Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN 113-O din 07.04.2009

 O R D I N

referitor la clasificarea preparatelor bazate
pe vitamine, minerale şi microelemente
 
nr. 113-O  din  07.04.2009
 
Monitorul Oficial nr.86-88/360 din 08.05.2009
 
* * *
În scopul clasificării uniforme a mărfurilor de acelaşi gen, eficientizării controlului vamal a mărfurilor ce traversează frontiera Republicii Moldova, identificarea lor în corespundere cu Nomenclatorul Mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1525 din 29.12.2007, cît şi în temeiul articolului nr.1412 al Codului vamal al Republicii Moldova (nr.1149-XIV din 20.07.2000, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 01.01.2007),
ORDON:
1. A aproba normele metodologice privind clasificarea preparatelor bazate pe vitamine, minerale şi microelemente (conform anexei).
2. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei Generale Fluxuri informaţionale şi statistică vamală (dl S.Beiu).
 
DIRECTORUL GENERAL
AL SERVICIULUI VAMAL
Viorel MELNIC

Chişinău, 7 aprilie 2009.
 
Nr.113-O.
 
Anexă
la Ordinul Serviciului Vamal
al Republicii Moldova
nr.113-O din 07 aprilie 2009
 
NORME
metodologice privind clasificarea preparatelor bazate
pe vitamine, minerale şi microelemente
 
Prezenta metodologie a fost elaborată în baza regulilor principale de interpretare a Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova cu utilizarea “Notelor Explicative” la Sistemul Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, elaborate de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte, cît şi studierii practicii internaţionale.
Prin preparate bazate pe vitamine sau minerale se înţeleg preparatele pe bază de vitamine de la poziţia 2936, de minerale, inclusiv oligoelemente, precum şi de amestecuri ale acestora.
Unele dintre aceste produse sînt prezentate sub formă de comprimate, utilizîndu-se în calitate de aditivi alimentari, care contribuie la menţinerea sănătăţii generale în stare bună; pentru reducerea riscului anemiei legate de deficitul de fier; creşterea capacităţii de rezistenţă a organismului la boli infecţioase sau virotice, gripă, răceală; încetinirea proceselor de îmbătrînire, creşterea concentraţiei calciului în sînge şi mineralizarea oaselor (spre exemplu, Calcemin, Theravit etc.).
Produsele nominalizate sînt incluse în Clasificatorul Medicamentelor înregistrate în Republica Moldova, însă “Notele Explicative” la Sistemul Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor de la poziţia 3003 stipulează, că nu trebuie totuşi, considerat că preparatele care figurează în farmacopeele oficiale şi printre specialităţile farmaceutice se clasifică întotdeauna la medicamente.
În afară de aceasta, poziţia 3003 nu cuprinde adaosurile alimentare conţinînd vitamine sau săruri minerale, destinate menţinerii bunei sănătăţi a organismului, dar neavînd indicaţii referitoare la prevenirea sau tratarea unei maladii. Aceste produse, care sînt prezentate în modul obişnuit sub formă de lichide, dar pot fi prezentate de asemenea şi sub formă de prafuri sau comprimate, se clasifică la general la poziţia 21.06.
Conform notelor complementare la capitolul 30 din Nomenclatorul Mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 1525 din 29 decembrie 2007, în cazul preparatelor bazate pe vitamine, minerale, amino-acizi esenţiali sau acizi graşi, nivelul uneia dintre aceste substanţe pentru doza zilnică recomandată indicată pe ambalaj trebuie să fie mult mai mare decît alocaţia zilnică recomandată pentru a menţine starea normală de sănătate. Parametrii depăşirii dozelor zilnice recomandate au fost preluaţi de către Serviciul Vamal din practica internaţională, şi anume din Notele Explicative ale Nomenclaturii Combinate a Comunităţilor Europene, potrivit cărora ”conţinutul de vitamine sau de minerale al produselor de acest tip este mult mai mare, în general de mai mult de trei ori decît doza zilnică recomandată ”.
În ceea ce priveşte dozele zilnice recomandate (DRA) pentru anumite vitamine şi minerale, acestea sînt expres reglementate prin Hotărîrea Ministerului Sănătăţii cu privire la aprobarea şi implementarea Normelor sanitare privind etichetarea nutriţională, etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică specială, etichetarea produselor genetic modificate sau provenite din organisme genetic modificate, nr.01-04 din 31.05.2004, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.138-146/281 din 13.08.2004.
 
Vitaminele şi elementele minerale – valoarea medie a dozei zilnice recomandate
 
Nr.
d/o
Denumirea nutrimentului
Unitatea
de măsură
DZR
1
Vitamina A
micro.g
800
2
Vitamina D
micro.g
5
3
Vitamina E
mg
10
4
Vitamina B1 (tiamină)
mg
1,4
5
Vitamina B2 (riboflavină)
mg
1,6
6
Vitamina B6
mg
2
7
Vitamina B12
micro.g
1
8
Acid folic
micro.g
200
9
Acid pantotenic
mg
6
10
Biotină
mg
0,15
11
Vitamina PP (niacină)
mg
18
12
Vitamina C
mg
60
13
Calciu
mg
800
14
Fosfor
mg
800
15
Magneziu
mg
300
16
Zinc
mg
15
17
Fier
mg
14
18
Iod
micro.g
150
 
Potrivit aceloraşi note, preparatele bazate pe vitamine, minerale etc. sînt clasificate la poziţia 3004, dacă conţin pe ambalaj, etichetă sau în indicaţiile de utilizare care le însoţesc următoarele specificări:
a. Boala exactă, durerea sau simptomele specifice pentru care se foloseşte acest produs;
b. Concentraţia substanţelor active sau substanţelor pe care le conţine;
c. Doza; şi
d. Modalitatea de utilizare.
Reieşind din cele menţionate mai sus, preparatele bazate pe vitamine, minerale etc. nefiind prezentate sub formă de doze, nici condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul, urmează a fi clasificate la poziţia tarifară 3003, iar fiind condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul sau prezentate sub formă de doze, vor fi clasificate la poziţia tarifară 3004, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în notele complementare, inclusiv cele ce ţin de conţinutul de vitamine şi minerale în raport cu doza zilnică recomandată, în caz contrar vor fi clasificate la poziţia tarifară 2106.
 

__________
Serviciul Vamal
Ordin nr.113-O din 07.04.2009 referitor la clasificarea preparatelor bazate pe vitamine, minerale şi microelemente //Monitorul Oficial 86-88/360, 08.05.2009Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti