Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XV: DISPOZIŢII FINALE

 Capitolul XV

DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 324
    (1) Prevederile prezentului cod se aplică în mod uniform şi nediscriminatoriu pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    (2) În cazul interpretării diferite a prevederilor prezentului cod, textul în limba de stat va prevala.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Codul vamal nr.1320-XII din 9 martie 1993.
    (4) Preşedintelui Republicii Moldova i se propune să aducă Decretul nr.195 din 10 iunie 1994 privind organizarea magazinelor care comercializează mărfuri în regim "duty-free", precum şi a magazinelor de servire a corpului diplomatic în conformitate cu prezentul cod.
    Articolul 325
    Guvernul, în termen de 2 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea în concordanţă a legislaţiei cu prezentul cod;
    va aduce actele sale normative în conformitate cu prezentul cod;
    va asigura revizuirea şi abrogarea actelor normative departamentale care contravin prezentului cod;
    va elabora actele normative care vor reglementa aplicarea prezentului cod.
    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Dumitru DIACOV
    Nr.1149-XIV. Chişinău, 20 iulie 2000.
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti