Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Hotarire nr.1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale

 HOTĂRÎRE Nr. 1140 

din  02.11.2005
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale
prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova
 
Publicat : 25.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 157-160     art Nr : 1285
 
MODIFICAT
   
HG1126 din 16.10.07, MO168-170/26.10.07 art.1174


    În conformitate cu prevederile articolului IX al Legii nr.11-XV din 17 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.165), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă şi se pune în aplicare începînd cu data de 1 decembrie 2005:
Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, conform anexei nr. 1;
completarea ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova", conform anexei nr.2.
2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.
3. Controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Serviciului Vamal.
Prim-ministru                                               Vasile TARLEV  
Contrasemnează:
Ministrul economiei şi
comerţului                                                     Valeriu Lazăr
Ministrul finanţelor                                      Mihail Pop
Chişinău, 2 noiembrie 2005.
Nr. 1140.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti