Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Legea Nr.1380 cu privire la tariful vamal

Republica Moldova
 
PARLAMENTUL
 
LEGE Nr. 1380
din  20.11.1997
 
cu privire la tariful vamal*
 
Publicat : 01.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. ed.special.
 
    MODIFICAT
   
LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP212 din 27.10.11, MO197-202/18.11.11 art.575
    LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498
    LP80 din 21.04.11, MO69/23.04.11 art.177
   
LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378
    LP112 din 04.06.10, MO110-113/02.07.10 art.337
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP301-XVI din 25.12.08, MO12-15/27.01.09 art.32
    LP177-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.549
    LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459
    LP110-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.421
    LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
    LP303-XVI din 27.12.07, MO13/19.01.08 art.42
    LP186-XVI din 26.07.07, MO112-116/03.08.07 art.518
    LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510
    LP144-XVI din 22.06.07, MO 94-97/06.07.07 art.424


    Republicată:
    *Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546-XVI din 25.02.98 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27, art. 176. Modificată şi completată prin Legile Republicii Moldova:
    1) nr. 1319-XIV din 27.10.00 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 31-34, art. 111;
    2) nr. 1387-XIV din 24.11.00 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 69-176, art. 1248;
    3) nr. 837-XV din 14.02.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 40-42, art. 252;
    4) nr. 967-XV din 11.04.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 59-61, art. 435;
    5)  nr. 1031-XV din 02.05.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 66-68, art. 539;
    6) nr. 1082-XV din 24.05.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 649;
    7) nr. 1114-XV din 06.06.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 74, art. 616;
    8) nr. 1122-XV din 13.06.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 96-99, art. 707;
    9) nr. 1140-XV din 14.06.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 100-101, art. 745;
    10) nr. 1299-XV din 25.07.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 115-116, art. 930;
    11) nr. 1440-XV din 08.11.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178-181, art. 1354;
    12) nr. 1532-XV din 12.12.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 182-184, art. 1389;
    13) nr. 83-XV din 28.02.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 81, art. 379;
    14) nr. 239-XV din 13.06.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 134, art. 533;
    15) nr. 263-XV din 26.06.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 141-143, art 570;
    16) nr. 299-XV din 11.07.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 155-156, art. 633;
    17) nr. 331-XV din 24.07.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 163-166, art. 668;
    18) nr. 340-XV din 24.07.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170-172, art. 715;
    19) nr. 367-XV din 25.09.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 215-217, art. 819;
    20) nr. 468-XV din 21.11.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 239-242, art. 964;
    21) nr. 501-XV din 11.12.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 54;
    22) nr. 568-XV din 25.12.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 78;
    23) nr. 583-XV din 26.12.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 90;
    24) nr. 167-XV din 27.05.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100-103, art. 520;
    25) nr. 228-XV din 01.07.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 147-149, art. 759;
    26) nr. 294-XV din 28.07.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art. 747;
    27) nr. 350-XV din 21.11.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208-211, art. 930;
    28) nr. 5-XV din 17.02.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 39-41, art. 135;
    29) nr. 10-XV din 17.02.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art. 120;
    30) nr. 11-XV din 17.02.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 46-50, art. 165;
    31) nr. 60-XVI din 28.04.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 92-94, art. 431;
    32) nr. 154-XVI din 21.07.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art. 611;
    33) nr. 156-XVI din 21.07.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107-109, art. 527;
    34) nr. 289-XVI din 11.11.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art. 816;
    35) nr. 59-XVI din 10.03.06 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 192;
    36) nr. 82-XVI din 06.04.06 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-68, art. 285;
    37) nr. 267-XVI din 28.07.06 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 686;
    38) nr. 268-XVI din 28.07.06  - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 702;
    39) nr. 325-XVI din 03.11.06  - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 186-188, art. 869.
    Parlamentul adoptă prezenta lege.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii
   (1) Prezenta lege stabileşte modul de formare şi de aplicare a tarifului vamal la mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, regulile de supunere a acestora taxelor vamale, precum şi metodele de determinare a valorii în vamă şi a ţării de origine a mărfurilor.
    (2) Scopul aplicării tarifului vamal:
    a) optimizarea structurii importului de mărfuri;
    b) echilibrarea importului şi exportului de mărfuri, protecţia producătorilor de mărfuri autohtoni;
    c) crearea condiţiilor favorabile pentru integrarea economiei Republicii Moldova în economia mondială.
    Articolul 2. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    tarif vamal - catalog care cuprinde nomenclatorul de mărfuri introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri;
    frontieră vamală - frontiera de stat a Republicii Moldova;
    teritoriu vamal - teritoriul asupra căruia Republica Moldova are dreptul exclusiv de jurisdicţie în domeniul activităţii vamale;
    trecerea mărfurilor peste frontiera vamală - introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul vamal a mărfurilor, precum şi tranzitarea lor prin orice metodă;
    mărfuri - orice bun mobil, inclusiv toate tipurile de energie.
    Mijloacele de transport utilizate la transporturile internaţionale nu se consideră mărfuri;
    Nomenclator de mărfuri - listă care cuprinde codurile, denumirile şi descrierea mărfurilor corespunzătoare sistemelor de clasificare aplicate în practica internaţională;
    valoarea în vamă a mărfii - valoarea mărfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, stabilită în scopul perceperii taxelor vamale şi a altor impozite;
    taxă vamală - plată obligatorie, percepută de autoritatea vamală la introducerea pe sau scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal;
    declarant - persoană fizică sau juridică care îşi declară mărfurile autorităţii vamale;
    ţară de import - ţara sau teritoriul vamal în care se importă mărfuri şi servicii;
   mărfuri identice - mărfuri care se aseamănă sub toate aspectele cu marfa de evaluat, inclusiv sub aspectul caracteristicilor fizice, calităţii şi reputaţiei ei pe piaţă. Deosebirile neesenţiale de aspect exterior nu pot constitui o piedică pentru a considera identice mărfurile care corespund celorlalte caracteristici ale definiţiei;
    mărfuri similare - mărfuri care, deşi nu se aseamănă sub toate aspectele, au caracteristici asemănătoare şi sînt produse din materiale asemănătoare, ceea ce le permite să îndeplinească aceleaşi funcţii şi să fie interschimbabile din punct de vedere comercial.Calitatea mărfurilor, reputaţia lor şi existenţa unei mărci de producţie sau de comerţ sînt factori care urmează a fi luaţi în considerare la determinarea similitudinii mărfii;
    mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip - mărfuri încadrate, conform Nomenclatorului de mărfuri al Republicii Moldova, aprobat de către Guvern, într-o grupă sau într-o categorie de mărfuri produse de o anumită ramură de producţie sau de un anumit sector de producţie, cuprinzînd mărfuri identice sau similare;
redevenţe - plăţi efectuate pentru brevete, mărci de fabrică sau de comerţ şi drepturi de autor.
Capitolul II
TAXA VAMALĂ. TIPURILE EI, MODUL
DE STABILIRE ŞI DE APLICARE
    Articolul 3. Tipurile de taxe vamale
    Se aplică următoarele tipuri de taxe vamale:
    1) ad valorem, calculată în procente faţă de valoarea în vamă a mărfii;
    2) specifică, calculată în baza tarifului stabilit la o unitate de mărfă;
    3) combinată, care îmbină tipurile de taxe vamale specificate la punctele 1) şi 2);
    4) excepţională, care, la rîndul ei, se divizează în:
    a) taxă specială, aplicată în scopul protejării mărfurilor de origine indigenă la introducerea pe teritoriul vamal a mărfurilor de producţie străină în cantităţi şi în condiţii care cauzează sau pot cauza prejudicii materiale considerabile producătorilor de mărfuri autohtoni;
    b) taxă antidumping, percepută în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri la preţuri mai mici decît valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului, dacă sînt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare;
    c) taxă compensatorie, aplicată în cazul introducerii pe teritoriul vamal a mărfurilor, la producerea sau la exportul cărora, direct sau indirect, au fost utilizate subvenţii, dacă sînt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare.
    Articolul 4. Modul de stabilire şi de aplicare a
                       taxei vamale
    (1) Cotele taxei vamale şi lista mărfurilor supuse acesteia se stabilesc de către Parlament.
    (2) Cotele taxei vamale se aplică în conformitate cu prezenta lege şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Cotele taxei vamale sînt unice şi nu pot fi modificate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (4) Taxele vamale se aplică conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta lege.
    (5) Taxele pentru efectuarea procedurilor vamale se percep conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta lege. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mostrele şi exponatele aduse de către agenţii economici autohtoni pentru tîrgurile şi expoziţiile internaţionale, organizate în teritoriul zonelor economice libere.
    (6) Taxa pentru efectuarea controlului electronic al mărfurilor (încărcăturilor) plasate în regim vamal de tranzit şi transportate cu mijloace de transport auto, cu excepţia celor transportate sub acoperirea Carnetului TIR, se stabileşte conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta lege.
Capitolul III
VALOAREA ÎN VAMĂ A MĂRFII
    Articolul 5. Sistemul de determinare a valorii în vamă
                       a mărfurilor
    (1) Sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor se aplică pentru toate mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal.
    (2) Modul de aplicare a sistemului de determinare a valorii în vamă a mărfurilor se stabileşte de către Guvern în baza prevederilor prezentei legi şi ale acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.  
    Articolul 6. Declararea valorii în vamă a mărfii
    (1) La trecerea mărfii peste frontiera vamală, declarantul anunţă valoarea în vamă a acesteia autorităţii vamale.
    (2) Modul şi condiţiile de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe şi scoase de pe teritoriul vamal, precum şi forma declaraţiei se stabilesc de către Guvern în conformitate cu legislaţia şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 7. Drepturile şi obligaţiile declarantului
    (1) Valoarea în vamă a mărfii anunţată de declarant şi datele suplimentare referitoare la ea trebuie să fie veridice şi confirmate prin acte.
    (2) În cazul în care este necesar de a confirma valoarea în vamă a mărfii anunţată, declarantul, la cererea autorităţii vamale, este obligat să prezinte datele respective. Dacă autoritatea vamală pune la îndoială autenticitatea acestor date, declarantul este în drept să determine valoarea în vamă a mărfii prin metodele prevăzute de prezenta lege.
    (3) În cazul în care apare necesitatea de a preciza valoarea în vamă a mărfii anunţată, declarantul este în drept să ceară autorităţii vamale să i se elibereze marfa declarată, cu gajarea anumitor bunuri ori cu garanţia unei bănci, sau să plătească taxa vamală stabilită de către autoritatea vamală.
    (4) În cazul în care nu este de acord cu decizia autorităţii vamale referitoare la valoarea în vamă a mărfii, declarantul poate ataca această decizie în modul stabilit de legislaţie atît în faţa autorităţii vamale, cît şi în faţa instanţei de judecată, fără penalizare.
    (5) Cheltuielile suplimentare aferente precizării valorii în vamă a mărfii sau prezentării unor informaţii suplimentare referitoare la ea sînt acoperite de declarant, în cazul cînd autorităţile vamale depistează neautenticitatea datelor anunţate în declaraţie. Cheltuielile ce ţin de efectuarea, la insistenţa autorităţii vamale, a controlului suplimentar, în cazul cînd rezultatele acestuia confirmă informaţia iniţială prezentată de declarant, sînt acoperite de către autoritatea vamală.
    Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile autorităţii vamale
    (1) Autoritatea vamală exercită controlul asupra corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfii.
    (2) Autoritatea vamală este în drept să ia decizii în privinţa corectitudinii ori incorectitudinii valorii în vamă a mărfii anunţate de declarant.
    (3) În cazul în care nu există date ce ar confirma corectitudinea determinării valorii în vamă a mărfii anunţate sau în cazul în care există temei de a considera că datele prezentate de declarant (importator) nu sînt veridice (inclusiv sînt sub nivelul valorii lor de producţie) şi/sau nu sînt suficiente, autoritatea vamală este în drept să determine de sine stătător valoarea în vamă a mărfii, aplicînd consecutiv una din cele 6 metode prevăzute de prezenta  lege.
[Art.8 al.(3) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (4) Informaţia prezentată de declarant la anunţarea valorii în vamă a mărfii constituie secret comercial, poate fi utilizată de autoritatea vamală exclusiv în scopuri vamale şi nu poate fi transmisă terţelor, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Pentru divulgarea informaţiei ce constituie secret comercial, autoritatea vamală poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
    (5) În cazul în care persoana cu funcţii de răspundere a autorităţii vamale adoptă decizia privind imposibilitatea de a accepta valoarea în vamă a mărfii anunţate de declarant, autoritatea vamală, la cererea declarantului, îl înştiinţează în scris despre motivele neacceptării valorii date, oferindu-i acestuia sau oricărei alte persoane responsabile de plata taxelor vamale şi altor impozite posibilitatea de a declara recurs fără penalizare.
    (6) După adoptarea deciziei definitive privind imposibilitatea de a accepta valoarea în vamă a mărfii anunţate de declarant, autoritatea vamală, la cererea în scris a declarantului, este obligată, în termen de o lună, să-i expună în scris motivele neacceptării valorii în vamă a mărfii anunţate de el drept bază la calcularea taxei vamale.
    (7) În sensul articolelor 7 şi 8 din prezenta lege, expresia "fără penalizare" înseamnă că declarantul nu va fi pasibil de amendă sau de o altă formă de penalitate pentru acţiunile de contestaţie.
    Articolul 9. Calcularea şi perceperea taxei vamale
    (1) Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la sau la momentul prezentării declaraţiei vamale.
    [Art.9 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Taxa vamală încasată se varsă la bugetul de stat.
Capitolul IV
METODELE DE DETERMINARE A VALORII
ÎN VAMĂ A MĂRFII ŞI MODUL DE APLICARE A LOR
    Articolul 10. Metodele de determinare a valorii în vamă
                         a mărfii
    (1) Valoarea în vamă a mărfii introduse pe teritoriul vamal se determină prin următoarele metode:
    a) în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit;
    b) în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică;
    c) în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară;
    d) în baza costului unitar al mărfii;
    e) în baza valorii calculate a mărfii;
    f) prin metoda de rezervă.
    (2) Principala metodă dintre cele specificate la alin.(1) este metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă. În cazul în care metoda principală nu poate fi aplicată, se folosesc alte metode. Fiecare din metodele succesive se aplică doar în cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată prin metoda precedentă. Metodele prevăzute la lit.d) şi e) pot fi aplicate în orice consecutivitate, la dorinţa declarantului.
    Articolul 11. Metoda determinării valorii în vamă a
                          mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa
                          respectivă ori în baza preţului efectiv plătit
                          sau de plătit
    (1) La determinarea valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit, în valoarea tranzacţiei se includ următoarele componente în cazul în care nu au fost incluse anterior în valoarea mărfii:
    a) cheltuielile pentru transportul mărfii la aeroport sau în alt loc de introducere a mărfii pe teritoriul vamal:
    - cheltuielile aferente asigurării;
    - costul transportului;
    - costul încărcării, descărcării şi transbordării mărfii;
    b) cheltuielile suportate de cumpărător:
    - comisioanele şi primele pentru brokeri, cu excepţia comisioanelor pentru achiziţionarea mărfii;
    - costul containerelor şi/sau al altui ambalaj de folosinţă repetată, dacă, în corespundere cu Nomenclatorul de mărfuri, acestea sînt considerate un tot întreg cu marfa;
    - costul ambalajului, inclusiv costul materialelor de ambalaj şi al lucrărilor de ambalare;
    c) valoarea, calculată în mod corespunzător, a următoarelor mărfuri şi servicii oferite, direct sau indirect, de cumpărător, în mod gratuit sau la preţ redus, în scopul utilizării la producerea ori exportarea mărfii evaluate, în măsura în care această valoare nu a fost inclusă în preţul efectiv plătit sau de plătit:
    - materiale, componente, părţi şi alte elemente similare, încorporate în marfă;
    - instrumente, matriţe, forme şi alte componente similare, utilizate la producerea mărfii;
    - materiale cheltuite la producerea mărfii;
    - lucrări de inginerie, de dezvoltare, lucrări de artă şi design, planuri şi schiţe, executate în afara ţării şi necesare pentru producerea mărfii;
    d) redevenţele şi taxele pentru licenţe, pe care cumpărătorul trebuie să le achite, direct sau indirect, drept condiţie a vînzării mărfii evaluate, în măsura în care aceste redevenţe şi taxe pentru licenţe nu au fost incluse în preţul efectiv plătit sau de plătit, cu excepţia redevenţelor şi taxelor pentru licenţe plătite de către cumpărător pentru dreptul de reproducere şi distribuire a producţiei cinematografice;
    e) partea din venitul de la orice revînzare, transmitere sau utilizare ulterioară a mărfii, care ar reveni, direct sau indirect, vînzătorului.
    (2) Orice adaos la preţul efectiv plătit sau de plătit se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului articol, doar pe bază de date obiective şi cuantificabile.
    (3) La determinarea valorii în vamă a mărfii nu se admite nici un adaos la preţul efectiv plătit sau de plătit, cu excepţia celor prevăzute în prezentul articol.
    (4) Metoda respectivă nu poate fi aplicată dacă:
    a) există restricţii în privinţa drepturilor cumpărătorului asupra mărfii evaluate, cu excepţia restricţiilor:
    - stabilite de legislaţie;
    - în privinţa regiunii geografice în care marfa poate fi revîndută;
    - care nu influenţează esenţial preţul mărfii;
    b) vînzarea mărfii şi valoarea tranzacţiei depind de respectarea unor condiţii a căror acţiune nu poate fi luată în considerare;
    c) informaţia folosită de declarant la anunţarea valorii în vamă a mărfii nu este veridică sau nu este confirmată prin acte;
    d) participanţii la tranzacţie sînt persoane interdependente, cu excepţia cazurilor cînd interdependenţa lor nu influenţează valoarea tranzacţiei şi aceasta este acceptată în scopuri vamale conform prevederilor alin.(5).
    (5) a) La determinarea acceptabilităţii valorii tranzacţiei în scopul aplicării prevederilor alin.(4), interdependenţa cumpărătorului şi vînzătorului, conform alin.(6), nu va constitui un motiv suficient pentru a considera valoarea tranzacţiei inacceptabilă. În acest caz, se examinează circumstanţele vînzării şi valoarea tranzacţiei se acceptă cu condiţia ca interdependenţa să nu influenţeze preţul. Dacă, ţinînd cont de informaţiile furnizate de declarant sau obţinute din alte surse, autoritatea vamală are motive să considere că interdependenţa a influenţat preţul, ea comunică motivele sale declarantului, dîndu-i acestuia posibilitatea de a argumenta valoarea tranzacţiei. La solicitarea declarantului, motivele se comunică în scris.
    b) În cazul cînd participanţii la tranzacţie sînt persoane interdependente, valoarea tranzacţiei se acceptă şi marfa se evaluează conform prevederilor alin.(4), dacă declarantul demonstrează că o atare valoare este foarte asemănătoare cu una dintre valorile înregistrate aproape în acelaşi moment sau în acelaşi moment, cum ar fi:
    - valoarea tranzacţiei cu mărfuri identice sau similare din aceeaşi ţară de export între persoane care nu sînt interdependente;
    - valoarea în vamă a mărfurilor identice sau similare determinată conform prevederilor art.15;
    - valoarea în vamă a mărfurilor identice sau similare determinată conform prevederilor art.16.
    c) La aplicarea criteriilor menţionate se va ţine cont de diferenţa la nivel de comerţ, de cantitate, de componenţii enumeraţi în prezentul articol, de diferenţa de cheltuieli în tranzacţiile identice dintre persoane care nu sînt interdependente şi cele dintre persoane interdependente.
    d) Criteriile specificate la lit.b) se aplică la iniţiativa declarantului şi numai în scop comparativ.
    (6) În sensul prezentei legi, persoanele se consideră interdependente dacă:
    - una dintre ele face parte din consiliul directorilor sau din consiliul observatorilor celeilalte şi viceversa;
    - sînt recunoscute legal ca asociaţi;
    - una dintre ele este patron, iar cealaltă - salariat;
    - o persoană oarecare posedă, exercită controlul sau deţine, direct sau indirect, cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot emise de ele;
    - una dintre ele exercită controlul, direct sau indirect, asupra celeilalte;
    - ambele sînt supuse controlului, direct sau indirect, de o terţă persoană;
    - împreună exercită controlul, direct sau indirect, asupra unei terţe persoane;
    - ambele sînt membri ai aceleiaşi familii.
    (7) Persoanele asociate în afaceri, în cazul în care una este agentul, distribuitorul sau concesionarul exclusiv (indiferent de denumirea folosită) al celeilalte, sînt considerate interdependente, în sensul prezentei legi, în cazul în care cad sub incidenţa prevederilor alin.(6).
    (8) Cheltuielile suportate de cumpărător pentru serviciile de inspecţie înainte de expediţie a mărfurilor de import nu se includ în valoarea în vamă a mărfurilor importate.
    Articolul 12. Metoda determinării valorii în vamă a mărfii
                          în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică
    (1) La utilizarea acestei metode, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu marfă identică. Se consideră identice mărfurile care se aseamănă în toate privinţele cu marfa evaluată, inclusiv în ce priveşte:
    a) caracteristicile fizice;
    b) calitatea mărfii şi reputaţia ei pe piaţă;
    c) ţara de origine;
    d) producătorul.
    (2) Deosebirile neesenţiale de exterior nu pot constitui temei pentru includerea mărfurilor în categoria celor neidentice dacă în celelalte privinţe aceste mărfuri corespund cerinţelor prevăzute la alin.(1).
    Articolul 13. Metoda determinării valorii în vamă a mărfii
                          în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară
   (1) La utilizarea acestei metode, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu mărfă similară. Se consideră similare mărfurile care, deşi nu sînt identice, au caracteristici asemănătoare şi se constituie din componente asemănătoare, fapt ce le permite să îndeplinească aceleaşi funcţii ca şi marfa evaluată şi să fie interschimbabile din punct de vedere comercial.
    (2) La determinarea similitudinii mărfurilor, se iau în considerare următoarele caracteristici:
    a) calitatea, existenţa mărcii comerciale, reputaţia pe piaţă;
    b) ţara de origine;
    c) producătorul.
    Articolul 14. Principii suplimentare privind determinarea
                         valorii în vamă a mărfii în baza valorii
                         tranzacţiei cu marfă identică sau similară
    (1) Marfa nu se consideră identică sau similară cu cea evaluată dacă:
    a) nu a fost produsă în aceeaşi ţară cu marfa evaluată;
   b) lucrările de proiectare, lucrările experimentale de construcţie, de amenajare estetică, designul, schiţele şi desenele tehnice ale ei au fost executate pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Marfa fabricată de o altă persoană decît producătorul mărfii evaluate se consideră identică ori similară cu cea evaluată numai în cazul în care nu există mărfuri identice sau similare fabricate de producătorul mărfii evaluate.
    (3) Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică sau similară se aplică în cazul în care marfa identică sau similară:
     a) este vîndută pentru a fi introdusă pe teritoriul Republicii Moldova;
     b) este introdusă concomitent sau cu cel mult 90 de zile înainte de introducerea mărfii care urmează a fi evaluată;
    c) este introdusă aproximativ în aceeaşi cantitate şi/sau în aceleaşi condiţii comerciale. Dacă marfa identică sau similară a fost introdusă  în altă cantitate şi/sau în alte condiţii comerciale, declarantul trebuie să rectifice corespunzător valoarea în vamă a mărfii anunţate de el, ţinînd cont de aceste deosebiri, şi să confirme prin acte datele prezentate.
     (4) În cazul în care cheltuielile specificate la art.11 alin.(1) lit.a) sînt cuprinse în valoarea tranzacţiei, această valoare se ajustează luînd în calcul diferenţa semnificativă, care poate exista între atare cheltuieli aferente mărfurilor evaluate şi mărfurilor identice sau similare, determinată de diferenţele de distanţă şi de mijloacele de transport.
     (5) În cazul în care, la determinarea valorii în vamă a mărfii, drept bază poate fi luată valoarea uneia din cîteva tranzacţii cu mărfuri identice sau similare, se aplică cea mai mică valoare a tranzacţiei.
    Articolul 15. Determinarea valorii în vamă a mărfii
                          prin metoda costului unitar
    (1) Dacă marfa introdusă pe teritoriul vamal (marfa de evaluat) este vîndută în ţara de import în starea în care a fost importată, valoarea în vamă a acestei mărfi, conform prevederilor prezentului articol, se va baza pe preţul unitar corespunzător vînzării acestei mărfi ori vînzării mărfii identice sau similare acesteia în cele mai mari partide, concomitent sau aproape concomitent cu importul mărfii de evaluat către persoane care nu sînt în relaţii de interdependenţă cu vînzătorul, şi cu condiţia deducerii:
    a) comisioanelor plătite ordinar sau convenite ori a marjei aplicate, în mod obişnuit, beneficiilor şi cheltuielilor generale aferente vînzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip;
    b) cheltuielilor obişnuite de transport şi de asigurare, precum şi cheltuielilor conexe suportate pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) cheltuielilor prevăzute la art.11 alin.(1) lit.a);
    d) impozitelor şi taxelor pasibile de plată în legătură cu importul sau vînzarea mărfurilor.
    (2) Dacă nici marfa introdusă pe teritoriul vamal (marfa de evaluat), nici marfa identică sau similară nu este vîndută la momentul sau aproape la momentul introducerii mărfii de evaluat, valoarea în vamă se va baza, în cazul în care alin.(1) nu prevede altfel, pe preţul unitar la care aceste mărfuri se vînd în starea în care au fost introduse pe teritoriul vamal la data ulterioară cea mai apropiată momentului introducerii mărfii de evaluat, însă nu mai tîrziu de 90 de zile de la această dată.
    (3) Dacă nici marfa introdusă pe teritoriul vamal (marfa de evaluat), nici marfa identică sau similară nu este vîndută în starea în care au fost importate, la solicitarea declarantului, valoarea în vamă se va baza pe preţul unitar la care cea mai mare partidă de mărfuri introduse, după prelucrarea ulterioară, a fost vîndută către persoane care nu sînt în relaţii de interdependenţă cu vînzătorul, făcîndu-se, totodată, ajustările datorate valorii adăugate aferente prelucrării şi deducerile prevăzute la alin.(1).
    Articolul 16. Metoda determinării valorii în vamă
                         a mărfii în baza valorii calculate
    (1) Valoarea în vamă a mărfii, conform prevederilor prezentului articol, se va baza pe valoarea calculată a acesteia, incluzînd:
    a) valoarea sau preţul materialelor şi operaţiunilor de fabricare sau ale altor lucrări pentru producerea mărfii;
    b) volumul beneficiilor şi cheltuielilor generale, egal celui inclus de obicei în cuantumul vînzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip cu marfa de evaluat, fabricate de producători, cu destinaţia ţării de import;
    c) orice cheltuieli prevăzute la art.11 alin.(1) lit.a).
    (2) Autoritatea vamală nu este în drept să ceară sau să oblige o persoană nerezidentă să prezinte spre verificare documentele de evidenţă sau să permită accesul la ele în scopul de a determina valoarea calculată a mărfii. Totodată, informaţia comunicată de producătorul mărfii în scopul determinării valorii în vamă a acesteia, conform prevederilor prezentului articol, poate fi verificată în altă ţară de autoritatea vamală, cu acordul producătorului şi cu condiţia preavizării guvernului ţării în cauză şi neopunerii acestuia cercetărilor.
    Articolul 17. Metoda de rezervă
    (1) În cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată de către declarant prin aplicarea consecutivă a metodelor specificate la articolele 11, 12, 13, 15 şi 16 sau autoritatea vamală consideră cu temei că aceste metode nu pot fi utilizate, valoarea în vamă a mărfii se determină prin metoda de rezervă, prin mijloace rezonabile compatibile cu prevederile prezentei legi, cu principiile generale ale acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi pe baza datelor disponibile.
    (2) La cererea sa, declarantul va fi informat în scris asupra valorii în vamă a mărfii, determinate conform prevederilor prezentului articol, şi asupra metodei utilizate la determinare.
    (3) La determinarea valorii în vamă a mărfii prin metoda de rezervă, drept bază nu pot fi luate:
    a) preţul de vînzare al mărfii pe piaţa internă a Republicii Moldova;
    b) preţul mărfii pe piaţa internă a ţarii exportatoare;
    c) preţul mărfii stabilit arbitrar sau preţul fictiv;
    d) sistemul care prevede aplicarea, în scopuri vamale, a celei mai mari valori a mărfii din două posibile;
    e) costul de producţie al mărfii, altul decît valoarea calculată a mărfurilor identice sau similare, determinat conform prevederilor art.16 lit.a);
    f) valoarea mărfii comercializate pentru export în altă ţară decît ţara importatoare;
    g) valoarea în vamă a mărfii minimală.
    Articolul 171. Metoda de determinare a valorii în vamă
                           a mărfurilor de export
    Valoarea în vamă a mărfurilor de export se determină în baza valorii lor contractuale, luînd în considerare condiţiile D.A.F. ("Delivered at frontier" - livrarea pînă la frontieră).
Capitolul V
DETERMINAREA ŢĂRII DE ORIGINE A MĂRFII
    Articolul 18. Scopul şi modul de determinare a ţării
                         de origine a mărfii
    (1) Ţara de origine a mărfii se determină în scopul efectuării unor măsuri tarifare şi netarifare orientate spre reglementarea introducerii mărfurilor pe teritoriul vamal şi scoaterii acestora de pe acest teritoriu.
    (2) Modul de determinare a ţării de origine a mărfii se stabileşte de către Guvern în baza prevederilor prezentei legi şi a acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 19. Ţara de origine a mărfii
    (1) Drept ţară de origine a mărfii se consideră ţara în care ea a fost obţinută integral sau a fost supusă unei prelucrări suficiente conform criteriilor stabilite de prezenta lege şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.19 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (2) Drept ţară de origine a mărfii pot fi considerate şi un grup de ţări, o uniune vamală de ţări, o parte a ţării, în cazul în care este necesar de a le evidenţia în scopul determinării originii mărfii.
    (3) La stabilirea criteriilor de determinare a ţării de origine a mărfii, preferinţă se acordă criteriilor stipulate în acordurile de comerţ liber ratificate de Republica Moldova. În celelalte cazuri se aplică prevederile legislaţiei naţionale.
    Articolul 20. Marfa obţinută integral în ţara respectivă
    Drept mărfuri obţinute integral în ţara respectivă se consideră:
    a) zăcămintele minerale şi alte substanţe naturale extrase din solul ţării respective sau  de pe fundul apelor ei teritoriale;
    b) plantele şi produsele vegetale crescute sau recoltate în ţara respectivă;
    c) animalele vii născute şi crescute în ţara respectivă;
    d) produsele obţinute de la animale vii crescute în ţara respectivă;
    e) produsele obţinute din vînatul şi pescuitul practicate pe teritoriul ţării respective;
    f) produsele rezultate din pescuitul maritim şi alte produse extrase din mare dincolo de apele teritoriale ale ţării respective de vasele acesteia sau de cele închiriate de ea;
    g)  produsele fabricate la bordul navelor prelucrătoare ale ţării respective, în exclusivitate din produsele menţionate la lit. f);
    h) deşeurile şi rebuturile provenite din operaţiuni de producere şi prelucrare desfăşurate în ţara respectivă;
    i) articolele uzate colectate în ţara respectivă care pot fi folosite numai pentru  recuperarea materiilor prime;
    j) produsele fabricate în ţară exclusiv din produsele specificate la lit. a)–i).
    [Art.20 în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 21. Criteriile prelucrării suficiente a mărfii
    (4) Se consideră că nu corespund criteriilor prelucrării suficiente a mărfii:
    a) operaţiunile de asigurare a păstrării produselor în stare bună în timpul  transportului şi depozitării;
    b) operaţiunile de desfacere şi asamblare a ambalajelor;
    c) spălarea, curăţarea, înlăturarea prafului, acoperirea cu oxid, cu ulei, cu vopsea sau cu alte materiale de acoperire;
    d) călcarea sau presarea textilelor;
    e) operaţiunile simple de vopsire sau lustruire;
    f) decorticarea, albirea parţială sau totală, şlefuirea şi lustruirea cerealelor şi a orezului;
    g) operaţiunile de măcinare, colorare a zahărului sau de formare a bucăţilor de zahăr;
    h) cojirea, scoaterea sîmburilor şi dezghiocarea fructelor, a nucilor şi a legumelor;
    i) ascuţirea, simpla măcinare sau simpla tăiere;
    j) cernerea, ciuruirea, sortarea, clasificarea, trierea, asortarea (inclusiv formarea seturilor de articole);
    k) simpla îmbuteliere, punerea în borcane, flacoane, saci, lăzi, cutii, fixarea pe plăci sau  carton şi alte operaţiuni simple de împachetare;
    l) aplicarea sau imprimarea mărcilor, a etichetelor, a logotipurilor şi a altor semne similare distinctive pe produse sau pe ambalajele acestora;
    m) amestecarea simplă a produselor, chiar de diferite tipuri, atunci cînd unul sau mai mulţi compuşi ai amestecului nu îndeplinesc condiţiile stabilite pentru a putea fi consideraţi originari;
    n) simpla asamblare a părţilor de articole pentru constituirea unui articol complet sau dezasamblarea produselor în părţi;
    o) sacrificarea animalelor;
    p) combinaţia din două sau mai multe operaţiuni specificate la lit. a)–o).
    [Art.21 al.(4) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   (5) Produsul care întruneşte criteriul de prelucrare suficientă prevăzut la alin. (3) exclusiv prin efectuarea operaţiunilor enumerate la alin. (4) nu va fi considerat ca fiind originar din ţara în care aceste operaţiuni au avut loc.
    [Art.21 al.(5) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 22. Determinarea ţării de origine a mărfii
                          la livrarea acesteia în loturi
    (1) La cererea declarantului, trebuie să fie considerată o singură marfă, marfa în stare demontată sau incompletă, livrată în mai multe loturi, în cazul în care, din motive de producţie sau de transportare, este imposibil de a o expedia într-un singur lot, precum şi marfa divizată în loturi din greşeală.
    (2) Condiţiile de aplicare a prevederilor alin. (1) sînt:
    a) înştiinţarea prealabilă a autorităţii vamale despre divizarea mărfii în loturi, indicîndu-se cauzele acestei divizări şi specificîndu-se fiecare lot prin indicarea codului de clasificare a mărfii conform Nomenclatorului de mărfuri şi a datelor despre valoarea ei şi ţara de origine;
    b) confirmarea prin acte a incorectitudinii divizării mărfi în cîteva partide;
    c) livrarea tuturor loturilor de mărfuri dintr-o ţară de către un singur exportator;
    d) introducerea tuturor loturilor de mărfuri prin unul şi acelaşi punct vamal;
    e) livrarea tuturor loturilor de mărfuri în termen de cel mult şase luni de la data acceptării de către autoritatea vamală a declaraţiei vamale sau de la data expirării termenului de prezentare a acesteia referitor la primul lot.
    Articolul 23. Confirmarea originii mărfii
    (1) Pentru confirmarea originii mărfii, autoritatea vamală este în drept să-i solicite declarantului certificatul de origine a mărfii.
    (2) La introducerea mărfii pe teritoriul vamal, certificatul de origine a ei se prezintă în mod obligatoriu dacă:
    a) ţara de origine a mărfii beneficiază din partea Republicii Moldova de un regim preferenţial la tariful vamal;
    b) importul mărfurilor din ţara respectivă se reglementează prin restricţii cantitative sau alte măsuri de reglementare a activităţii comerciale externe;
    c) acest lucru este prevăzut de legislaţia în domeniul protecţiei mediului  înconjurător, ocrotirii sănătăţii, protecţiei drepturilor consumatorilor, asigurării ordinii publice, securităţii statului şi în alte domenii de importanţă vitală, precum şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    d) documentele prezentate pentru perfectare vamală nu conţin date cu privire la originea mărfii sau autoritatea vamală are temei să presupună că datele declarate cu privire la originea mărfurilor sînt neautentice.
    (3) La scoaterea mărfii de pe teritoriul vamal, certificatul de origine a ei, în cazurile în care acesta este necesar conform contractelor respective, conform regulilor ţării importatoare sau acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, se eliberează de organele abilitate.
    (4) La certificarea originii mărfii exportate, organul vamal este în drept să solicite de la agentul economic documentele necesare, inclusiv privind expertiza, care justifică şi demonstrează originea mărfii şi să efectueze, după caz, expertiza originii mărfii. Agentul economic poartă responsabilitate deplină pentru informaţia prezentată.
    Articolul 24. Certificatul de origine a mărfii
    (1) Certificatul de origine a mărfii trebuie să confirme univoc originea acesteia din ţara respectivă şi să conţină:
    a) declaraţia exportatorului care confirmă că marfa corespunde cerinţelor specificate la art.20;
    b) adeverinţa din partea organului competent din ţara exportatoare ce a eliberat certificatul care confirmă autenticitatea datelor din certificat.
    (2) Certificatul de origine a mărfii se prezintă împreună cu declaraţia vamală şi cu alte documente care urmează să fie perfectate de către autoritatea vamală. În caz de pierdere a certificatului, se prezintă duplicatul autentificat oficial al acestuia.
    (3) În cazul în care se pune la îndoială autenticitatea certificatului de origine a mărfii sau a datelor ce se conţin în el, autoritatea vamală este în drept să se adreseze organelor care au eliberat certificatul sau organizaţiilor specializate ale ţării menţionate ca ţară de origine a mărfii pentru a obţine date suplimentare sau precizări.
    (4) În cazurile prevăzute de prezenta lege, originea mărfii se consideră stabilită numai în cazul în care se prezintă certificatul de origine a mărfii, perfectat în modul cuvenit, şi date suplimentare ori precizări.
[Art.24 al.(4) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 25. Dispoziţii suplimentare privind
                         determinarea ţării de origine a mărfii
    (1) La mărfurile provenite din ţările cu care Republica Moldova a încheiat acorduri privind acordarea clauzei naţiunii celei mai favorizate, poate fi aplicat (restabilit) regimul preferenţial la tariful vamal în cazul prezentării certificatului de origine a lor cel tîrziu la expirarea unui an de la data perfectării actelor vamale.
    (2) La determinarea ţării de origine a mărfii, nu se ia în considerare originea resurselor energetice, a maşinilor, utilajului şi instrumentelor folosite la fabricarea ei.
    (3) Particularităţile determinării ţării de origine a mărfurilor introduse pe teritoriul vamal din terţe ţări se stabilesc de către Guvern.
    [Art.25 al.(3) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (4) La cererea declarantului sau a oricărei persoane interesate, informaţia privind ţara de origine sau originea preferenţială a mărfii se va furniza cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu decît peste 150 de zile de la data solicitării evaluării, cu condiţia că autorităţilor corespunzătoare le-au fost comunicate toate informaţiile necesare. Solicitările menţionate pot fi acceptate pînă la şi după punerea în vînzare a mărfii respective. Datele stabilite privind ţara de origine sînt valabile în decurs de 3 ani, sub rezerva ca faptele pe care se bazează şi condiţiile în care au fost obţinute să rămînă comparabile.
    Articolul 26. Întemeierea refuzului de trecere a mărfii
                          peste frontiera vamală
    (1) Autoritatea vamală este în drept să respingă cererea de trecere a mărfii peste frontiera vamală doar în cazul în care dispune de argumente temeinice că această marfă este originară din ţara ale cărei mărfuri nu pot fi autorizate pentru trecerea frontierei vamale în conformitate cu legislaţia sau cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Neprezentarea certificatului de origine a mărfii, perfectat în modul cuvenit, sau a datelor suplimentare ori a precizărilor în privinţa originii mărfii nu poate constitui temei pentru refuzul trecerii mărfii peste frontiera vamală.
    (3) Mărfurile a căror origine nu este stabilită cu exactitate pot fi trecute peste frontiera vamală doar cu condiţia achitării taxei vamale la cotele maxime ale tarifului vamal.
Capitolul VI
FACILITĂŢI TARIFARE
    Articolul 27. Facilităţi tarifare
    (1) Prin facilităţi tarifare se subînţeleg facilităţile acordate de către ţară, în condiţii de reciprocitate sau unilateral, pentru mărfurile trecute peste frontiera vamală a acestei ţări sub formă de stabilire a unor cote tarifare pentru importul sau exportul preferenţial de mărfuri, de reducere a taxei vamale, de scutire de taxă, de restituire a taxei plătite anterior.
    (2) Facilităţile tarifare se stabilesc prin prezenta lege şi nu pot avea caracter individual, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.28.
    (3) Facilităţile tarifare se acordă în modul prevăzut de legislaţie şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 28. Scutirea de taxa vamală
    Sînt scutite de taxa vamală:
    a) mijloacele de transport folosite la transporturi internaţionale de pasageri şi de bagaje, de mărfuri, precum şi obiectele de aprovizionare tehnico-materială, echipamentul, combustibilul, alimentele, necesare pentru exploatarea acestor mijloace de transport în cursul deplasării sau procurate în străinătate în legătură cu lichidarea defecţiunilor, în suma stabilită de actele legislative corespunzătoare;
    b) mărfurile de uz oficial introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal de către cetăţeni străini, în conformitate cu legislaţia, precum şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;  
    c) valuta naţională, valuta străină (cu excepţia celei folosite în scopuri numismatice), precum şi hîrtiile de valoare, în conformitate cu legislaţia;
    d) mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal în calitate de ajutor umanitar, destinaţia lor fiind confirmată de organul abilitat;
    e) mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal în calitate de ajutor cu titlu gratuit (donaţii) sau în  scopuri filantropice pe linia statului, destinaţia lor fiind confirmată de organul abilitat;
    f) mărfurile introduse provizoriu pe sau scoase provizoriu de pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală în cadrul destinaţiilor vamale respective;
    g) mărfurile plasate sub regimurile vamale de tranzit şi antrepozit vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere şi abandon în folosul statului;
    h) mărfurile de uz sau consum personal, importate de către persoanele fizice, a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 200 euro, taxa vamală se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acesteia.;
    [Art.28  lit.h) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    i) mărfurile autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare şi produsele compensatoare după perfecţionarea pasivă conform reglementărilor vamale;
    j) producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901 şi 4902, materialele didactice pentru instituţiile preşcolare, de învăţămînt şi curative;
    [Art.28  lit.j) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    k) mărfurile plasate şi comercializate în magazinele duty-free;
    [Art.28 lit.k) în redacţia LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    l) mărfurile (serviciile) introduse în zona economică liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, de pe teritoriul altor zone economice libere, mărfurile (serviciile), inclusiv cele originare din zona economică liberă, exportate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi în alte zone economice libere, precum şi mărfurile originare din zona economică liberă introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia componentei de import a mărfii;
    [Art.28  lit.l) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.28 lit. l1) abrogată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.28 lit. l1) introdusă  prin LP 144-XVI din 22.06.07, MO 94-97/16.03.07 art.424]
    m) mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activă, exceptînd mărfurile supuse accizelor, carnea de bovine, proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201), carnea de bovine congelată (poziţia tarifară 0202), carnea de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0203), carnea de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0204), organele comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0206), carnea şi organele comestibile ale păsărilor de la poziţia tarifară 0105, proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0207), slănină fără carne slabă, grăsimea de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifară 0209 00), laptele şi smîntîna din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) (poziţia tarifară 0402), feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000), grăsimile de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia tarifară 1503 (poziţia tarifară 1502 00) şi zahărul brut din trestie de zahăr (poziţia tarifară 1701 11).Taxa vamală achitată pentru mărfurile plasate în regim vamal de perfecţionare activă, la care se aplică taxa vamală, se restituie, în modul stabilit de Serviciul Vamal, într-un termen ce nu va depăşi 10 zile;
    n) mărfurile importate pe teritoriul Republicii Moldova din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern;
    n1) mărfurile (serviciile) importate pe teritoriul ţării destinate proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr. MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr. MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS)
    [Art.28 lit.n1) introdusă prin LP112 din 04.06.10, MO110-113/02.07.10 art.337]
    n2) mărfurile (serviciile) importate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea sistemului de tratare a apelor reziduale din Nisporeni”, oferite de către Agenţia de Dezvoltare Cehă în baza Memorandumului încheiat între Agenţia de Dezvoltare Cehă şi Primăria oraşului Nisporeni, semnat la 28 aprilie 2010 la Chişinău, implementat de către Primăria oraşului Nisporeni şi Asociaţia „Sduzeni Nisporeni”, care este compusă din  „Centrum inovaci a rozvoje o.s. (CIR o.s.)”, „Topol Water s.r.o.” şi „VHS Kubicek s.r.o.”;
    [Art.28 lit.n2) introdusă prin LP212 din 27.10.11, MO197-202/18.11.11 art.575]
    o) utilajul, echipamentul şi atributele de gratificaţie primite ca donaţii de Comitetul Naţional Olimpic şi de federaţiile sportive naţionale de profil de la Comitetul Internaţional Olimpic, de la federaţiile sportive europene şi internaţionale de profil pentru pregătirea sportivilor de performanţă şi promovarea mişcării olimpice, fără drept de comercializare a acestui utilaj, echipament şi atribute de gratificaţie;
    p) timbrele de acciz importate şi destinate marcării mărfurilor supuse accizelor;
    q) activele materiale a căror valoare depăşeşte 6000 lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţii fiscale respective se stabileşte prin regulamentul aprobat de Guvern;
    [Art.28  lit.q) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.28 lit.r) abrogată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
     s) mărfurile importate cu scopul efectuării investiţiilor capitale în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii "Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"";
    t) produsele petroliere importate în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii "Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti", destinate comercializării prin unităţile de comercializare a produselor petroliere stabilite în acordul menţionat;
    [Art.28 lit.u) abrogată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    v) bunurile mobile a căror valoare depăşeşte 3000 de lei şi a căror durată de funcţionare este mai mare de un an, importate de către întreprinderile ce desfăşoară activitatea de leasing, în scopul onorării obligaţiilor contractuale ale acestora, rezultate din contractele de leasing încheiate cu persoane fizice sau juridice din Republica Moldova.
    w) importul grupurilor electrogene pentru energia eoliană de la poziţia tarifară ex.8502 31 000 cu capacitatea generatorului electric mai mare de 1 MW, în perioada de pînă la 31 decembrie 2015.
    [Art.28 lit.w) introdusă prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
Capitolul VII
MODUL DE RESTITUIRE A SUMELOR
TAXELOR VAMALE PLĂTITE ÎN PLUS
    Articolul 29. Modul de restituire a sumelor taxelor
                          vamale plătite în plus
    (1) Sumele taxelor vamale plătite în plus la buget, ca rezultat al comiterii unor erori de calcul, al efectuării plăţilor anticipate în mărimi ce depăşesc cele necesare sau ca rezultat al anulării plăţilor după modificarea declaraţiei vamale, se restituie la contul plătitorului sau se trec în contul altor plăţi vamale şi fiscale dacă nu a trecut mai mult de un an de la data supraplăţii.
    (2) Pentru a obţine restituirea sumelor specificate la alin.(1) sau trecerea lor în contul altor plăţi, plătitorul depune o cerere la autoritatea vamală, în care indică supraplata respectivă. La cerere se anexează certificatul fiscal teritorial, care confirmă restanţele plătitorului sau lipsa acestora faţă de buget şi fondul social.
    (3) Examinînd cererea plătitorului, autoritatea vamală adoptă hotărîrea privind restituirea, trecerea în contul altor plăţi sau refuzul de restituire a sumei taxelor vamale încasate, informîndu-l în scris pe plătitor despre hotărîrea adoptată. O copie a hotărîrii în cauză, precum şi a actului de verificare a stării decontărilor, întocmit la ziua efectuării operaţiunilor bancare, se anexează la documentele ce confirmă restituirea supraplăţii sau trecerea ei în contul altor plăţi. Autoritatea vamală examinează cererea în termen de 30 de zile.
    (4) Operaţiunile menţionate de restituire sau de trecere în cont a supraplăţilor se efectuează de către autorităţile vamale, în baza documentelor bancare şi de casă, prin virament respectiv de la conturile trezoreriale.
    (5) În cazul în care plătitorul are restanţe la bugetele de toate nivelurile, supraplata nu i se restituie, ea fiind folosită la stingerea restanţelor în cauză.
Capitolul VIII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
PREZENTEI LEGI
    Articolul 30. Răspunderea pentru încălcarea
                          prezentei legi
    Persoanele care încalcă prezenta lege poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
Capitolul IX
ACORDURILE INTERNAŢIONALE
    Articolul 31. Acordurile internaţionale
    În cazul în care acordul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele acordului internaţional.
Capitolul X
APLICAREA PREVEDERILOR UNOR ARTICOLE
    Articolul 32. Aplicarea prevederilor unor articole
    Prevederile unor articole se aplică ţinînd cont de notele interpretative expuse în anexa nr.3.
Capitolul XI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 33
    Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    Articolul 34
    Guvernul, în termen de 6 luni:
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    va prezenta Parlamentului propuneri pentru:
    - aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    - elaborarea actelor normative care să asigure realizarea prezentei legi.
    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                              Dumitru MOŢPAN
 
    Nr. 1380-XIII. Chişinău, 20 noiembrie 1997.
       anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Anexa nr.1 modificată  prin LP301-XVI din 25.12.08, MO12-15/27.01.08 art.32]
    [Anexa nr.1 modificată  prin LP177-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.549]
    [Anexa nr.1 în redacţia LP110-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.421]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP303-XVI din 27.12.07, MO13/19.01.08 art.42]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP186-XVI din 26.07.07, MO112-116/03.08.07 art.518]
    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP212 din 27.10.11, MO197-202/18.11.11 art.575]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP80 din 21.04.11, MO69/23.04.11 art.177]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP112 din 04.06.10, MO110-113/02.07.10 art.337]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Anexa nr.3
la Legea cu privire la tariful vamal
 
Taxa pentru efectuarea controlului electronic al mărfurilor
(încărcăturilor) plasate în regim vamal de tranzit
Nr.
crt.
Serviciul acordat
Mărimea taxei,în euro
1.
Aplicarea sigiliului electronic
5 – pentru fiecare unitate
2.
Aplicarea etichetei electronice “SMART”
3 – pentru fiecare unitate
 
    Notă:
   1. Agenţii economici, precum şi persoanele fizice, care efectuează trafic de mărfuri (încărcături) în regim de tranzit vor efectua plata pentru serviciile respective ca alternativă a serviciilor de escortare.
   2. Mijloacele încasate pentru serviciile respective vor fi virate integral la un cont bugetar al Serviciului Vamal, deschis la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, şi vor fi utilizate pentru recuperarea cheltuielilor de implementare şi dezvoltare a sistemului de control electronic.
    [Pct.2 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    3. Sigiliul electronic se aplică pe fiecare compartiment marfar (cale de acces la marfă (încărcătură)) al mijlocului de transport auto, iar eticheta electronică - pe declaraţia vamală.
Anexa nr.4
la Legea cu privire la tariful vamal
Note interpretative la unele articole din
Legea cu privire la tariful vamal
I. Notă generală
Consecutivitatea aplicării metodelor de determinare
a valorii în vamă a mărfii
    1. La art.11-17 se stabileşte modul de determinare a valorii în vamă a mărfii prin aplicarea prevederilor prezentei legi. Metodele de evaluare sînt expuse în ordinea în care sînt aplicabile.
    2. În cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată prin aplicarea prevederilor art.11, se va apela succesiv la prevederile articolelor următoare, pînă se va găsi metoda care va permite acest lucru. În cazul în care valoarea în vamă nu poate fi determinată prin aplicarea prevederilor unui anumit articol, se va recurge la prevederile articolului care urmează imediat după acesta, în ordinea de aplicare, excepţie făcînd prevederile art.14.
    3. Dacă declarantul nu cere ca ordinea art.15 şi 16 să fie inversată, se va respecta ordinea obişnuită de aplicare a metodelor de evaluare. Dacă, însă, la inversarea ordinei se dovedeşte că valoarea în vamă nu poate fi determinată prin aplicarea prevederilor art.16, ea se va determina, dacă este posibil, prin aplicarea prevederilor art.15.
    4. În cazul în care valoarea în vamă nu poate fi determinată prin aplicarea prevederilor art.11-16, se vor aplica prevederile art.17.
Aplicarea principiilor de contabilitate general admise
    1. Noţiunea "principii de contabilitate general admise" înseamnă norme stabilite prin consens sau norme general acceptate într-o anumită ţară la un moment dat, norme ce determină care sînt resursele şi obligaţiunile economice ce trebuie înregistrate în calitate de active sau pasive, care dintre schimbările intervenite în active şi pasive trebuie înregistrate, cum ar trebui să fie măsurate activele şi pasivele, precum şi schimbările intervenite, ce informaţii trebuie să fie date publicităţii şi în ce fel, ce dări de seamă financiare ar trebui să fie întocmite. Aceste norme pot fi atît principii directoare de aplicare generală, cît şi practici şi proceduri detaliate.
    2. În scopurile preconizate de prezenta lege, autoritatea vamală va folosi informaţiile, întocmite într-un mod compatibil cu principiile de contabilitate general admise, în condiţiile articolului corespunzător.
    De exemplu: beneficiile şi cheltuielile obişnuite, în sensul prevederilor art.15, vor fi determinate folosind informaţiile întocmite într-un mod compatibil cu principiile de contabilitate general admise în ţara de import. În sensul prevederilor art.16, beneficiile şi cheltuielile generale vor fi determinate folosind informaţiile întocmite într-un mod compatibil cu principiile de contabilitate general admise în ţara de origine.
II. Note la articole
    la articolul 2
    Noţiunile "mărfuri identice" şi "mărfuri similare" nu cuprind mărfurile ce încorporează lucrări de inginerie, de dezvoltare, lucrări de artă şi design, planuri şi schiţe, pentru care nu au fost făcute ajustări conform art.11 alin.(1) lit.c), deoarece aceste componente au fost executate în ţara de import.
    la articolul 7 alineatul (4)
    1. Conform alineatului în cauză, declarantul este în drept să contesteze decizia autorităţii vamale referitoare la determinarea valorii în vamă a mărfii declarate de el. Contestaţia poate fi făcută în faţa autorităţii vamale superioare, însă declarantul este în drept să depună contestaţie şi în faţa instanţei de judecată.
    2. Prevederile acestui alineat oferă oricărei părţi dreptul de a cere achitarea integrală a taxelor vamale calculate pînă la depunerea contestaţiei.
    la articolul 11:
    alineatul (1) litera b) prima liniuţă
    Prin noţiunea "comisioane pentru achiziţionarea mărfii" se înţeleg sumele plătite de către un declarant agentului său pentru ca acesta să-l reprezinte în străinătate la cumpărarea mărfii.
    alineatul (1) litera c) liniuţa a doua
    1. La atribuirea proporţională a valorii componentelor specificate la această liniuţă, se iau în considerare doi factori şi anume: valoarea componentului însuşi şi modul în care această valoare trebuie atribuită mărfii. Atribuirea valorii acestor componente se va face într-un mod rezonabil, corespunzător condiţiilor şi conform principiilor de contabilitate general admise.
    2. Dacă declarantul achiziţionează la un anumit cost componentul de la un vînzător cu care nu este în relaţii de interdependenţă, valoarea componentului va fi egală cu acest cost. În cazul cînd componentul a fost produs de către declarant sau de către o persoană interdependentă, valoarea componentului va fi costul producerii acestuia. În cazul cînd componentul a fost utilizat anterior de către declarant, indiferent de faptul dacă a fost achiziţionat sau produs de către acesta, costul iniţial de achiziţie sau de producţie trebuie redus pentru a reflecta utilizarea lui şi a obţine astfel valoarea adecvată.
    3. După ce a fost determinată, valoarea componentului se distribuie mărfurilor. Există diverse metode în această privinţă.
    De exemplu:
    1) valoarea poate fi distribuită integral la prima vînzare dacă declarantul doreşte să plătească taxa integral o singură dată;
    2) declarantul poate cere ca valoarea să fie distribuită numărului de unităţi produse pînă la momentul primei vînzări;
    3) declarantul poate cere ca valoarea să fie distribuită întregii producţii preconizate dacă există contracte sau angajamente ferme pentru această producţie. Metoda de distribuire va depinde de documentaţia prezentată de către declarant.
    Exemplul poate fi ilustrat cu următorul caz: declarantul furnizează producătorului o matriţă de utilizat la producerea mărfurilor ce urmează a fi importate şi încheie cu acesta un contract de cumpărare a 10000 de unităţi. La momentul sosirii primei partide, care constă din 1000 de unităţi, producătorul are produse 4000 de unităţi. Declarantul poate solicita autorităţii vamale distribuirea valorii matriţei la 1000, la 4000 sau la 10000 de unităţi.
    alineatul (1) litera c) liniuţa a patra
    1. Adăugarea valorilor componentelor specificate la această liniuţă trebuie să se bazeze pe date obiective şi cuantificabile. În scopul facilitării sarcinii declarantului şi autorităţii vamale la determinarea valorilor de adăugat, este oportun să se folosească datele din sistemul de evidenţă contabilă.
    2. Pentru componentele furnizate de cumpărător, care au fost cumpărate sau închiriate de el, valoarea de adăugat va fi costul de cumpărare sau de închiriere. În cazul componentelor ce ţin de domeniul public, la valoarea lor se va adăuga doar costul copiilor acestora.
    3. Valorile de adăugat vor putea fi calculate, cu mai multă sau cu mai puţină uşurinţă, în funcţie de structura întreprinderii respective, de practicile de gestiune şi de metodele contabile aplicate.
    De exemplu:
    1) o întreprindere care importă diverse mărfuri din mai multe ţări ţine evidenţa centrului său de design, situat în afara ţării de import, pentru a distinge cheltuielile referitoare la acest produs. În acest caz, se va aplica o ajustare directă, într-un mod corespunzător, în condiţiile art.11;
    2) o întreprindere trece costurile centrului său de design, situat în afara ţării de import, la cheltuielile sale generale, fără a le include în costurile anumitor mărfuri. În acest caz, se va aplica o ajustare corespunzătoare, în condiţiile art.11, în ce priveşte marfa evaluată, distribuindu-se totalul cheltuielilor centrului de design pe întreaga producţie care beneficiază de serviciile acestui centru şi adăugîndu-se aceste cheltuieli la preţul mărfii în funcţie de numărul de unităţi.
    4. Modificarea circumstanţelor menţionate va necesita, desigur, luarea în considerare a diferiţilor factori la determinarea metodei adecvate de distribuire a valorii.
    5. În cazul în care, la producerea componentului respectiv, sînt antrenate mai multe ţări şi producţia se eşalonează pe o anumită perioadă, ajustarea va trebui limitată la valoarea efectiv adăugată acestui component în afara ţării de import.
    alineatul (1) litera d)
    1. Redevenţele şi taxele pentru licenţă cuprind, între altele, plăţile efectuate pentru brevete, mărci de fabrică sau de comerţ şi drepturi de autor. Plăţile pentru dreptul de reproducere a mărfii în ţara de import nu vor fi adăugate la preţul efectiv plătit sau de plătit.
    2. Plăţile efectuate de cumpărător pentru dreptul de a distribui sau de a revinde mărfurile importate nu vor fi adăugate la preţul efectiv plătit sau de plătit dacă aceste plăţi nu constituie o condiţie pentru vînzarea la export în ţara de import a mărfii evaluate.
    alineatul (2)
    1. În cazul în care nu există date obiective şi cuantificabile privind componentele prevăzute a fi adăugate în condiţiile art.11, valoarea tranzacţiei nu poate fi determinată prin aplicarea prevederilor acestui articol.
    De exemplu: redevenţa este plătită, pe baza preţului de vînzare în ţara de import, pentru un litru de un anumit produs importat la kilogram şi transformat, după import, în soluţie. Dacă redevenţa se referă în parte la marfa importată şi în parte la alte componente care nu au nici un raport cu aceasta (de exemplu, cînd marfa importată este în amestec cu ingrediente indigene şi nu mai poate fi identificată separat sau cînd redevenţa nu poate fi evidenţiată în unele acorduri financiare speciale dintre cumpărător şi vînzător), ar fi inoportun de a adăuga un component corespunzător acestei redevenţe. Dacă redevenţa se referă numai la marfa importată şi poate fi uşor calculată, la preţul efectiv plătit sau de plătit poate fi adăugată această redevenţă.
    2. Preţul efectiv plătit sau de plătit este plata total efectuată sau plata ce urmează a fi efectuată de cumpărător vînzătorului, sau în beneficiul acestuia, pentru mărfurile importate. Nu este obligatoriu a efectua plata în bani, ea poate fi făcută prin acreditive sau instrumente negociabile, direct sau indirect. Un exemplu de plată indirectă este achitarea, totală sau parţială, de către cumpărător a unei datorii a vînzătorului.
    3. Acţiunile întreprinse de cumpărător în nume propriu, altele decît cele pentru care este prevăzută o ajustare în condiţiile art.11, nu sînt considerate drept plată indirectă făcută vînzătorului, chiar dacă se poate considera că vînzătorul a beneficiat de ea. De aceea, la determinarea valorii în vamă a mărfii, costul acestor acţiuni nu va fi adăugat la preţul efectiv plătit sau de plătit.
    4. Valoarea în vamă nu cuprinde cheltuielile sau plăţile de mai jos, cu condiţia ca acestea să fie distincte de preţul efectiv plătit sau de plătit pentru marfa declarată:
   a) cheltuielile pentru lucrările de construcţie, de instalare, de montaj, de întreţinere sau de asistenţă tehnică, suportate după importul unor astfel de mărfuri, cum ar fi instalaţiile, maşinile sau utilajul industrial;
    b) cheltuielile de transport după importul mărfii;
    c) impozitele şi taxele în ţara de import.
    5. Preţul efectiv plătit sau de plătit se referă la preţul mărfii importate. Din valoarea în vamă a acestei mărfi nu fac parte transferurile de dividende şi alte plăţi făcute de cumpărător vînzătorului, care nu se referă la marfa evaluată.
    alineatul (4) litera a) liniuţa a treia
    La restricţiile care nu trebuie să facă inacceptabil un preţ efectiv plătit sau de plătit se raportează restricţiile care nu afectează substanţial valoarea mărfii. De exemplu: vînzătorul cere cumpărătorului care a procurat de la el automobile să nu le revîndă sau să nu le expună pînă la o anumită dată care marchează începutul anului de livrare a modelului respectiv.
    alineatul (4) litera b)
   1. Dacă vînzarea mărfii sau valoarea tranzacţiei depinde de respectarea unor condiţii sau de unele prestaţii, care fac imposibilă determinarea valorii mărfii evaluate, valoarea tranzacţiei nu va putea fi acceptată în scopuri vamale.
    De exemplu:  
    1) vînzătorul stabileşte preţul mărfii importate cu condiţia ca cumpărătorul să cumpere şi alte mărfuri în cantităţi determinate;
    2) preţul mărfii importate depinde de preţul sau de preţurile la care cumpărătorul mărfii importate vinde alte mărfuri vînzătorului acestei mărfi;
   3) preţul se stabileşte în baza unui mod de plată ce nu are legătură cu marfa importată, cum ar fi în cazul cînd marfa importată reprezintă produse semifinite, pe care vînzătorul le-a furnizat cu condiţia obţinerii unei cantităţi determinate de produse finite.
    2. Condiţiile sau prestaţiile referitoare la producerea sau la comercializarea mărfii importate nu implică, însă, neacceptarea valorii tranzacţiei.
    De exemplu: faptul că cumpărătorul furnizează vînzătorului lucrări de inginerie sau planuri executate în ţara de import nu duce la respingerea valorii de tranzacţie în sensul art.11. La fel, dacă cumpărătorul întreprinde, în nume propriu, activităţi legate de comercializarea mărfii importate, chiar în baza unui acord încheiat cu vînzătorul, valoarea acestor activităţi nu constituie parte a valorii în vamă şi activităţile nu vor condiţiona neacceptarea valorii tranzacţiei.
    alineatul (5)
    1. Literele a) şi b) prevăd diferite căi de stabilire a acceptabilităţii unei valori a tranzacţiei.
   2. Conform lit.a), în cazul în care cumpărătorul şi vînzătorul sînt persoane interdependente, circumstanţele ce ţin de vînzare se examinează şi valoarea tranzacţiei se admite ca valoare în vamă, cu condiţia ca această interdependenţă să nu influenţeze preţul. Prin aceasta nu trebuie să se înţeleagă că circumstanţele trebuie examinate în toate cazurile cînd cumpărătorul şi vînzătorul sînt persoane interdependente, ci doar în cazul cînd există îndoieli în privinţa acceptabilităţii preţului. În cazul în care autoritatea vamală nu are îndoieli în privinţa acceptabilităţii preţului, acesta trebuie acceptat fără a-l obliga pe declarant să prezinte informaţii suplimentare. Autoritatea vamală, de exemplu, poate examina în prealabil problema interdependenţei sau poate dispune de informaţii detaliate referitoare la cumpărător şi vînzător şi, pe această bază, poate ajunge la concluzia că interdependenţa nu a influenţat preţul.
    3. Dacă autoritatea vamală nu poate accepta valoarea tranzacţiei fără a cere informaţii suplimentare, ea îi oferă declarantului posibilitatea de a prezenta informaţii detaliate, necesare la examinarea circumstanţelor vînzării. În acest context, autoritatea vamală trebuie să fie gata de a examina aspectele corespunzătoare ale tranzacţiei, inclusiv modul în care cumpărătorul şi vînzătorul îşi organizează raporturile comerciale şi în care a fost stabilit preţul respectiv, pentru a determina dacă interdependenţa a influenţat ori nu preţul. Dacă se poate dovedi că între cumpărător şi vînzător, deşi sînt persoane interdependente, în sensul art.11 alin.(6), există relaţii de cumpărare şi de vînzare caracteristice unor persoane ce nu sînt interdependente, se va considera că interdependenţa nu a influenţat preţul.
    De exemplu: dacă preţul a fost stabilit într-un mod compatibil cu practicile normale de fixare a preţurilor în ramura de producţie respectivă sau de stabilire de către vînzător a preţurilor de vînzare pentru cumpărătorii cu care nu este în relaţii de interdependenţă, aceasta demonstrează că interdependenţa nu a influenţat preţul. Faptul că preţul este suficient pentru  a acoperi toate cheltuielile şi a asigura un beneficiu reprezentativ faţă de beneficiul global, realizat de întreprindere într-o perioadă reprezentativă (de exemplu, de un an), pentru vînzări de mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip este o dovadă că preţul nu a fost influenţat.
    4. Litera b) prevede că declarantul are posibilitatea de a demonstra că valoarea tranzacţiei este foarte aproape de o valoare-criteriu acceptată anterior de autoritatea vamală şi că, în consecinţă, ea este acceptabilă conform prevederilor art.11. Cînd este îndeplinit unul dintre criteriile prevăzute la lit.b), nu este necesară argumentarea valorii tranzacţiei preconizate la lit.a). Dacă autoritatea vamală dispune de informaţii suficiente din care rezultă, fără cercetări mai aprofundate, că este îndeplinit unul dintre criteriile prevăzute la lit.b), ea nu are motive de a cere declarantului să aducă vreo dovadă.
    5. Pentru a determina dacă o valoare este foarte aproape de o altă valoare, se iau în considerare un şir de factori, în special caracterul mărfii importate, specificul ramurii de producţie respective, sezonul în care marfa este importată şi semnificaţia, din punct de vedere comercial, a diferenţei de valoare. întrucît aceşti factori pot varia de la caz la caz, este imposibil de a aplica un standard unic, cum ar fi procentajul fix.
    De exemplu: pentru a determina dacă valoarea tranzacţiei este foarte aproape de valoarea-criteriu prevăzută la alin.(5) lit.b), în cazul unui anumit tip de marfă, o mică diferenţă de valoare ar putea fi inacceptabilă, iar în cazul unui alt tip de marfă, ar putea fi acceptabilă o diferenţă esenţială.
    prevederi adiţionale
    1. Plata dobînzilor, în corespundere cu ordonanţa financiară a vînzătorului la cumpărarea mărfii, nu se va considera drept parte a valorii în vamă dacă:
    a) plata dobînzilor reprezintă  ceva diferit de preţul  mărfii efectiv plătit sau de plătit;
    b) ordonanţa financiară a fost făcută  în scris;
    c) în caz de necesitate, cumpărătorul poate demonstra că această  marfă este, de fapt, vîndută la preţul declarat efectiv plătit sau de plătit şi ratele dobînzii declarate nu depăşesc nivelul valorii unor astfel de tranzacţii.
    Această procedură se va aplica indiferent de faptul cine a efectuat finanţarea: un vînzător, o bancă sau altă persoană fizică sau juridică, precum şi în cazul cînd marfa este evaluată printr-o metodă, alta decît cea a valorii  tranzacţiei.
    2. La evaluarea în vamă a mijloacelor de suport ale softurilor pentru  echipamentul de procesare a informaţiei, se va lua în considerare numai costul mijlocului de suport. Valoarea în vamă  nu trebuie să includă costul sau valoarea softurilor, ci doar costul sau valoarea mijlocului de suport.
    În acest context, noţiunea "mijloc de suport" nu include circuite integrate, semiconductoare şi alte articole similare sau articole care încorporează astfel de circuite şi articole; noţiunea "softuri" nu include înregistrări audio, video şi  cinematografice.
    la articolul 12
    1. La aplicarea art.12, autoritatea vamală se va referi, pe cît este posibil, la o vînzare de mărfuri identice, realizată la acelaşi nivel comercial şi într-o cantitate foarte apropiată de vînzarea mărfii evaluate. În lipsa unei  astfel de vînzări, se poate face referinţă  la o vînzare de  mărfuri identice, realizată în una din următoarele trei situaţii:
    a) vînzare la acelaşi  nivel comercial,  în cantităţi  diferite;
    b) vînzare la un  nivel comercial diferit,  în cantităţi foarte apropiate;
    c) vînzare la un  nivel comercial diferit şi  în cantităţi  diferite.
    2. În cazul cînd se  constată  o  vînzare în una dintre cele trei situaţii, se vor opera ajustări, după caz:
    a) numai ale factorului cantitate;
    b) numai ale factorului nivel comercial;
    c) concomitent, atît ale factorului cantitate, cît şi ale factorului nivel comercial.
    3. O condiţie a oricărei  ajustări, efectuate în virtutea diferenţelor de nivel comercial sau de cantitate, indiferent de faptul dacă ajustarea conduce la o creştere sau la o diminuare a valorii, este dispunerea de probe care ar demonstra clar că ajustarea este rezonabilă şi exactă, cum ar fi preţurile curente în vigoare, printre care preţuri ce se referă  la niveluri diferite sau la cantităţi  diferite.
    De exemplu: dacă marfa evaluată constă dintr-o partidă de 10 unităţi, iar unica marfă identică, pentru care a fost determinată  valoarea tranzacţiei, a fost vîndută într-o cantitate de 500 de unităţi şi se ştie că vînzătorul acordă rabaturi de cantitate, ajustarea necesară va putea fi operată  invocînd preţurile curente ale vînzătorului şi utilizînd preţul aplicabil la o vînzare de 10 unităţi. Pentru aceasta nu este necesar să fi avut loc o vînzare de 10 unităţi dacă, în urma vînzărilor privind cantităţi diferite, s-a stabilit că preţul curent este corect şi exact. Dar, în absenţa unui astfel de criteriu obiectiv, determinarea valorii în vamă, conform prevederilor art.12, nu  este adecvată.
    la articolul 13
    Nota la art.12 este aplicabilă şi pentru art.13, diferenţa constînd în faptul că în locul mărfurilor identice se vor avea în  vedere mărfurile similare.
    la articolul  15
    1. În sensul prezentului articol, mărfurile identice sau similare se consideră că sînt vîndute în starea în care au fost importate.
    Prin "preţul unitar corespunzător vînzării celei mai mari partide" se înţelege preţul la care, în cadrul unor vînzări, cel mai mare număr de unităţi sînt vîndute către persoane care nu sînt în relaţii de interdependenţă cu vînzătorul mărfii respective, la primul nivel comercial care urmează importului la care se efectuează  aceste vînzări.
     De exemplu:
    1) Mărfurile sînt vîndute la un preţ curent, care include preţuri unitare favorabile pentru cumpărări  în cantităţi  relativ mari:
    Cel mai mare număr de unităţi vîndute la un preţ  stabilit este de 80; deci, preţul unitar corespunzător vînzării celei mai mari partide este de 90.
   2) Au loc două vînzări. În prima, 500 de unităţi  sînt vîndute la preţul de 95 de unităţi monetare fiecare. În a doua, 400 de unităţi  sînt vîndute la preţul de 90 de unităţi  monetare fiecare. În acest exemplu, cel mai mare număr de unităţi  vîndute la un anumit preţ este de 500; deci, preţul  unitar corespunzător vînzării celei mai mari partide este de 95.
    3) Diverse cantităţi  sînt vîndute la preţuri  diferite:
    a) vînzări
    Cantitatea la fiecare vînzare    Preţul  unitar
      40 unităţi                                100
      30 unităţi                                90
      15 unităţi                                100
      50 unităţi                                95
      25 unităţi                                105
      35 unităţi                                90
       5 unităţi                                 100
    b) totaluri
    Cantităţi total vîndute      Preţul  unitar
      65 unităţi                              90
      50 unităţi                              95
      60 unităţi                             100
      25 unităţi                             105
    În acest exemplu, numărul cel mai mare de unităţi vîndute la un anumit preţ este de 65; deci, preţul unitar corespunzător vînzării celei mai mari partide este de 90.
    2. Orice vînzare efectuată în ţara de import, în condiţiile punctului 1al prezentei note, către o persoană care furnizează, direct sau indirect, gratuit sau la un preţ redus, oricare dintre componentele specificate la art.11 alin.(1) lit.c) pentru a fi utilizate în producţie şi la vînzare pentru export a mărfurilor importate nu trebuie să  fie luată în considerare la stabilirea preţului unitar în sensul art.15.
    3. De menţionat că beneficiile şi cheltuielile generale, specificate la art.15, ar trebui să  fie considerate ca un tot întreg. Valoarea acestora ar trebui  să fie determinată pe baza informaţiilor furnizate de declarant sau în numele acestuia, dacă datele declarantului sînt compatibile cu cele obţinute din vînzările de mărfuri importate de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip în ţara de import. În cazul în care datele declarantului sînt incompatibile cu  aceste ultime date, valoarea reţinută pentru beneficiile şi cheltuielile generale poate să se bazeze pe informaţiile acceptabile, altele decît cele care au  fost furnizate de declarant sau  în numele acestuia.
    4. "Cheltuielile generale" cuprind costurile directe şi indirecte de comercializare a mărfurilor respective.
    5. Impozitele locale pasibile de plată în legătură cu vînzarea mărfurilor, care nu se supun deducerilor în condiţiile art.15 alin.(1) lit.d), vor fi  deduse în baza prevederilor art.15 alin.(1) lit.a).
    6. Pentru a determina, conform prevederilor art.15, comisioanele sau  beneficiile şi cheltuielile generale la soluţionarea problemei, dacă unele mărfuri sînt "de aceeaşi clasă şi de acelaşi tip" cu alte mărfuri, se va ţine seama, în fiecare caz concret, de circumstanţele existente. Se vor examina vînzările, în ţara de import, ale grupei sau ale categoriei celei mai restrînse de mărfuri importate de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip cu mărfurile evaluate, pentru care pot fi prezentate informaţiile necesare. În sensul art.15, prin "mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip" se subînţeleg mărfurile importate atît din aceeaşi ţară din care este importată marfa evaluată, cît şi din alte ţări.
    7. În sensul art.15 alin.(2),"data cea mai  apropiată" va fi data la care marfa evaluată ori mărfurile identice sau similare importate sînt vîndute în cantitate suficientă pentru a stabili preţul  unitar.
    8. În cazul  în care se recurge la metoda specificată la art.15 alin.(3), deducerile aferente valorii adăugate prin prelucrare sau transformare ulterioară se vor baza pe date obiective şi cuantificabile, relative la costul acestei lucrări. Calculele se vor efectua pe baza formulelor şi  metodelor de calcul folosite în practica de producţie.
    9. Metoda de evaluare prevăzută la art.15 alin.(3), în mod obişnuit, nu poate fi aplicată atunci cînd, în urma prelucrării sau transformării ulterioare, mărfurile importate şi-au pierdut identitatea. Totuşi, pot exista şi cazuri cînd, deşi mărfurile importate şi-au pierdut identitatea, valoarea adăugată prin prelucrare sau transformare poate fi determinată cu precizie fără dificultate. Pot exista cazuri cînd mărfurile importate îşi păstrează identitatea, dar constituie o parte atît de neînsemnată a mărfurilor vîndute în ţara de import, încît metoda dată de evaluare nu este justificată. Din aceste considerente, situaţiile de acest gen trebuie examinate în fiecare caz aparte.
    la articolul  16
    1. Valoarea în vamă a mărfii este determinată, de regulă, pe baza informaţiilor existente în ţara de import. Totuşi, în scopul determinării valorii calculate, ar fi necesar să se examineze costul de producţie al mărfii evaluate şi alte informaţii care pot fi obţinute în afara ţării de import. În majoritatea cazurilor, însă, producătorul mărfii este în afara jurisdicţiei autorităţilor ţării de import. Utilizarea metodei valorii calculate va fi în general limitată în cazul cînd cumpărătorul şi vînzătorul sînt persoane interdependente şi cînd producătorul este dispus să comunice autorităţilor ţării de import datele necesare în vederea stabilirii costului de producţie şi să acorde facilităţi pentru eventualele verificări.
    2. "Valoarea sau  preţul", specificate la alin.(1) lit.a), vor fi determinate în baza informaţiilor privind producerea mărfii evaluate furnizate de producător sau în numele acestuia. La baza acestor informaţii vor sta datele evidenţei contabile a producătorului, cu  condiţia ca această evidenţă să  fie compatibilă cu principiile de contabilitate general admise, aplicate în ţara de origine a mărfii.
    3. "Valoarea sau  preţul" vor cuprinde costul  elementelor specificate la art.11 alin.(1) lit.b) liniuţa a doua şi a treia, precum şi valoarea distribuită conform prevederilor notei la art.11, a oricărui component specificat la alin.(1) lit.c) din prezentul articol, furnizat, direct sau indirect, de către cumpărător pentru  a fi utilizat la producerea mărfii importate. Valoarea componentelor specificate la alin.(1) lit.c) liniuţa a patra, executate în ţara de import, nu va fi inclusă decît în măsura în care aceste lucrări  sînt în sarcina producătorului. Valoarea sau preţul componentelor specificate la această liniuţă nu se va lua în calcul de două  ori la determinarea valorii  calculate.
   4. "Volumul beneficiilor", specificat la alin.(1) lit.b), se va determina, în baza informaţiilor prezentate de producător sau în numele acestuia, în cazul în care cifrele comunicate de el sînt compatibile cu cele care caracterizează, în mod obişnuit, vînzările de mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip cu marfa evaluată, produse în ţara de export pentru export, cu destinaţia ţării de import.
    5. În acest context "volumul beneficiilor şi cheltuielilor generale" trebuie considerat ca un tot întreg. Rezultă că, dacă, într-un anumit caz, beneficiul producătorului este redus, iar cheltuielile sale generale sînt mari,  beneficiul şi cheltuielile sale generale, luate în ansamblu, vor putea fi compatibile cu  cele care corespund, în mod obişnuit, vînzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă şi  de acelaşi tip.
    De exemplu: la lansarea unui produs în ţara de import, producătorul se limitează la un beneficiu nul  sau  redus pentru  a compensa cheltuielile generale sporite, aferente lansării. Dacă producătorul poate demonstra că, datorită circumstanţelor comerciale speciale, el realizează un beneficiu redus la vînzarea mărfii importate, cifrele beneficiilor sale efective vor fi luate în calcul cu  condiţia ca el să se justifice prin motive comerciale valabile şi ca politica sa de preţuri să reflecte politica de preţuri existentă în ramura de producţie respectivă. O atare situaţie poate apărea, de exemplu, în cazul cînd producătorii au fost constrînşi să reducă temporar preţurile lor din cauza unei scăderi neprevăzute a cererii sau cînd aceştia vînd mărfuri pentru a completa un sortiment de mărfuri produse în ţara de import, limitîndu-se la un beneficiu redus în scopul menţinerii competitivităţii. Dacă cifrele beneficiilor şi cheltuielilor generale comunicate de producător nu sînt compatibile cu cele care corespund vînzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă şi de acelaşi tip cu marfa evaluată, fabricate de producător cu destinaţia ţării de import, volumul beneficiilor şi cheltuielilor generale se va baza pe informaţii corespunzătoare, altele decît cele care au fost furnizate de producător sau în numele acestuia.
    6. În cazul în care, la determinarea valorii calculate a unei mărfi, se folosesc alte informaţii decît cele furnizate de producător ori în numele acestuia, autorităţile respective ale ţării  de import îi comunică declarantului, la cererea acestuia, sursa informaţiilor, datele folosite şi calculele efectuate în baza acestor date, sub rezerva prevederilor art.8 alin.(4).
    7. Noţiunea "cheltuieli generale", specificată la alin.(1) lit.b), cuprinde costurile directe şi indirecte de producţie şi de comercializare a mărfurilor neincluse în valoare conform alin.(1) lit.a).
    8. Pentru a determina dacă anumite mărfuri sînt "de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip" cu alte mărfuri, se va ţine seama în fiecare caz de circumstanţe concrete. Pentru a determina volumul beneficiilor conform prevederilor art.16, se va proceda la examinarea vînzărilor de mărfuri pentru export, cu destinaţia ţării de import, din grupa sau din categoria cea mai restrînsă din care face parte marfa evaluată şi pentru care informaţiile necesare pot fi prezentate. În sensul art.16, "mărfurile de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip" trebuie să provină din aceeaşi ţară din care provine marfa evaluată.
    la articolul 17
    1. La determinarea valorii în vamă prin metoda specificată la art.17, drept bază se vor lua, pe cît e posibil, valorile în vamă determinate conform art.11-16.
    2. Metodele de determinare a valorii în vamă, conform art.17, trebuie să fie cele specificate la art.11-16, dar o flexibilitate rezonabilă în aplicarea acestor metode ar fi conformă obiectivelor şi prevederilor acestui articol.
    3. Flexibilitatea rezonabilă este aplicabilă, de exemplu, în cazul:
    a) prevederii conform căreia mărfurile identice (similare) ar trebui să fie exportate foarte aproape de momentul sau la momentul exportului mărfii evaluate; folosirii valorii mărfurilor identice (similare) importate, produse în altă ţară decît ţara de export a mărfii evaluate, drept bază pentru valoarea în vamă; utilizării valorii în vamă a mărfurilor identice (similare) importate, determinate prin aplicarea prevederilor art.15 sau 16;
    b) prevederii conform căreia mărfurile ar trebui să fie vîndute în starea în care au fost importate (art.15 alin.(1)) sau a termenului de 90 de zile (art.15 alin.(2))
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti