Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN nr. 02-O din 13.01.2009

 

ORDIN
   Nr. 02-o
 ”13” ianuarie 2009                                                     mun. Chişinău
 
 
Referitor la completarea
declaraţiei vamale în detaliu
 
Întru îndeplinirea prevederilor Art. III al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172-XVI din 10.07.2008 Monitorul Oficial nr.134-137/543 din 25.07.2008 și a Legii pentru modificarea anexei la titlul IV din Codul Fiscal nr.296-XVI din 25 decembrie 2008 Monitorul Oficial nr.1-2/8,cît şi  reglementarea modului de completare a declaraţiei vamale în detaliu,
 
ORDON:
 
 
1.     A aproba anexa prezentului ordin, care se va utiliza pentru detalierea diferitelor cote ale accizului la completarea Rubricii 33 „Codul mărfurilor”, caseta a doua – al doilea caracter.
2.     Î.S. „Vamtehinform” (dna. L. Olaru) va efectua modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda Word”.
3.     Şefii birourilor vamale vor informa brokerii vamali şi declaranţii în nume propriu, privind conţinutul prezentului ordin.
4.     Aparatul Directorului va asigura afişarea conţinutului prezentului ordin pe pagina WEB a Serviciului Vamal.
5.     Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei generale fluxuri informaţionale şi statistică vamală (dl. S. Beiu).
6.     A abroga Ordinul Serviciului Vamal nr.436-o din 04 decembrie 2008. 
       
 
 
 
 
Director general                                                    Viorel Melnic
 
 
 
 
Ex.N.Niculai
57 42 60
 
Anexă
                                               la ordinul nr.02-o din 13.01.2009
 Clasificatorul
          codurilor şi cotelor mărfurilor accizate începînd cu 13.01. 2009
                  
 
Codul mărfii
Semnul 10
Un. măsură
Cota accizului
160430100
1
Valoare în lei
25%
160430900
1
Valoare în lei
25%
220300010
1
Litru
1,48 lei
220300090
1
Litru
1,48 lei 
220300100
1
Litru
1,48 lei 
220410110
1
 Valoare în lei
10%/2,74 lei
220410191
1
 Valoare în lei
10%/2,74 lei
220410192
1
 Valoare în lei
10%/2,74 lei
220410198
1
 Valoare în lei
10%/2, 74 lei
220410910
1
Valoare în lei
10%/ 2,74 lei
220410990
1
 Valoare în lei
10%/2,74 lei
220421101
1
 Valoare în lei
10%/ 2,74 lei
220421109
1
Valoare în lei
10%/1,37lei
220421109
2
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421110
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421120
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421130
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421170
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421180
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421190
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421220
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421230
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421240
1
 Valoare în lei 
10%/1,37 lei
220421260
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421270
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421280
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421320
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421340
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421360
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421370
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421380
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421420
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421430
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421440
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421460
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421470
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421480
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421620
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421660
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421670
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421680
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421690
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421710
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421740
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421760
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421770
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421780
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421791
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421792
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421799
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421801
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421802
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421809
1
 Valoare în lei
10%/1,37 lei
220421810
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421820
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421830
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421841
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421842
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421849
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421851
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421852
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421859
1
Valoare în lei
10%/ 1,64 lei
220421870
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421880
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421890
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421910
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421920
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421930
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421941
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421942
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421943
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421944
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421945
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421949
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421950
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421960
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421970
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421981
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421982
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421983
1
 Valoare în lei
10%/1,64  lei
220421984
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220421989
1
 Valoare în lei
10%/1, 64 lei
220421990
1
 Valoare în lei
10%/1, 64 lei
220429100
1
Valoare/litru
5%/0,27 lei
220429100
2
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429110
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429120
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429130
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429170
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429180
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429420
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429430
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429440
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429460
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429470
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429480
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429580
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429620
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429640
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429651
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429652
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429653
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429659
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429710
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429720
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429751
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429752
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429753
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429759
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220429770
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429780
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429831
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429832
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429839
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429841
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429842
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429849
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429870
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429880
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429890
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429910
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429920
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429930
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429941
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429942
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429943
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429944
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429945
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429949
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429950
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429960
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429981
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429982
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429983
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429984
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429989
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220429990
1
 Valoare în lei
5%/0,33 lei
220430100
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220430920
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220430940
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220430960
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220430980
1
 Valoare în lei
5%/0,27 lei
220510100
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220510900
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220590100
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220590900
1
 Valoare în lei
10%/1,64 lei
220600100
1
 Valoare în lei
10%/0,16 lei
220600310
1
 Valoare în lei
10%/0,16 lei
220600391
1
 Valoare în lei
10%/0,16 lei
220600392
1
 Valoare în lei
10%/0,16 lei
220600399
1
 Valoare în lei
10%/0,16 lei
220600510
1
 Valoare în lei
10%/0,16 lei
220600591
1
 Valoare în lei
10%/0,16 lei
220600592
1
 Valoare în lei
10%/0,16 lei
220600599
1
 Valoare în lei
10%/0,16 lei
220600810
1
 Valoare în lei
10%/0,16 lei
220600891
1
 Valoare în lei
10%/0,16 lei
220600899
1
 Valoare în lei
10%/0,16 lei
220710001
1
Litru alcool absolut
0,09 lei/% vol/litru
220710009
1
Litru alcool absolut
0,09 lei/% vol/litru
220720000
1
Litru alcool absolut
0,09 lei/% vol/litru
220820120
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820140
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820260
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820270
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820291
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820292
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820293
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820294
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820299
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820400
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820620
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820640
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820860
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820870
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820891
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820892
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820893
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820894
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220820899
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220830110
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220830190
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220830320
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220830380
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220830520
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220830580
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220830720
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220830780
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220830820
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220830880
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220840110
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220840310
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220840390
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220840510
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220840910
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220840990
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220850110
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220850190
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220850910
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220850990
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220860110
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220860190
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220860910
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220860990
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220870100
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220870100
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220870900
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220870900
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890110
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890110
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890110
3
Valoare în lei
0,13lei *100%/12%
220890190
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890190
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890190
3
Valoare în lei
0,13lei *100%/12%
220890330
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890330
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890330
3
Valoare în lei
0,13lei *100%/12%
220890380
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890380
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890380
3
Valoare în lei
0,13lei *100%/12%
220890410
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890410
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890410
3
Valoare în lei
0,13lei *100%/12%
220890450
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890450
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890450
3
Valoare în lei
0,13lei *100%/12%
220890480
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890480
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890480
3
Valoare în lei
0,13lei *100%/12%
220890520
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890520
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890520
3
Valoare în lei
0,13lei *100%/12%
220890540
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890560
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890560
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890560
3
Valoare în lei
0,13lei *100%/12%
220890691
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890691
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890699
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890699
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890699
3
Valoare în lei
0,13lei *100%/12%
220890710
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890710
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890710
3
Valoare în lei
0,13lei *100%/12%
220890750
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890770
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890770
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890770
3
Valoare în lei
0,13lei *100%/12%
220890780
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890780
2
Valoare în lei
0,11lei*100%/30%
220890780
3
Valoare în lei
0,13lei *100%/12%
220890911
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890919
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890991
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
220890999
1
Valoare în lei
0,44lei*100%/50%
240210000
1
1000 buc
1600 lei
240220100
1
1000 buc
6,60 lei+3% din prêt max.de vinzare
240220100
2
1000 buc
4,80 lei
240220900
1
1000 buc
6,60 lei+3% din prêt max.de vinzare
240220900
2
1000 buc
4,80 lei
240290000
1
1000 buc
8,00 lei
270710100
1
Tona
1800 lei
270720100
1
Tona
1800 lei
270730100
1
Tona
1800 lei
270750100
1
Tona
1800 lei
270750900
1
Tona
1800 lei
270900100
1
Tona
1800 lei
271011110
1
Tona
1800 lei
271011150
1
Tona
1800 lei
271011210
1
Tona
1800 lei
271011250
1
Tona
1800 lei
271011310
1
Tona
1800 lei
271011410
1
Tona
1800 lei
271011450
1
Tona
1800 lei
271011490
1
Tona
1800 lei
271011510
1
Tona
1800 lei
271011590
1
Tona
1800 lei
271011700
1
Tona
1800 lei
271011900
1
Tona
1800 lei
271019110
1
Tona
1800 lei
271019150
1
Tona
1800 lei
271019210
1
Tona
1800 lei
271019250
1
Tona
1800 lei
271019290
1
Tona
1800 lei
271019310
1
Tona
750 lei
271019350
1
Tona
750 lei
271019410
1
Tona
750 lei
271019450
1
Tona
750 lei
271019490
1
Tona
750 lei
290110000
1
Tona
1800 lei
290124100
1
Tona
1800 lei
290129000
1
Tona
1800 lei
290211000
1
Tona
1800 lei
290219100
1
Tona
1800 lei
290219800
1
Tona
1800 lei
290220000
0
 
 
290220000
1
Tona
1800 lei
290230000
1
Tona
1800 lei
290244000
1
Tona
1800 lei
290290900
1
Tona
1800 lei
290511000
1
Tona
1800 lei
290512000
1
Tona
1800 lei
290513000
1
Tona
1800 lei
290514100
1
Tona
1800 lei
290514900
1
Tona
1800 lei
290516100
1
Tona
1800 lei
290516200
1
Tona
1800 lei
290516800
1
Tona
1800 lei
290519000
1
Tona
1800 lei
290519000
2
Valoare în lei
5%
290522100
1
Valoare în lei
5%
290522900
1
Valoare în lei
5%
290529100
1
Valoare în lei
5%
290529900
1
Valoare în lei
5%
290531000
1
Valoare în lei
5%
290532000
1
Valoare în lei
5%
290539100
1
Valoare în lei
5%
290539200
1
Valoare în lei
5%
290539250
1
Valoare în lei
5%
290539300
1
Valoare în lei
5%
290539850
1
Valoare în lei
5%
290541000
1
Valoare în lei
5%
290542000
1
Valoare în lei
5%
290543000
1
Valoare în lei
5%
290544110
1
Valoare în lei
5%
290544190
1
Valoare în lei
5%
290544910
1
Valoare în lei
5%
290544990
1
Valoare în lei
5%
290545000
1
Valoare în lei
5%
290549100
1
Valoare în lei
5%
290549800
1
Valoare în lei
5%
290611000
1
Valoare în lei
5%
290612000
1
Valoare în lei
5%
290613100
1
Valoare în lei
5%
290613900
1
Valoare în lei
5%
290619000
1
Valoare în lei
5%
290621000
1
Valoare în lei
5%
290629000
1
Valoare în lei
5%
290911000
1
Tona
1800 lei
290919000
1
Tona
1800 lei
290920000
1
Tona
1800 lei
290930100
1
Tona
1800 lei
290930310
1
Tona
1800 lei
290930350
1
Tona
1800 lei
290930380
1
Tona
1800 lei
290930900
1
Tona
1800 lei
290941000
1
Tona
1800 lei
290943000
1
Tona
1800 lei
290944000
1
Tona
1800 lei
290949110
1
Tona
1800 lei
290949180
1
Tona
1800 lei
290949900
1
Tona
1800 lei
290950100
1
Tona
1800 lei
290950900
1
Tona
1800 lei
290960000
1
Tona
1800 lei
321210100
1
Valoare în lei
5%
321210900
1
Valoare în lei
5%
321290310
1
Valoare în lei
5%
321290380
1
Valoare în lei
5%
321290900
1
Valoare în lei
5%
330210100
1
Valoare în lei
5%
330210210
1
Valoare în lei
5%
330210290
1
Valoare în lei
5%
330210400
1
Valoare în lei
5%
330210900
1
Valoare în lei
5%
330290100
1
Valoare în lei
5%
330290900
1
Valoare în lei
5%
330300100
1
Valoare în lei
10%
330300900
1
Valoare în lei
10%
381400900
1
Tona
1800 lei
381700500
1
Tona
1800 lei
381700800
1
Tona
1800 lei
430310900
0
 
 
430310900
1
 Valoare în lei
25%
711311000
1
 Valoare în lei
10%
711319000
1
 Valoare în lei
10%
711320000
1
 Valoare în lei
10%
851920100
1
Valoare în lei
15%
851920910
1
Valoare în lei
15%
851920990
1
Valoare în lei
15%
851930000
1
Valoare în lei
15%
851950000
1
Valoare în lei
15%
851981110
1
Valoare în lei
15%
851981150
1
Valoare în lei
15%
851981210
1
Valoare în lei
15%
851981250
1
Valoare în lei
15%
851981310
1
Valoare în lei
15%
851981350
1
Valoare în lei
15%
851981450
1
Valoare în lei
15%
851981510
1
Valoare în lei
15%
851981550
1
Valoare în lei
15%
851981610
1
 Valoare în lei
15%
851981650
1
 Valoare în lei
15%
851981750
1
 Valoare în lei
15%
851981810
1
 Valoare în lei
15%
851981850
1
 Valoare în lei
15%
851981950
1
 Valoare în lei
15%
851989110
1
 Valoare în lei
15%
851989150
1
 Valoare în lei
15%
851989190
1
 Valoare în lei
15%
851989900
1
 Valoare în lei
15%
852110200
1
buc
11 euro
852110950
1
buc
11 euro
852190000
1
buc
11 euro
852580110
1
Buc
33 euro
852580190
1
buc
33 euro
852580300
1
Buc
33 euro
852580910
1
Buc
33 euro
852580990
1
Buc
33 euro
852712100
1
Valoare în lei
15%
852712900
1
Valoare în lei
15%
852713100
1
Valoare în lei
15%
852713910
1
Valoare în lei
15%
852713990
1
Valoare în lei
15%
852719000
1
Valoare în lei
15%
852721200
1
Valoare în lei
15%
852721520
1
Valoare în lei
15%
852721590
1
Valoare în lei
15%
852721700
1
Valoare în lei
15%
852721920
1
Valoare în lei
15%
852721980
1
Valoare în lei
15%
852729000
1
Valoare în lei
15%
852791110
1
Valoare în lei
15%
852791190
1
Valoare în lei
15%
852791350
1
Valoare în lei
15%
852791910
1
Valoare în lei
15%
852791990
1
Valoare în lei
15%
852792100
1
Valoare în lei
15%
852792900
1
Valoare în lei
15%
852799000
1
Valoare în lei
15%
870321101
1
Cm3
0,33 euro
870321109
1
Cm3
0,33 euro
870321901
1
Cm3
0,33 euro
870321901
2
Cm3
0,35 euro
870321901
3
Cm3
0,36 euro
870321909
1
Cm3
0,33 euro
870321909
2
Cm3
0,35 euro
870321909
3
Cm3
0,36 euro
870322101
1
Cm3
0,44 euro
870322109
1
Cm3
0,44 euro
870322901
1
Cm3
0,44 euro
870322901
2
Cm3
0,46 euro
870322901
3
Cm3
0,47 euro
870322909
1
Cm3
0,44 euro
870322909
2
Cm3
0,46 euro
870322909
3
Cm3
0,47 euro
870323110
1
Cm3
0,66 euro
870323110
2
Cm3
1,10 euro
870323191
1
Cm3
0,66 euro
870323192
1
Cm3
0,66 euro
870323192
2
Cm3
1,10 euro
870323199
1
Cm3
0,66 euro
870323199
2
Cm3
1,10 euro
870323901
1
Cm3
0,66 euro
870323901
2
Cm3
0,68 euro
870323901
3
Cm3
0,69 euro
870323902
1
Cm3
0,66 euro
870323902
2
Cm3
0,68 euro
870323902
3
Cm3
0,69 euro
870323902
5
Cm3
1,10 euro
870323902
6
Cm3
1,12 euro
870323902
7
Cm3
1,13 euro
870323909
1
Cm3
0,66 euro
870323909
2
Cm3
0,68 euro
870323909
3
Cm3
0,69 euro
870323909
5
Cm3
1,10 euro
870323909
6
Cm3
1,12 euro
870323909
7
Cm3
1,13 euro
870324101
1
Cm3
1,75 euro
870324109
1
Cm3
1,75 euro
870324901
1
Cm3
1,75 euro
870324901
2
Cm3
1,77 euro
870324901
3
Cm3
1,78 euro
870324909
1
Cm3
1,75 euro
870324909
2
Cm3
1,77 euro
870324909
 
3
Cm3
1,78 euro
870331101
1
Cm3
0,44 euro
870331109
1
Cm3
0,44 euro
870331901
 
1
Cm3
0,44 euro
870331901
2
Cm3
0,46 euro
870331901
3
Cm3
0,47 euro
 
870331909
1
Cm3
0,44 euro
870331909
2
Cm3
0,46 euro
870331909
3
Cm3
0,47 euro
 
870332110
 
1
Cm3
1,10 euro
870332191
1
Cm3
1,10 euro
870332199
1
Cm3
1,10 euro
870332901
1
Cm3
1,10 euro
870332901
2
Cm3
1,12 euro
870332901
3
Cm3
1,13 euro
870332909
1
Cm3
1,10 euro
870332909
2
Cm3
1,12 euro
870332909
3
Cm3
1,13 euro
870333110
1
Cm3
1,75 euro
870333191
1
Cm3
1,75 euro
870333199
1
Cm3
1,75 euro
870333901
1
Cm3
1,75 euro
870333901
2
Cm3
1,77 euro
870333901
3
Cm3
1,78 euro
870333909
1
Cm3
1,75 euro
870333909
2
Cm3
1,77 euro
870333909
3
Cm3
1,78 euro
 
 
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti