Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XVI CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR PUBLICE

 Articolul 312. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu

    Folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu într-un mod care contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii, 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. 
    Articolul 313. Excesul de putere sau depăşirea
                           atribuţiilor de serviciu 
    Săvîrşirea unei acţiuni care depăşeşte în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege şi care contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii, 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 314. Tăinuirea faptelor de corupţie şi de
                            protecţionism sau eschivarea de la
                            întreprinderea măsurilor de rigoare 
    Tăinuirea faptelor de corupţie şi de protecţionism, eschivarea de la întreprinderea măsurilor de rigoare faţă de funcţionarii din subordine vinovaţi de săvîrşirea unor astfel de acţiuni 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii în serviciul public pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 315. Primirea de recompensă
                           nelegitimă sau de folos material
    Primirea (luarea) în exerciţiul funcţiunii de recompensă nelegitimă sau de folos material, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii, 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu destituirea din funcţie şi cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii în serviciul public pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 316. Neîndeplinirea cerinţelor legitime 
                           ale deputatului în Parlament
    (1) Neîndeplinirea cerinţelor legitime ale deputatului în Parlament sau împiedicarea desfăşurării activităţii de deputat 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    (2) Nerespectarea termenelor de prezentare a informaţiei solicitate de deputatul în Parlament 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 317. Manifestarea lipsei de respect faţă de
                            instanţa de judecată sau faţă de Curtea
                           Constituţională
    (1) Manifestarea lipsei de respect faţă de instanţa de judecată sau faţă de Curtea Constituţională 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Imixtiunea sub diferite forme neprocedurale în activitatea judecătorilor instanţelor de judecată şi ai Curţii Constituţionale, încercarea de a exercita influenţă asupra lor 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu arest contravenţional, în ambele cazuri, de pînă la 15 zile.
    Articolul 318. Neexecutarea sentinţei, hotărîrii 
                            sau deciziei judecătoreşti 
    Neexecutarea din neglijenţă în termenul stabilit a sentinţei, a hotărîrii sau a deciziei definitive a instanţei judecătoreşti 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 319. Neexecutarea obligaţiilor
                           prevăzute de Codul de executare 
    Pierderea sau deteriorarea intenţionată a documentului executoriu, refuzul sau eschivarea specialistului de la îndeplinirea obligaţiilor, neîndeplinirea de către debitor a obligaţiei de a comunica schimbarea domiciliului sau a sediului, necomunicarea de către organizaţie a informaţiei despre concedierea debitorului, precum şi despre noul loc de muncă sau despre noul domiciliu, dacă acestea îi sînt cunoscute, 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 320. Imixtiunea în activitatea 
                           avocatului parlamentar
    Imixtiunea în activitatea avocatului parlamentar pentru a influenţa deciziile acestuia asupra unor sesizări, ignorarea intenţionată de către persoana cu funcţie de răspundere a sesizării şi neîndeplinirea recomandărilor date de avocatul parlamentar, împiedicarea sub orice altă formă a activităţii acestuia 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 321. Încălcarea regulilor de folosire 
                           a paşapoartelor diplomatice şi 
                           de serviciu ale Republicii Moldova 
    Deţinerea şi/sau utilizarea ilegală a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu ale Republicii Moldova 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenţionale.
    Articolul 322. Încălcarea modului de folosire
                           a simbolurilor de stat
    Încălcarea cu intenţie a modului de folosire a simbolurilor de stat (stema, drapelul, imnul) ale Republicii Moldova sau ale unui alt stat 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 323. Acţiunile ilegale faţă de distincţiile de stat
    (1) Purtarea şi păstrarea ilegală a distincţiilor de stat ale Republicii Moldova 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (2) Tranzacţiile ilicite cu distincţii de stat ale Republicii Moldova 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (3) Falsificarea distincţiilor de stat ale Republicii Moldova 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 324. Uzurparea de calităţi oficiale 
    Uzurparea de calităţi oficiale prin folosirea ilegală a uniformei cu însemne distinctive, cu simbolica autorităţilor publice sau cu aspect similar ce ar permite confundarea, dacă nu este însoţită de săvîrşirea unei infracţiuni, 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 80 de unităţi convenţionale.
    Articolul 325. Divulgarea datelor despre
                            măsurile de securitate 
    (1) Divulgarea datelor despre aplicarea măsurilor de securitate unei persoane ori rudelor apropiate ale acesteia, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii, 
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 100 de unităţi convenţionale.
    (2) Divulgarea de către o persoană cu funcţie de răspundere din organul care asigură protecţia de stat a victimelor, a martorilor şi a altor persoane care beneficiază de protecţie de stat, divulgarea informaţiei privind măsurile de protecţie de stat aplicate, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii, 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 326. Încălcarea prevederilor Legii 
                           cadastrului bunurilor imobile
    (1) Încălcarea termenului stabilit pentru depunerea cererii de înregistrare a dreptului asupra bunurilor imobile 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    (2) Neasigurarea accesului la bunul imobil pentru executarea de lucrări cadastrale 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    (3) Neprezentarea documentelor ce servesc drept temei pentru efectuarea de înregistrări în registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (4) Neprezentarea datelor cadastrale actualizate 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (5) Introducerea, modificarea şi radierea din registrul bunurilor imobile, cu încălcarea modului stabilit, a datelor cadastrale, difuzarea şi furnizarea lor fără aprobare 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    (6) Furnizarea de date cadastrale în scopuri comerciale fără contract încheiat cu organul cadastral teritorial către persoane juridice care nu fac parte din sistemul organelor cadastrale 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 327. Încălcarea termenelor de prezentare 
                            a dărilor de seamă Agenţiei Rezerve 
                            Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare 
                            Umanitare
    (1) Încălcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare 
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Includerea de date false în dările de seamă prezentate Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Comercializarea ilegală a bunurilor care constituie ajutoare umanitare 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 328. Încălcarea regulilor de păstrare, 
                           de completare, de evidenţă şi
                           de folosire a documentelor de arhivă
    Încălcarea regulilor de păstrare, de completare, de evidenţă şi de folosire a documentelor de arhivă 
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale.
    Articolul 329. Distrugerea şi deteriorarea 
                            documentelor din Fondul Arhivistic
    (1) Distrugerea fără autorizaţia de rigoare a documentelor din Fondul Arhivistic ce se păstrează în arhivele de stat, în alte depozite, în arhivele persoanei juridice 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale.
    (2) Deteriorarea documentelor din Fondul Arhivistic prin eliminarea textului sau a imaginii ori prin inserarea în text sau în imagine a unor modificări sau completări ce nu a avut consecinţe grave 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale.
    Articolul 330. Neprezentarea la timp a datelor statistice
                            sau comunicarea de date statistice eronate
    Neprezentarea la timp organelor abilitate a datelor statistice sau comunicarea de date statistice eronate ori în volum incomplet 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 70 de unităţi convenţionale. Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti