Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XX CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI MILITARE

 Articolul 366. Neîndeplinirea îndatoririlor 

                           privind evidenţa militară
    (1) Neprezentarea persoanei care se află la evidenţă sau care este obligată să se afle la evidenţă militară, la citarea centrelor militare, fără motive întemeiate sau plecarea ei în o altă localitate pentru domiciliere ori şedere temporară, sau plecarea în străinătate pe un termen ce depăşeşte 30 de zile fără a se scoate de la evidenţă, sau sosirea dintr-o altă localitate unde domiciliază temporar fără a se pune la evidenţă militară, precum şi comunicarea tardivă organului de evidenţă militară a datelor despre schimbarea stării familiale, a domiciliului, a locului de studii, de muncă sau schimbarea funcţiei, pentru o perioadă ce depăşeşte 30 de zile, 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (2) Neprezentarea de către persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, instituţiilor publice, agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, centrelor militare, în modul stabilit de legislaţie, a datelor privind evidenţa militară şi a modificărilor survenite la acestea cu privire la recruţi, militari şi rezervişti 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 367. Deteriorarea sau nimicirea cu intenţie
                            ori pierderea din neglijenţă a 
                            documentelor de evidenţă militară
    Deteriorarea sau nimicirea cu intenţie ori pierderea din neglijenţă a livretului militar, a adeverinţei de recrutare sau a ordinului de mobilizare 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 368. Eschivarea de la examenul medical
     Eschivarea recruţilor şi rezerviştilor de la examenul medical  
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale.
    Articolul 369. Angajarea la lucru sau înmatricularea
                            la studii a tinerilor, a recruţilor şi
                            a rezerviştilor neluaţi la evidenţă militară 
    Angajarea la lucru sau înmatricularea la studii a tinerilor, a recruţilor şi a rezerviştilor neluaţi la evidenţă militară de către centrele militare 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 370. Eschivarea de la încorporare
                           în serviciul civil (de alternativă)
    Eschivarea de la încorporare în serviciul civil (de alternativă) 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 371. Favorizarea sustragerii cetăţenilor 
                           de la îndeplinirea serviciului militar, 
                           încorporarea sau eliberarea nelegitimă 
                           a cetăţenilor de la încorporare 
    Favorizarea prin acţiuni sau inacţiuni a sustragerii cetăţenilor de la îndeplinirea serviciului militar, încorporarea sau eliberarea nelegitimă a cetăţenilor de la încorporare în serviciul militar sau în serviciul civil (de alternativă) de către medicii specialişti care participă la examinarea medicală a cetăţenilor, membrii comisiei de recrutare-încorporare, persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, instituţiilor publice, agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi de către conducătorii organizaţiilor obşteşti, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 372. Introducerea în uz sau purtarea ilegală
                          a uniformei militare şi a însemnelor 
                          gradului militar, ale genului de arme şi
                          ale apartenenţei departamentale
    (1) Introducerea în uz, pentru lucrătorii instituţiilor publice şi ai agenţilor economici, a uniformei şi a însemnelor similare uniformei şi însemnelor gradelor militare 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale. 
    (2) Purtarea ilegală a uniformei militare şi a însemnelor gradului militar, ale genului de arme şi ale apartenenţei departamentale 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 373. Încălcarea normelor privind
                           rechiziţiile de bunuri şi prestările
                          de servicii în interes public
    (1) Necomunicarea în termen sau refuzul de a comunica centrelor militare date de evidenţă privind cantitatea şi starea bunurilor rechiziţionabile, precum şi a modificărilor survenite în aceste date, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Refuzul, în caz de concentrări militare, exerciţii şi antrenamente de mobilizare, de a pune la dispoziţie bunurile rechiziţionabile, nedeclararea lor la inventariere ori sustragerea de la îndeplinirea unor astfel de obligaţii 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (3) Eschivarea sau refuzul de a presta servicii în interes public în caz de concentrări militare, exerciţii şi antrenamente de mobilizare, precum şi eschivarea sau refuzul de a preveni, a localiza sau a înlătura consecinţele calamităţilor naturale, ale avariilor tehnogene şi ale catastrofelor 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti