Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XVIII

Articolul 335. Samavolnicia
    Samavolnicia, adică exercitarea în mod arbitrar a unui drept efectiv sau presupus prin încălcarea ordinii stabilite de legislaţie, fără a se cauza vreo daună considerabilă persoanei, 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 336. Nesubordonarea cu reavoinţă 
                           dispoziţiei sau cererii legitime a 
                           colaboratorului organelor de
                           ocrotire a normelor de drept
    Nesubordonarea cu rea-voinţă dispoziţiei sau cererii legitime a procurorului, a ofiţerului de urmărire penală, a ofiţerului de informaţii şi securitate, a colaboratorului organelor afacerilor interne, a altei persoane, aflate în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii statului, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii, 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    Articolul 337. Neluarea de măsuri pentru 
                           înlăturarea încălcării legislaţiei
    Neluarea de măsuri pentru înlăturarea încălcării legislaţiei, indicate în raportul autorităţii abilitate cu lichidarea cauzelor care au dus la astfel de încălcări, precum şi răspunsul tardiv dat la raport sau la informaţia prezentată de această autoritate 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 338. Folosirea ilegală a semnelor aflate sub
                           protecţia tratatelor internaţionale
    Folosirea ilegală a emblemei Crucii Roşii şi a denumirii "Crucea Roşie", a însemnelor care pot fi identificate cu emblema Crucii Roşii 
se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    Articolul 339. Nerespectarea termenului de depunere
                            a declaraţiei cu privire la naştere 
    Nerespectarea fără motiv întemeiat a termenului legal de depunere la oficiul de stare civilă a declaraţiei cu privire la naştere 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 340. Comunicarea de date false pentru 
                           a fi înscrise în actele de identitate
    Comunicarea de date false pentru a fi înscrise în actele de identitate 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 70 de unităţi convenţionale.
    Articolul 341. Ridicarea ilegală de către
                           o persoană cu funcţie de
                           răspundere a buletinului de identitate 
    Ridicarea ilegală de către o persoană cu funcţie de răspundere a buletinului de identitate, luarea sau predarea acestuia drept garanţie 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 342. Chemarea intenţionat falsă a
                            serviciilor specializate
    Chemarea intenţionat falsă a serviciului de salvatori şi pompieri, a poliţiei, a serviciului de ajutor medical urgent, a altor servicii specializate 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore. 
    Articolul 343. Transmiterea sau tentativa de a
                            transmite către deţinuţi obiecte, 
                            substanţe, produse interzise 
    Transmiterea sau tentativa de a transmite către deţinuţi obiecte, substanţe, produse interzise 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 344. Încălcarea cerinţelor prescrise sau
                            privind producerea, declarate
                           depozitarea, plasarea pe piaţă şi 
                           comercializarea produselor, privind
                           prestarea serviciilor 
    (1) Încălcarea cerinţelor de securitate a produselor prin:
    a) producerea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor ce nu corespund cerinţelor de securitate 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; 
    b) neasigurarea şi/sau netransmiterea de către producători şi/sau distribuitori a informaţiei relevante care ar permite să fie evaluate riscurile inerente ale unui produs sau a avertizării de rigoare 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    c) neîntreprinderea de către producători, distribuitori şi comercianţi a acţiunilor de evitare a riscurilor; neretragerea de pe piaţă a produselor; neavertizarea adecvată şi eficientă a consumatorului; nereturnarea de la consumator a produselor în a căror privinţă organul de control sau specialiştii proprii au constatat că nu îndeplinesc cerinţele de securitate, din care cauză pot afecta viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor, 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; 
    d) neinformarea imediată de către producător şi distribuitor a autorităţii competente despre acţiunile întreprinse în scopul prevenirii riscurilor pentru consumator 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea cerinţelor prescrise sau declarate prin:
    a) producerea, plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor contrar interdicţiei organului de control 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; 
    b) producerea, plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale (care pot induce în eroare consumatorul în ce priveşte compoziţia, destinaţia, originea, calitatea produselor) stabilite în documentele normative
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; 
    c) importul, plasarea pe piaţă a produselor, prestarea serviciilor fără prezentarea informaţiei complete, veridice şi corecte în limba de stat; neprezentarea de către producător (ambalator) a informaţiilor despre denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului, denumirea importatorului, adresa acestora (numărul de telefon, după caz), despre masa/volumul, lungimea, aria, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, despre modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, despre contraindicaţii, precum şi despre valoarea energetică şi nutritivă a produselor alimentare preambalate; neindicarea ţării producătoare, a termenului de garanţie, duratei de funcţionare, termenului de valabilitate şi datei fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare, 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    d) neasigurarea de către vînzător şi de către prestator a respectării condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs; sau
    e) folosirea de către prestator a produselor şi procedurilor ofensive şi/sau necertificate şi neanunţarea imediată a autorităţii competente, precum şi a producătorului, despre existenţa oricărui produs, folosit la prestarea serviciului, de care are cunoştinţă că este periculos şi/sau falsificat (contrafăcut); sau 
    f) neasigurarea prestării serviciilor (în cazul în care serviciile conţin elemente vorbite sau textuale scrise) în limba de stat; sau
    g) nestabilirea de către producător, în documentul normativ, a termenului de valabilitate al produselor alimentare, articolelor de parfumerie, articolelor cosmetice, medicamentelor, articolelor chimice de uz casnic şi al altor produse; sau
    h) neinformarea consumatorului despre preţul produsului (în cazul produselor preambalate – preţul pentru o unitate de măsură şi preţul de vînzare a cantităţii preambalate) şi neoferirea informaţiilor specificate la lit.c), a datelor despre certificarea conformităţii sau a declaraţiei de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, precum şi neasigurarea consumatorului cu cartea tehnică ori cu instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, elaborate de producător; sau
    i) neprezentarea în limba de stat a informaţiilor despre produsele şi serviciile oferite consumatorului, inclusiv neprezentarea lor verbală şi în cartea tehnică, în instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere ori în altă documentaţie de însoţire; sau
    j) neindicarea, în informaţiile despre serviciile prestate conform reglementărilor în vigoare, a categoriei calitative a serviciului, a termenului de prestare, a termenului de garanţie, a tarifelor, a eventualelor riscuri şi a datelor despre certificarea conformităţii sau despre declaraţia de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Încălcarea regulilor privind protecţia consumatorilor prin:
    a) neînregistrarea de către vînzător, prestator a reclamaţiei consumatorului;
    b) neafişarea la vedere de către vînzător, prestator a adresei şi a numărului de telefon al autorităţii abilitată cu funcţie de protecţie a consumatorului, a informaţiei despre termenul de garanţie al produselor, al serviciilor, despre obligativitatea, în cazul examinării reclamaţiei, a prezenţei bonului de casă sau a unui alt document care să confirme cumpărarea produsului, prestarea serviciului;
    c) neafişarea la vedere de către vînzător, prestator, inclusiv în cazul în care desfăşoară activitate comercială în afara locului autorizat, a denumirii lor, a autorizaţiei de funcţionare sau a licenţei, dacă obligativitatea acesteia este prevăzută de legislaţie, a programului de lucru, precum şi nerespectarea acestuia 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 345. Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei
    (1) Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei prin:
    a) plasarea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea la măsurări în domenii de interes public (sănătatea şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, protecţia drepturilor consumatorului, perceperea taxelor şi impozitelor, tranzacţiile şi operaţiunile comerciale, controlul calităţii produselor, proceselor şi serviciilor, asigurarea securităţii şi apărării naţionale, în alte domenii ale vieţii publice unde, în urma măsurărilor sau rezultatelor incorecte ale acestora, pot fi afectate, direct sau indirect, viaţa oamenilor sau interesele persoanelor fizice şi/sau juridice) a mijloacelor de măsurare care nu se consideră mijloace de măsurare legale, şi anume: fără marcajul aprobării de model, fără marcajul de verificare metrologică, fără certificat de aprobare de model, fără buletin de verificare metrologică sau cu astfel de documente falsificate;
    b) plasarea pe piaţă a produselor preambalate pe care nu este indicată masa nominală sau volumul nominal al produsului, valorii lungimii, ariei sau alte mărimi prin care se caracterizează cantitatea (conţinutul) lor; 
   c) plasarea pe piaţă, depozitarea şi comercializarea produselor preambalate cu conţinutul efectiv/real care nu corespunde exigenţelor faţă de cantitatea de produs, stipulate în reglementările de metrologie legale aplicabile, şi faţă de cantitatea produsului din ambalaj;
    d) lipsa documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activitatea care are ca obiect mijloace de măsurare şi măsurări utilizate în domeniile de interes public (certificat de aprobare de model, aviz tehnic de înregistrare, certificat de competenţă pentru expertul tehnic în domeniul metrologiei şi pentru verificatorul metrolog, buletin de verificare metrologică);
    e) plasarea pe piaţă de către producător sau importator a mijloacelor de măsurare supuse aprobării de model fără asigurarea reparaţiei lor;
    f) lipsa de responsabilitate a producătorului sau a reprezentantului său autorizat, a importatorului sau a utilizatorului faţă de mijloacele de măsurare care nu se supun controlului metrologic legal pentru necorespunderea lor exigenţelor prescrise şi pentru neasigurarea trasabilităţii măsurărilor prin etalonare;
    g) producerea, repararea, montarea, etalonarea, vînzarea, închirierea, punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare legale, preambalarea produselor înainte de demararea activităţii persoanei fără depunerea declaraţiei respective şi fără înregistrare la organismul naţional de metrologie;
    h) refuzul de a justifica pertinenţa şi siguranţa de către responsabilii de publicarea sau de transmiterea rezultatelor măsurărilor, oferirea către public a unor rezultate ale măsurării false sau înşelătoare 
se sancţionează cu amendă de 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice [literele a)–f)] şi persoanei cu funcţie de răspundere [literele f)–h)].
    (2) Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei prin:
    a) utilizarea unităţilor de măsură nelegale în domeniile de interes public;
    b) efectuarea de măsurări în domenii de interes public neconforme reglementărilor tehnice şi reglementărilor de metrologie legală, măsurări ale căror rezultate nu sînt trasabile la etaloanele naţionale sau la cele de referinţă ale Republicii Moldova, sau ale altor ţări care sînt trasabile la etaloanele internaţionale; sau
    c) efectuarea de măsurări oficiale cu mijloace de măsurare nelegale şi cu proceduri de măsurare legale, dar neaprobate de organismul naţional de metrologie; 
    d) plasarea pe piaţă, punerea în funcţiune şi exploatarea mijloacelor de măsurare utilizate în măsurările din domenii de interes public fără marcaje metrologice (de aprobare de model, de verificare metrologică) sau cu marcaje metrologice deteriorate, alterate, modificate, înlăturate sau cu termenul de valabilitate al certificatelor de aprobare de model şi al buletinelor de verificare metrologică expirat;
    e) neasigurarea metrologică a persoanelor juridice sau a persoanelor cu funcţie de răspundere care activează în domenii de interes public, oferirea serviciilor de către aceştia cu mijloace de măsurare neadecvate, nelegalizate, neverificate metrologic;
    f) utilizarea mijloacelor de măsurare cu caracteristici metrologice modificate premeditat sau cu indicaţii exprimate numai în unităţi de măsură nelegale, puse sub interdicţie de către inspectorul de stat 
    se sancţionează cu amendă de 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice [literele d) şi e)] şi persoanei cu funcţie de răspundere [literele a)–f)].
    Articolul 346. Încălcarea dreptului de editare şi difuzare 
                           a documentelor normative din domeniul 
                           standardizării
    Editarea, publicarea, difuzarea, reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice procedeu a standardelor şi prestandardelor naţionale ale Republicii Moldova fără acordul scris al organismului naţional de standardizare 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 347. Încălcarea regulilor de acreditare
    Acordarea, refuzul de a acorda, menţinerea, extinderea, restrîngerea, suspendarea sau retragerea neîntemeiată a acreditării 
    se sancţionează cu amendă de 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 348. Încălcarea regulilor de evaluare
                           a conformităţii
    Încălcarea regulilor de evaluare a conformităţii prin:
    a) eliberarea certificatelor de conformitate în baza rezultatelor negative ale încercărilor;
    b) eliberarea certificatelor de conformitate în cazul neconformităţii produselor cu condiţiile prevăzute în documentele normative, în conformitate cu care produsele au fost certificate;
    c) eliberarea certificatelor de conformitate pentru produse şi servicii ce nu ţin de domeniul organismului de certificare;
    d) eliberarea certificatelor de conformitate după expirarea termenului de valabilitate al autorizaţiei de desemnare, suspendarea valabilităţii sau anularea autorizaţiei de desemnare;
    e) prezentarea unor rezultate neveridice ale încercărilor sau etalonărilor 
    se sancţionează cu amendă de 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 349. Împiedicarea activităţii legitime a 
                            funcţionarului public
    (1) Împiedicarea în orice formă a activităţii legitime a funcţionarului public în exerciţiul funcţiunii (neadmiterea controlului, neprezentarea documentelor, neexecutarea prescripţiilor şi altor cerinţe legitime) 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Refuzul de a pune la dispoziţia organului de control al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi al casei teritoriale de asigurări sociale documentele justificative şi actele de evidenţă necesare stabilirii obligaţiilor de asigurări sociale 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 75 de unităţi convenţionale.
    (3) Refuzul de a pune la dispoziţia organului de control al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină documentele necesare stabilirii obligaţiilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 75 de unităţi convenţionale.
    Articolul 350. Încălcarea legislaţiei cu privire la
                            autorizarea activităţii de întreprinzător
    Nesoluţionarea expresă a cererii privind eliberarea de acte prin care s-ar permite solicitantului să iniţieze şi/sau să desfăşoare o afacere (licenţă, autorizaţie, permisiune, certificat, aviz, aprobare, coordonare, brevet, atestat de calificare), nesoluţionarea cu bună ştiinţă a cererii în termenul prevăzut de lege, generîndu-se astfel intervenţia prezumţiei legale a aprobării tacite, 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 250 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 351. Nerespectarea Legii cu privire 
                            la funcţionarea limbilor vorbite 
                            pe teritoriul Republicii Moldova
    Nerespectarea de către funcţionarii autorităţilor publice a Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. 
    Articolul 352. Ultragierea militarului
    Ultragierea militarului, adică jignirea premeditată a onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale a acestuia în exerciţiul obligaţiilor de serviciu militar, alte acţiuni (inacţiuni) care lezează dreptul militarului 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.
    Articolul 353. Ultragierea colaboratorului
                            organelor de ocrotire a normelor 
                           de drept, opunerea de rezistenţă 
    (1) Ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, adică jignirea premeditată a onoarei şi demnităţii procurorului, ofiţerului de urmărire penală, ofiţerului de informaţii şi securitate, colaboratorului organelor afacerilor interne, altei persoane, aflată în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii statului, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii, exprimată prin acţiune, verbal sau în scris, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de la 10 la 15 zile.
    (2) Opunerea de rezistenţă procurorului, ofiţerului de urmărire penală, ofiţerului de informaţii şi securitate, colaboratorului organelor afacerilor interne, unei alte persoane, aflată în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii statului, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii, 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.
 
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti