Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XVII

     Articolul 331. Deteriorarea, nimicirea, permutarea
                           intenţionată a semnelor frontierei de
                           stat, instalarea unor semne de frontieră false
    Deteriorarea, nimicirea, permutarea intenţionată a semnelor frontierei de stat, instalarea unor semne de frontieră false 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 332. Încălcarea regulilor regimului frontierei
                           de stat şi a regulilor de trecere 
                           a frontierei de stat 
    (1) Încălcarea regulilor regimului frontierei de stat, regimului de frontieră şi regimului punctelor de trecere a frontierei de stat
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (2) Trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere a frontierei de stat fără paşaport sau fără autorizaţie din partea autorităţilor respective 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    Articolul 333. Încălcarea regulilor de şedere
                           în Republica Moldova
    Încălcarea de către cetăţeni străini şi apatrizi a regulilor de şedere în Republica Moldova, manifestată prin şedere fără acte de identitate, cu documente neautentice sau al căror termen de valabilitate a expirat; prin eschivare de la părăsirea teritoriului ţării după expirarea termenului de şedere acordat; prin nerespectarea regulilor de intrare şi de ieşire din Republica Moldova; prin eschivare de la examenul medical pentru depistarea virusului imunodeficitar (HIV); prin declararea de date false în vederea obţinerii vizei, permisului de şedere sau buletinului de identitate, 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale cu sau fără expulzare din Republica Moldova.
    Articolul 334. Încălcarea regulilor de plasare în 
                           cîmpul muncii a cetăţenilor străini 
                           sau a apatrizilor
    (1) Plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor străini sau a apatrizilor, aflaţi provizoriu în Republica Moldova, fără permis de şedere în scop de muncă eliberat în modul stabilit de legislaţie 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice pentru fiecare angajat ilegal. 
    (2) Desfăşurarea activităţii de muncă de către cetăţeni străini sau apatrizi, aflaţi provizoriu în Republica Moldova, fără permis de şedere în scop de muncă eliberat în modul stabilit de legislaţie 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (3) Obţinerea, la cererea persoanei cu funcţie de răspundere, a permisului de şedere în scop de muncă eliberat pe numele unui cetăţean străin sau al unui apatrid, aflat provizoriu în Republica Moldova, fără angajarea acestuia în cîmpul muncii 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată cetăţeanului străin sau apatridului, cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti