Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Hotarire nr. 1525 din 29.12.2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului marfurilor RM

 HOTĂRÎRE Nr. 1525 

din  29.12.2007
 
cu privire la aprobarea Nomenclatorului
mărfurilor al Republicii Moldova*
 
Publicat : 27.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 112-114     art Nr : 726    
Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
 
   MODIFICAT
   
HG366 din 06.05.10, MO70-71/111.05.10 art.435
   
HG1415 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1429

    În vederea realizării măsurilor tarifare şi netarifare de reglementare a activităţii economice externe, precum şi pentru perfecţionarea evidenţei statistice a comerţului exterior de mărfuri, cu alinierea acesteia la standardele internaţionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova**, revizuit în conformitate cu Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor 2007.
    ______________________________
    * Publicată în ediţia specială din 24 iunie 2008.
    ** Publicat în ediţia specială din 24 iunie 2008.

    2. Se pune în sarcina Serviciului Vamal, în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică şi alte instituţii interesate, ajustarea actelor normative şi legislative reieşind din clasificarea mărfurilor conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova.
    3. În cazul apariţiei unor divergenţe la clasificarea şi codificarea mărfurilor, se utilizează Notele explicative ale Convenţiei internaţionale privind Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 54 din 26 ianuarie 2004 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.182).
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

    Prim-ministru                                                           Vasile TARLEV

    Contrasemnează:

    Ministrul economiei şi comerţului                           Igor Dodon


    Nr. 1525.
Chişinău, 29 decembrie 2007.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti