *
Alte motoare şi maşini motrice
8413*
Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de măsurare elevatoare de lichid
8414*
Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau de alte gaze şi ventilatoare; hote aspirante de extracţie de reciclare, cu ventilator incorporat, chiar filtrante
8415 20 000
Maşini şi aparate pentru condiţionarea aerului utilizate în automobile                              
8421 21 000*
Aparate pentru filtrarea sau epurarea apei
8421 23 000 * 
Filtre pentru filtrarea uleiurilor minerale în motoarele cu combustie internă
8421 31 000*
Filtre de aer pentru motoarele cu combustie internă
8421 99 000*
Părţi de filtre
8481 *
Articole de robinetărie şi alte articole similare pentru ţevi, cazane, rezervoare, cuve şi alte recipiente similare, inclusiv reductoarele de presiune şi vanele termostatice
8482 *
Rulmenţi cu bile, cu galeţi, cu role sau cu ace
8483 *
Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came şi   vibrochene) şi manivele; lagăre şi cuzineţi; angrenaje şi roţi de fricţiune; tije filetate cu role sau cu bile; reductoare, multiplicatoare şi variatoare de viteză, inclusiv convertizoare de cuplu; volane şi fulii, inclusiv fulii cu mufle; ambreiaje şi organe de cuplare, inclusiv articulaţii:
8484 *
Garnituri de etanşare şi articole similare din foi de metal combinate cu alte materiale sau din două sau mai multe straturi din metal; seturi sau sortimente de garnituri de etanşare şi similare de compoziţii diferite, prezentate în pungi, plicuri sau în ambalaje similare; garnituri pentru etanşări mecanice
8501 *
Motoare şi generatoare electrice, cu excepţia grupurilor electrogene
8507*
Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor separatoare, chiar de formă pătrată sau dreptunghiulară
8511 *
Aparate si dispozitive electrice de aprindere sau de pornire pentru motoare cu aprindere prin scînteie sau prin compresie (de exemplu magnetouri, dinamuri–magnetou, bobine de aprindere, bujii de aprindere sau de încălzire, demaroare); generatoare (de exemplu dinamuri, alternatoare) si conjunctoare–disjunctoare utilizate cu astfel de motoare
8512 20 000*
Aparate de iluminat sau de semnalizare vizuală
8512 30 *
Aparate de semnalizare acustică
8512 40 000
Ştergătoare de parbriz, dispozitive antigivraj şi de dezaburire                         
8532*
Condensatoare electrice, fixe, variabile sau reglabile
8536 *
Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecţia, branşarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu întrerupătoare, comutatoare, relee, siguranţe, regulatoare de unde, fişe şi prize de curent, dulii pentru lămpi, cutii de joncţiune), pentru o tensiune care să nu depăşească 1000 volţi
8539 *
Lămpi şi tuburi electrice cu incandescenţă sau cu descărcare, inclusiv articole numite "faruri şi proiectoare etanşe", lămpi şi tuburi cu raze ultraviolete sau infraroşii; lămpi cu arc
8544 *
Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) şi alte conductoare electrice izolate (chiar emailate sau oxidate anodic), cu sau fără conectori; cabluri de fibre optice, constituite din fibre izolate individual, chiar echipate cu conductoare electrice sau prevăzute cu conectori
8545 20 000*
Perii de cărbune
8701
Tractoare (cu excepţia cărucioarelor-tractoare de la poziţia 8709)
8702
Autovehicule pentru transportul de minimum 10 persoane, inclusiv şoferul
8703
Autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru
transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia 8702),
Inclusiv maşinile de tipul "break" şi maşinile de curse
8704
Autovehicule pentru transportul mărfurilor
8705
Autovehicule pentru utilizări speciale, altele decît cele concepute în principal pentru transportul de persoane sau de mărfuri (de
exemplu: pentru depanare, automacarale, pentru stingerea incendiilor, autobetoniere, pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, autoateliere, unităţi autoradiologice)
8706
Şasiuri echipate cu motor pentru autovehiculele de la poziţiile 8701 pînă la 8705
8707
Caroserii, inclusiv cabinele pentru autovehiculele de la poziţiile
8701 pînă la 8705
8708
Părţi şi accesorii pentru autovehicule de la poziţiile 8701 - 8705
8711
Motociclete (inclusiv mopede) şi biciclete, triciclete sau similare,
echipate cu pedale şi cu motor auxiliar, cu sau fără ataş; ataşe
8714
Părţi şi accesorii de vehicule de la poziţiile 8711 pînă la 8713 
8716
Remorci şi semiremorci pentru toate vehiculele; alte vehicule
nepropulsate mecanic; părţile lor
9025*
Densimetre, areometre, şi instrumente flotante similare, termometre, pirometre, barometre, higrometre şi psihrometre, cu înregistrare sau nu, chiar combinate între ele
9026*
Instrumente şi aparate pentru măsurarea sau controlul debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor (de exemplu, debitmetre, indicatoare de nivel, manometre, contoare de căldură), excluzînd instrumentele şi aparatele de la poziţiile 9014, 9015, 9028 sau 9032
9029 *
Alte contoare (de exemplu, contoare de turaţii, de producţie, de taximetre, de kilometraj, podometre); indicatoare de viteză şi tahometre, altele decît cele de la poziţiile 9014 sau 9015; stroboscoape
9031*
Instrumente, aparate şi maşini de măsură sau de control, nedenumite şi necuprinse în altă parte în acest capitol; proiectoare de profile
9032 *
Instrumente şi aparate pentru reglare sau control automat
9401 20 000
Scaune de tipul celor utilizate pentru automobile
9401 90 800*
Părţi de scaune
9603 50 000*
Alte perii şi pensule care constituie părţi de maşini, de aparate sau de vehicule
 
 
 

Notă *) Poziţiile marcate cu asterisc se referă numai la mărfurile destinate, în principal, mijloacelor de transport auto (fără a include şi alte categorii de mărfuri, ce nu se atribuie la piese şi accesorii a mijloacelor de transport auto).
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti