Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Instruire
 
     Asociația Brokerilor vamali din R Moldova iși desfașoara activitatea de invațămînt pentru adulți în baza licenței seria: A MMII nr. 029009 din 17 iunie 2008 (activitatea de învățămînt pentru adulți). Instruirea prin cursuri se efectuază conform planului de studii și programa analitică pentru cursuri specializate de pregătire și perfecționare a specialiștilor în domeniul vămuirii, aprobat de către Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova. Scopul de bază constă în pregătirea specialiștilor competenți și de o calificare înaltă, care sunt capabili să activeze efectiv în ce privește prestarea serviciilor de mediere în domeniul vamal.
 
Obiectivele cursurilor:
 
-  Obţinerea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime necesare pentru exercitarea atribuţiilor specialistului în domeniului vămuirii
-   Adaptarea cunoştinţelor şi abilităţilor la schimbările cadrului normativ, organizaţional, funcţional etc. ce ţin de domeniul activităţii vamale
-   Însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu
-   Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de specialiştii în domeniului vămuirii
 
     Durata cursurilor: 112 ore academice, inclusiv 60 ore teoretice şi 52 ore practice.
 
    Evaluarea: evaluarea la sfîrşitul cursului se efectuiază prin metoda de testare şi se apreciază cu calificativul “admis” sau “respins”. La finalizarea cursurilor audienţilor, ce au luat calificativ “admis” la evaluare, li se eliberează Certificat de absolvire a cursurilor respective.     
     Planul de studii al cursului de instruire/perfecţionare a specialistului în domeniul vamuirii este elaborat în conformitate cu prevederile secţiunii 25 a Codului Vamal al R. Moldova şi al Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal şi al specialistului în domeniul vămuirii.
 

 
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti