Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Hotarire nr.478 din 22.04.2003 privind excluderea barierelor la exportul marfurilor

 HOTĂRÎRE Nr. 478 

din  22.04.2003
 
privind excluderea barierelor la exportul mărfurilor
 
Publicat : 30.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 081     art Nr : 521
 
În scopul promovării unei creşteri economice durabile, facilitării exporturilor de produse autohtone, prin crearea unui climat favorabil agenţilor economici, eliminării tuturor barierelor tehnice la export, precum şi evitarea introducerii unor noi restricţii de acest gen, Guvernul Republicii Moldova
 
HOTĂRĂŞTE:
1. Se interzice ministerelor şi departamentelor aplicarea oricăror restricţii instituite prin acte normative departamentale, solicitarea unor documente adiţionale celor prevăzute în actele normative ce reglementează comerţul exterior, precum şi stabilirea preţurilor indicative la export şi a altor măsuri care complică activitatea de export a agenţilor economici autohtoni.
 
2. Se pune în sarcina autorităţilor publice centrale:
să revizuiască actele normative departamentale în vederea ajustării acestora cerinţelor punctului 1 al prezentei hotărîri şi să informeze Guvernul despre măsurile întreprinse, în termen de 30 de zile;
să publice, în mod obligatoriu, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova actele normative interne care afectează sau reglementează regimul de comerţ exterior, după coordonarea prealabilă a acestora cu Ministerul Justiţiei.
 
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.
 
 
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                                   Vasile TARLEV
 
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                                     Ştefan Odagiu
 
Chişinău, 22 aprilie 2003.
Nr. 478.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti