Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XV

 Articolul 263. Desfăşurarea ilegală

                            a activităţii de întreprinzător
    (1) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 35 de unităţi convenţionale.
    (2) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare ca plătitor de cote de asigurare socială de stat obligatorie în modul stabilit de lege 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (3) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul stabilit de lege 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (4) Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii, 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 100 de unităţi convenţionale.
    (5) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea în termen a modificărilor operate în actele de constituire, precum şi a datelor privind schimbarea conducătorului (managerului) ori a sediului, 
    se sancţionează cu amendă de 10 unităţi convenţionale.
    (6) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu încălcarea dreptului la firmă (denumire), stabilit de lege, şi a modului de utilizare a firmei 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale.
    (7) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără emblemă comercială sau fără marcă de producţie obligatorie prin lege 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 35 de unităţi convenţionale.
    (8) Prezentarea spre înregistrare de acte sau informaţii neautentice (false) 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 75 de unităţi convenţionale.
    Articolul 264. Participarea ilegală a funcţionarului
                            public la activitatea de întreprinzător
    Participarea ilegală a funcţionarului public la activitatea de întreprinzător prin crearea (fondarea) unor întreprinderi, precum şi conducerea directă sau indirectă, prin intermediul unor alte persoane, a activităţii întreprinderilor 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 265. Achiziţionarea, păstrarea, transportul spre comercializare şi comercializarea ilegală a valorilor materiale
    Achiziţionarea, păstrarea, transportul spre comercializare, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 de unităţi convenţionale.
    Articolul 266. Încălcarea regulilor de calculare 
                           şi de plată a primelor de asigurare 
                           obligatorie de asistenţă medicală
    (1) Nerespectarea ordinii şi a modului de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termenul stabilit de legislaţie 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 55 de unităţi convenţionale.
    (3) Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul retribuirii muncii în expresie bănească sau în natură, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi, la care, conform legislaţiei, se calculează primele menţionate 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (4) Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă privind calcularea şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi a modificărilor din listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 267. Comerţul sau transportarea de mărfuri 
                           a căror comercializare este interzisă 
                           ori limitată
    Comerţul sau transportarea de mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată prin lege 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 268. Atribuirea ilegală de proprietăţi 
                           profilactice, curative produselor
    Atribuirea ilegală de către producători, vînzători, prin etichetare, precum şi prin publicitate, de proprietăţi profilactice, curative produselor ori referirea la astfel de proprietăţi fără avizul Ministerului Sănătăţii 
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 130 de unităţi convenţionale.
    Articolul 269. Plasarea pe piaţă a produselor 
                           alimentare perisabile fără indicarea
                           datei limită de consum sau după 
                           expirarea acestei date
    Plasarea pe piaţă a produselor alimentare perisabile fără indicarea datei- limită de consum sau după expirarea acestei date 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 270. Folosirea materiei prime cu termenul 
                           de valabilitate expirat la producerea 
                           (prepararea) de produse alimentare
    Folosirea materiei prime cu termenul de valabilitate expirat la producerea (prepararea) de produse alimentare 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 271. Plasarea pe piaţă a produselor alimentare
                            pentru care a fost decisă fortificarea, 
                           dar care nu au fost  fortificate
    Plasarea pe piaţă a produselor alimentare pentru care Ministerul Sănătăţii a decis fortificarea, dar care nu au fost fortificate cu nutrimentele prescrise 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 170 de unităţi convenţionale.
    Articolul 272. Încălcarea modului de procurare,
                           de transport, de păstrare şi de 
                           desfacere a timbrelor de acciz 
                           şi a mărcilor comerciale de stat
    Încălcarea modului de procurare, de transport, de păstrare şi de desfacere a timbrelor de acciz şi a mărcilor comerciale de stat 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale.
    Articolul 273. Încălcarea regulilor de comerţ
    Încălcarea de către întreprinderile comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi de către persoanele fizice care practică comerţul, a regulilor de comerţ manifestată prin:
    1) înşelarea cumpărătorilor la măsurat, la cîntar, la achitare 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale; 
    2) comercializarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării, a termenului de valabilitate sau comercializarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale;
    3) exploatarea în comerţ a mijloacelor de măsurare fără marcaje metrologice (de aprobare de model, de verificare metrologică) ori cu marcaje metrologice deteriorate, alterate, falsificate, înlăturate sau cu termenul de valabilitate al certificatelor de aprobare de model şi al buletinelor de verificare metrologică expirat
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale; 
    4) încălcarea regimului de lucru stabilit de autorităţile administraţiei publice locale 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale;
    5) încălcarea modului de formare şi de aplicare a preţurilor libere (de piaţă) şi a celor de stat cu amănuntul, precum şi a tarifelor, nerespectarea modului stabilit de rotunjire a preţurilor cu amănuntul 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale; 
    6) lipsa indicatoarelor de preţuri sau a meniurilor la mărfurile destinate comercializării ori întocmirea lor cu încălcarea regulilor stabilite 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale; 
    7) încălcarea modului de recepţionare, de întocmire a documentelor sau de decontare la mărfurile primite în consignaţie de la populaţie 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale; 
    8) comercializarea mărfurilor de folosinţă îndelungată fără indicarea în documentele de însoţire a termenelor de garanţie, fără paşaport tehnic sau alt document de un model stabilit care îl înlocuieşte, precum şi fără traducerea în limba moldovenească sau în alte limbi, în modul stabilit de legislaţie, a informaţiei privind condiţiile de folosire eficientă şi inofensivă a mărfurilor de import, 
    se sancţionează cu amendă de 200 de unităţi convenţionale; 
    9) desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial fără autorizaţia de funcţionare 
    se sancţionează cu aplicarea următoarelor amenzi: 
    a) în unităţi ale comerţului ambulant, de la 50 la 100 de unităţi convenţionale; 
    b) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de pînă la 100 m2, de la 100 la 200 de unităţi convenţionale;
    c) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 100 la 250 m2, de la 200 la 300 de unităţi convenţionale;
    d) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 250 la 500 m2, de la 300 la 400 de unităţi convenţionale;
    e) în supermagazine, hipermagazine, magazine universale, centre comerciale, în pieţe, de la 400 la 500 de unităţi convenţionale;
    10) comercializarea prin înşelăciune a unui produs neprevăzut în contract, precum şi refuzul nejustificat de a vinde un produs sau de a presta un serviciu 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale; 
    11) desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în perioada suspendării activităţii comerciale 
    se sancţionează cu următoarele amenzi: 
    a) în unităţi ale comerţului ambulant, de la 200 la 250 de unităţi convenţionale;
    b) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de pînă la 100 m2, de la 250 la 300 de unităţi convenţionale;
    c) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 100 la 250 m2, de la 300 la 350 de unităţi convenţionale;
    d) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 250 la 500 m2, de la 350 la 450 de unităţi convenţionale;
    e) în supermagazine, hipermagazine, magazine universale, centre comerciale, în pieţe, de la 450 la 500 de unităţi convenţionale; 
    12) încălcarea de către persoanele cu funcţie de răspundere a regulilor de clasificare a întreprinderilor de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, pe categorii de încadrare după nivelul de servire care constă în: 
    a) desfăşurarea activităţii în sfera alimentaţiei publice de către subiecţii activităţii comerciale fără certificat de clasificare în categoria respectivă 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale; 
    b) nerespectarea cerinţelor impuse de categoria atribuită subiectului activităţii comerciale 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale; 
    c) neafişarea la loc vizibil a certificatului de clasificare a subiectului activităţii comerciale la categoria respectivă 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale; 
    13) achiziţionarea de mărfuri şi de produse din reţeaua de comerţ cu amănuntul, de la întreprinderi de alimentaţie publică şi din unităţi farmaceutice şi revinderea lor la întreprinderi şi în unităţi similare din raza aceleiaşi localităţi avînd ca urmare majorarea preţurilor la aceste mărfuri şi produse 
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale.
    Articolul 274. Încălcarea regulilor de comerţ în piaţă
    (1) Comercializarea fără achitarea taxei de piaţă, a taxei pentru amplasarea unităţilor comerciale, precum şi a taxelor pentru serviciile prestate, 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale. 
    (2) Comercializarea mărfurilor a căror vînzare pe teritoriul pieţei este interzisă 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 de unităţi convenţionale.
    (3) Comercializarea mărfurilor perisabile sau cu perisabilitate sporită fără documente de certificare a calităţii şi a termenelor de comercializare 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale. 
    (4) Comercializarea mărfurilor specificate la alin.(3) fără utilaj frigorific şi fără documente de certificare a calităţii şi a termenelor de comercializare 
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale. 
    (5) Organizarea comerţului din mînă în locuri neautorizate de autorităţile administraţiei publice locale 
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale.
    (6) Comercializarea articolelor tehnice complicate fără crearea condiţiilor de verificare a capacităţii lor de funcţionare 
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 275. Neasigurarea respectării cerinţelor
                           actelor normative ce reglementează 
                           comerţul în pieţe
    (1) Neexecutarea de către persoana cu funcţie de răspundere din administraţia pieţei a atribuţiilor de asigurare a controlului asupra calităţii producţiei, efectuat prin intermediul laboratoarelor de expertiză veterinar-sanitară, şi a examenului medical în termen al salariaţilor pieţei care recepţionează, comercializează, transportă şi păstrează produse alimentare, precum şi al salariaţilor care efectuează prelucrarea sanitară a utilajelor şi a inventarului, 
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale. 
    (2) Admiterea de către administraţia pieţei a comercializării în piaţă a mărfurilor industriale nealimentare şi alimentare de către persoane fizice şi juridice care nu sînt înregistrate, conform legii, în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător sau care nu posedă patentă pentru dreptul de a desfăşura activitate comercială 
    se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    Articolul 276. Neasigurarea trasabilităţii
    Neasigurarea posibilităţii de identificare şi a trasabilităţii unui produs alimentar, a unui material în contact cu produse alimentare sau a unei substanţe care urmează a fi încorporată sau care poate fi încorporată într-un produs alimentar 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 200 de unităţi convenţionale.
    Articolul 277. Încălcarea legislaţiei în domeniul
                           pieţeiproduselor petroliere
    (1) Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere nemijlocit din autocisterne, din canistre sau din alt ambalaj, precum şi comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale în alte locuri decît staţiile de alimentare autorizate 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (2) Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate fără dispozitive de alimentare utilate cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate) ori utilizarea, în procesul de comercializare, a unor astfel de dispozitive defecte, fără verificare metrologică sau nesigilate în modul stabilit 
    se sancţionează cu amendă de 500 de unităţi convenţionale.
    (3) Lipsa la staţiile de alimentare cu produse petroliere a registrului de evidenţă a produselor petroliere recepţionate şi a raportului de schimb de o formă stabilită, ţinerea lui nesistematică sau înscrierea în el a unor date neveridice 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale.
    (4) Recepţionarea produselor petroliere în baza documentelor însoţitoare, de transport şi de expediţie întocmite incorect fie în cazul manco al produselor petroliere, fie cu utilajele de scurgere defecte 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale.
    (5) Livrarea produselor petroliere fără a se trece indicaţiile de pe contorul coloanei de distribuţie a produselor petroliere la gradaţia zero 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale.
    (6) Intervenţia sau modificarea nesancţionată a dispozitivelor de alimentare cu produse petroliere principale şi/sau cu gaze lichefiate utilate cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate) 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale.
    (7) Încălcarea regulilor de păstrare a produselor petroliere 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 278. Încălcarea regulilor de preschimbare a
                           produselor nealimentare procurate 
                            în reţeaua de comerţ cu amănuntul 
    Încălcarea regulilor de preschimbare a produselor nealimentare procurate în reţeaua de comerţ cu amănuntul, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare a unităţii, care constă în refuzul neîntemeiat de a permite consumatorului să-şi exercite dreptul la remediere gratuită a deficienţelor apărute în produs, în serviciu, la înlocuirea gratuită sau la restituirea contravalorii produsului 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 279. Prezentarea de informaţii neautentice 
                           sau incomplete despre caracteristicile
                           produselor şi ale serviciilor
    Prezentarea către consumator de informaţii neautentice sau incomplete despre caracteristicile produselor şi ale serviciilor, trecerea sub tăcere a indicilor calitativi, a proprietăţilor produselor şi a regulilor de folosire a lor 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 280. Folosirea ilegală a codului liniar
    Folosirea ilegală a codului liniar la marcarea produsului 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 200 de unităţi convenţionale.
    Articolul 281. Comercializarea produselor supuse
                            certificării obligatorii fără certificat de 
                            conformitate sau cu utilizarea ilegală
                            a mărcii naţionale de conformitate 
    Depozitarea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor fără certificat de conformitate sau fără declaraţie de conformitate, dacă legea prevede astfel, sau cu utilizarea ilegală a mărcii naţionale de conformitate 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 300 de unităţi convenţionale.
    Articolul 282. Încălcarea regulilor de achiziţionare
                           de la populaţie a metalelor şi pietrelor 
                           preţioase în articole şi deşeuri
                           şi de comercializare a lor cu amănuntul
    (1) Achiziţionarea de la populaţie a metalelor preţioase (în lingouri, metal nativ, şlic, sîrmă, plăci şi elemente separate), a semifabricatelor pentru producerea de giuvaiericale şi proteze dentare, a articolelor din metale preţioase destinate producţiei şi lucrărilor de laborator, a deşeurilor de producţie şi a pietrelor preţioase (neprelucrate), a diamantelor brute şi a semifabricatelor din ele, a diamantului tehnic 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale.
    (2) Legalizarea valorilor achiziţionate de la populaţie fără eliberarea către predător a unei chitanţe tipizate sau cu eliberarea de chitanţă fără a se indica, în modul stabilit, datele de rigoare despre valori 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale.
    (3) Nerespectarea preţurilor de stat de achiziţie a metalelor preţioase în articole şi în deşeuri 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale.
    (4) Utilizarea în alte scopuri, fără autorizaţia organului de stat abilitat, a valorilor achiziţionate ce urmează a fi transmise Vistieriei de Stat 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale.
    (5) Comercializarea cu amănuntul a articolelor din metale preţioase fără a avea imprimat marcajul de stat al Republicii Moldova sau fără certificat de conformitate pentru unele tipuri de giuvaiericale, a altor articole de uz curent din metale şi pietre preţioase, precum şi comercializarea articolelor de giuvaiergerie fără etichete marcate 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale.
    Articolul 283. Falsificarea produselor, păstrarea, 
                           transportul, comercializarea produselor
                           falsificate
    Falsificarea produselor, păstrarea, transportul, comercializarea produselor falsificate 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 284. Încălcarea legislaţiei cu privire la 
                           fabricarea şi circulaţia producţiei alcoolice
    (1) Nerespectarea documentaţiei normative privind fabricarea producţiei alcoolice, marcarea, ambalarea, etichetarea şi transportul ei 
    se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Fabricarea şi/sau punerea în circulaţie a producţiei alcoolice de către agenţi economici care nu au licenţă în domeniu, precum şi punerea în circulaţie a producţiei alcoolice nemarcate cu timbru de acciz şi, după caz, cu marcă de calitate sau marcate cu timbru de acciz şi cu marcă de calitate falsă 
    se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (3) Fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice de către subiectele activităţii de întreprinzător fără utilaj tehnologic testat, dotat cu aparate de măsurare a cantităţii producţiei fabricate şi a concentraţiei de alcool, fără certificarea şi sigilarea lor 
    se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale.
    (4) Fabricarea, păstrarea, transportul sau comercializarea producţiei alcoolice falsificate ori contrafăcute, dacă aceste fapte nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii, 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 500 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 285. Falsificarea documentelor 
                           privind calitatea producţiei alcoolice 
    Falsificarea documentelor privind calitatea producţiei alcoolice, dacă aceste acţiuni au lezat neconsiderabil drepturile şi interesele ocrotite de lege ale persoanei, 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 400 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 286. Încălcarea regulilor de comercializare 
                           cu amănuntul a băuturilor alcoolice
    (1) Comercializarea unor tipuri de produse ce conţin alcool, interzise în reţeaua de comerţ cu amănuntul: alcool alimentar, inclusiv de import, alcool etilic, produse farmacopeice alcoolizate, alcool etilic rectificat, brut sau fabricat din materie primă nealimentară (sintetizat prin hidroliză), vinuri brute alcoolizate din fructe şi pomuşoare 
    se sancţionează cu amendă de 500 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (2) Comercializarea băuturilor alcoolice fără o marcare clară, care să permită identificarea întreprinderii producătoare, sau a celor recepţionate de la producătorul ori furnizorul care nu dispune de licenţă pentru producerea, păstrarea şi comercializarea băuturilor alcoolice 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (3) Comercializarea băuturilor alcoolice în modul şi în locurile interzise de Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (4) Comercializarea băuturilor alcoolice către minori 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 100 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 287. Încălcarea regulilor vamale 
    (1) Neoprirea vehiculului (inclusiv a vehiculului de uz personal) care traversează frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova în locul de aflare a organului vamal, precum şi pornirea, admiterea pornirii fără autorizaţia organului vamal a vehiculului (inclusiv a vehiculului de uz personal) aflat sub control vamal 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (2) Acostarea la nava aflată sub control vamal a altor construcţii plutitoare fără autorizaţia organului vamal 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.
    (3) Împiedicarea accesului persoanei cu funcţie de răspundere a organului vamal în exerciţiul funcţiunii la mărfurile, obiectele şi la alte valori aflate sub control vamal 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (4) Neprezentarea în termen către organul vamal a actelor necesare controlului vamal al mărfurilor, obiectelor şi al altor valori aflate sub controlul vamal, indiferent de prezentarea declaraţiei scrise, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.
    (5) Neprezentarea în termen organului vamal a mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal, transportate de la un organ vamal la altul, precum şi a actelor vamale şi altor acte asupra acestora, 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (6) Încărcarea, descărcarea, transportul, repararea ambalajului deteriorat, ambalarea, dezambalarea, reambalarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal, schimbarea semnelor de identificare sau de marcare de pe acestea sau de pe ambalajul lor fără autorizaţia organului vamal, precum şi deteriorarea sau pierderea plumburilor, ştampilelor sau altor garanţii aplicate de organul vamal 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.
    (7) Eliberarea fără autorizaţia organului vamal a mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal sau pierderea lor 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. 
    (8) Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal ori nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori scoase cu obligaţia de a fi returnate în termenele stabilite în aceste obligaţii 
    se sancţionează cu amendă de la 140 la 150 de unităţi convenţionale, cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal. 
    (9) Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi altor valori introduse cu scopul de a fi tranzitate prin teritoriul ei în termenul stabilit de organul vamal 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.
    (10) Trecerea mărfurilor, obiectelor şi altor valori peste frontiera vamală a Republicii Moldova eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune de contrabandă sau o altă infracţiune, 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (11) Păstrarea, transportul sau comercializarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova eludîndu-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (12) Folosirea, fără autorizaţia organelor vamale, a mărfurilor, obiectelor şi altor valori pentru care au fost acordate înlesniri la impunerea vamală în alte scopuri decît cele în care au fost acordate asemenea înlesniri 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.
    (13) Neachitarea în termen a drepturilor de import şi de export, precum şi alte acţiuni al căror rezultat este neachitarea plenară a taxelor vamale 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (14) Acţiunile care au ca scop exonerarea ilegală de drepturile de import şi de export sau reducerea acestor drepturi 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (15) Acţiunile care au ca scop restituirea drepturilor de import şi de export încasate, primirea unor sume şi compensaţii sau nerestituirea lor fără just temei 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (16) Nesupunerea dispoziţiilor sau cerinţelor legale ale persoanei cu funcţie de răspundere din organul vamal, insultarea acestei persoane 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    Articolul 288. Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate
    Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate, manifestată prin: nedepunerea de către debitor a cererii introductive dacă există unul din temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate; depunerea de către debitor a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate fictivă; tăinuirea de administratorul provizoriu a documentelor activităţii economice şi a documentelor de evidenţă contabilă; publicarea ori divulgarea în alt mod a informaţiilor privind insolvabilitatea debitorului pînă la data intentării procesului de insolvabilitate; depunerea de către o persoană, în mod intenţionat, fără existenţa unui temei de insolvabilitate, a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate contra debitorului pentru a aduce prejudicii reputaţiei comerciale a acestuia
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 289. Eschivarea de la primirea spre plată a 
                            biletelor Băncii Naţionale a Moldovei
    Eschivarea neîntemeiată de la primirea spre plată a biletelor Băncii Naţionale a Moldovei 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 35 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 290. Activitatea bancară fără autorizaţie
    Desfăşurarea activităţii bancare (efectuarea de operaţiuni bancare) fără înregistrare sau fără licenţă (autorizaţie), dacă licenţa (autorizaţia) este obligatorie, ori cu încălcarea condiţiilor de licenţiere, dacă aceste acţiuni au cauzat pagube persoanei fizice sau juridice ori statului sau dacă sînt însoţite de însuşirea unui venit, 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 291. Încălcarea regulilor privind 
                           operaţiunile valutare
    Încălcarea regulilor privind operaţiunile valutare, stabilite de Banca Naţională a Moldovei, 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 292. Încălcarea termenelor de repatriere a
                           mijloacelor materiale şi a mijloacelor băneşti
    Încălcarea termenelor de repatriere a mărfurilor şi a serviciilor, a mijloacelor băneşti care, conform regulilor stabilite de legislaţia Republicii Moldova, trebuie transferate în mod obligatoriu pe contul băncii autorizate a Republicii Moldova 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 293. Încălcarea regulilor de efectuare 
                           a plăţilor în numerar 
    Încălcarea regulilor de efectuare a plăţilor în numerar prevăzute de Banca Naţională a Moldovei sau efectuarea ilegală a plăţilor în numerar şi prin virament prin intermediari 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 2931. Încălcarea regulilor de exploatare 
                              a maşinilor de casă şi control
    (1) Exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate, neînregistrate la organul fiscal se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Deteriorarea sau distrugerea premeditată a maşinii de casă şi control ori înlocuirea premeditată a memoriei fiscale sau a programului de aplicaţie al maşinii de casă şi control se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa registrului maşinii de casă şi control, legalizat în modul stabilit, pentru înregistrarea cronologică a datelor fiscale stocate în memoria fiscală ori completarea lui neregulată sau incompletă (inadecvată) se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (4) Efectuarea decontărilor cu consumatorii fără utilizarea maşinii de casă şi control sau emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) fără toate elementele obligatorii, sau emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) de o valoare ce nu corespunde sumei achitate real, sau nepredarea premeditată a bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) consumatorului se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale. 
    (5) Existenţa excedentului sau deficitului de mijloace băneşti în caseta (sertarul) pentru bani a maşinii de casă şi control sau în alt loc special destinat primirii şi păstrării temporare a mijloacelor băneşti din activitatea curentă, ce depăşeşte o unitate convenţională, se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale. 
    (6) Neimprimarea benzilor de control sau nimicirea lor pînă la expirarea termenului de păstrare (arhivare) se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (7) Lipsa la vedere a informaţiei prin care se atenţionează consumatorul despre obligativitatea de a prezenta bonul de casă la examinarea eventualelor reclamaţii 
se sancţionează cu amendă de 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (8) Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa cărţii tehnice (paşaportului) sau a cartelei de înregistrare, sau a registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru maşina de casă şi control se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (9) Desfăşurarea activităţilor de instalare, reparare, deservire tehnică a maşinilor de casă şi control fără a deţine autorizaţia de competenţă tehnică respectivă sau desfăşurarea activităţilor de instalare, reparare, deservire tehnică cu autorizaţia de competenţă tehnică cu termenul de valabilitate expirat, sau perfectarea incompletă (inadecvată) a registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru maşina de casă şi control se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (10) Săvîrşirea repetată, în decursul unui an calendaristic, a unei contravenţii prevăzute la alin.(2) şi (9) de către o persoană sancţionată contravenţional pentru aceste contravenţii se sancţionează cu amendă de 300 de unităţi convenţionale.
    
[Art.2931 introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 294. Desfăşurarea activităţii fără a fi luat
                           la evidenţă individuală în calitate de
                           contribuabil al sistemului public de 
                           asigurări sociale
    Desfăşurarea activităţii fără a fi luat la evidenţă individuală în calitate de contribuabil al sistemului public de asigurări sociale în modul stabilit de legislaţie
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 200 de unităţi convenţionale.
    Articolul 295. Încălcarea regulilor de organizare
                           şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire 
                           şi prezentare a rapoartelor financiare
    
[Art.295 titlul modidficat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (1) Neîndeplinirea cerinţelor legislaţiei referitor la alegerea sistemului şi formei de ţinere a contabilităţii şi la aplicarea politicii de contabilitate, precum şi neasigurarea controlului asupra documentării faptelor economice şi reflectării lor în contabilitate 
    
[Art.295 al.(1) dispoziţia modidficată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei responsabile de organizarea unei astfel de evidenţe sau control.
    (2) Nerespectarea regulilor stabilite de legislaţie privind reflectarea în conturi şi în registrele contabile a faptelor economice
    
[Art.295 al.(2) dispoziţia modidficată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (3) Neîntocmirea documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori nerespectarea cerinţelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în contabilitate cu întîrziere
    
[Art.295 al.(3) dispoziţia în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei responsabile de întocmirea, semnarea şi prezentarea documentelor primare. 
    (4) Prezentarea în organul abilitat să colecteze rapoartele financiare a rapoartelor financiare care nu corespund formei stabilite de legislaţie sau care nu reflectă toate datele stabilite pentru această formă ori prezentarea incompletă sau cu date eronate a rapoartelor financiare, ori neprezentarea acestora în termenul stabilit de legislaţie, 
    
[Art.295 al.(4) dispoziţia în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (5) Neîndeplinirea premeditată, după expirarea termenului stabilit de legislaţie pentru prezentarea rapoartelor financiare, a dispoziţiei scrise a organului abilitat să colecteze rapoartele financiare privind prezentarea ei în termenul stabilit de acesta 
    
[Art.295 al.(5) dispoziţia modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (6) Prezentarea în rapoartele financiare a unor indicatori eronaţi
    
[Art.295 al.(6) dispoziţia în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (7) Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, sau nerestabilirea lor, conform legislaţiei, în termen de pînă la 3 luni din momentul constatării faptului respectiv
    
[Art.295 al.(7) dispoziţia în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (8) Acţiunile specificate la alin.(7) săvîrşite premeditat sau după aplicarea de sancţiuni pentru contravenţii similare 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    Articolul 296. Primirea şi eliberarea mijloacelor pentru
                            retribuirea muncii fără transferul 
                            contribuţiei de asigurări sociale
    (1) Prezentarea în instituţia financiară a documentelor în vederea primirii de mijloace pentru retribuirea muncii fără documentul ce confirmă transferul contribuţiei de asigurări sociale 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale.
    (2) Eliberarea de către instituţia financiară contribuabilului din sistemul public de asigurări sociale a mijloacelor pentru retribuirea muncii fără ca acesta să prezinte, în modul stabilit de legislaţie, documentul ce confirmă transferul contribuţiei de asigurări sociale 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 250 de unităţi convenţionale.
    Articolul 297. Încălcarea drepturilor, intereselor şi
                           obligaţiilor contribuabilului sau ale
                           unui alt participant la raporturile fiscale
    (1) Refuzul neîntemeiat al funcţionarului autorităţii cu atribuţii de administrare fiscală de a înscrie la evidenţă contribuabilul şi de a elibera, conform legislaţiei, certificatul de atribuire a codului fiscal; refuzul neîntemeiat de a elibera documentul prin care autoritatea fiscală confirmă că a luat la evidenţă contul bancar; refuzul neîntemeiat de a informa contribuabilul despre drepturile şi obligaţiile lui, inclusiv despre impozitele şi taxele în vigoare, despre modul şi termenele de plată a acestora şi despre actele normative respective; netratarea cu respect şi corectitudine a contribuabilului, a reprezentantului acestuia, a unui alt participant la raporturile fiscale, adică neglijarea sau înjosirea premeditată a drepturilor, intereselor sau demnităţii persoanei; refuzul neîntemeiat de a acorda facilităţile (înlesnirile) fiscale prevăzute de legislaţie; refuzul de a asigura gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de seamă fiscală; cerinţa neîntemeiată de a săvîrşi acţiuni şi de a prezenta dări de seamă fiscale; refuzul neîntemeiat de a elibera la cerere, neeliberarea în termen a certificatului privind stingerea obligaţiei fiscale; refuzul neîntemeiat de a primi şi înregistra cereri, comunicări, reclamaţii, contestaţii şi alte petiţii 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    (2) Încălcarea termenului de remitere către contribuabil a avizului de plată a obligaţiei fiscale în cazul cînd, conform legislaţiei, autoritatea cu atribuţii de administrare fiscală calculează impozit sau taxă 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    (3) Suspendarea nelegitimă a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului sau încasarea nelegitimă a mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului; ridicarea nelegitimă de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar; urmărirea nelegitimă a altor bunuri ori a datoriilor debitoare ale contribuabilului; încălcarea modului, stabilit de legislaţie, de efectuare a compensării şi/sau a restituirii sumelor ce constituie obligaţii fiscale plătite în plus ori a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 298. Încălcarea modului de calculare,
                           de aprobare şi de utilizare a mijloacelor 
                           bugetare
    (1) Denaturarea de către instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile a calculelor de stabilire a necesarului de mijloace bugetare 
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 155 de unităţi convenţionale.
    (2) Acţiunile specificate la alin.(1) care au dus la formarea de surplusuri de mijloace bugetare sau de bunuri materiale 
    se sancţionează cu amendă de la 110 la 165 de unităţi convenţionale.
    (3) Neprezentarea spre aprobare sau neaprobarea în termen de către ordonatorii de credite (executorii de buget) a planurilor de finanţare (devizelor de cheltuieli) ale instituţiilor bugetare 
    se sancţionează cu amendă de la 55 la 110 unităţi convenţionale.
    (4) Utilizarea contrar destinaţiei sau dezafectarea mijloacelor bugetare de către instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
    
[Art.298 al.(4) dispoziţia modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    se sancţionează cu amendă de la 190 la 300 de unităţi convenţionale.
    (5) Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii, efectuarea de cheltuieli de către instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile din bani publici în sume ce depăşesc limitele lor anuale stabilite pentru achiziţionarea unui tip de mărfuri, lucrări şi servicii; divizarea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii de acelaşi tip din banii publici prin contracte separate; neînregistrarea în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat a contractelor de achiziţie de mărfuri, lucrări şi servicii din mijloacele bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale cu valoarea contractului mai mare de 1000 de lei; transferarea mijloacelor bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru produse, lucrări şi servicii fără înregistrarea prealabilă a contractelor în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat; admiterea de către instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile a datoriilor creditoare cu termenul de onorare expirat
    
[Art.298 al.(5) dispoziţia modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    se sancţionează cu amendă de la 110 la 220 de unităţi convenţionale.
    51) Efectuarea de către unităţile administrativ-teritoriale a tranzacţiilor economice cu beneficiari prin încheierea contractelor neavantajoase, precum şi utilizarea patrimoniului public de către beneficiarii arendaşi fără perfectarea contractelor şi fără efectuarea calculelor plăţilor pentru folosirea fondurilor fixe, terenurilor arabile, încăperilor, bazinelor acvatice, soldate cu venituri ratate,
    se sancţionează cu amendă de 220 de unităţi convenţionale.
    
[Art.298 al.(51) introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    
(52) Încălcarea procedurii de dare în arendă a terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, aferente obiectivelor private, precum şi aferente construcţiilor nefinalizate, constatată de către organele abilitate cu funcţii de control se sancţionează cu amendă de la 110 la 220 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    [Art.298 al.(52) introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (6) Formarea şi utilizarea contrar legislaţiei a mijloacelor speciale ale instituţiei finanţate de la buget 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale.
    Articolul 299. Încălcarea regulilor de păstrare şi de evidenţă a blanchetelor de strictă evidenţă
    (1) Încălcarea regulilor de păstrare şi de evidenţă a blanchetelor de strictă evidenţă 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    (2) Încălcarea regulilor de vînzare-cumpărare a blanchetelor de strictă evidenţă 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 300. Manipularea pe piaţa valorilor mobiliare
    (1) Tranzacţionarea sau influenţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare prin informaţie, promisiuni, pronosticuri, avize false şi eronate, denaturarea sau tăinuirea intenţionată a informaţiei despre emitent sau despre valorile mobiliare ale acestuia 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 500 de unităţi convenţionale.
    (2) Utilizarea de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare sau de către colaboratorii acestuia a informaţiei confidenţiale cu încălcarea legislaţiei la efectuarea tranzacţiilor cu valori mobiliare, precum şi influenţarea acestor tranzacţii de către terţi 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 400 de unităţi convenţionale.
    (3) Încălcarea, neexecutarea sau executarea neadecvată ori neonestă de către broker a cerinţelor privind activitatea sa, stipulate în legislaţie şi în contractul respectiv, a altor prevederi ale legislaţiei şi ale actelor normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    (4) Refuzul dealerului de a efectua tranzacţii cu valori mobiliare conform clauzelor esenţiale anunţate de el, iar în cazul lipsei în anunţul dealerului a clauzelor esenţiale, conform condiţiilor propuse de clientul acestuia sau conform cerinţelor legislaţiei înaintate faţă de dealer 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 301. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice 
    (1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice prin neprezentare sau prin prezentare tardivă, fără motive întemeiate, a declaraţiei pe venit şi/sau prin includere în declaraţia pe venit a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile ori prin tăinuire a altor bunuri impozabile, dacă suma impozitului neachitat nu depăşeşte 1500 de unităţi convenţionale, 
    se sancţionează cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale.
    (2) Aceeaşi acţiune, dacă suma impozitului neachitat depăşeşte 1500 de unităţi convenţionale, 
    se sancţionează cu amendă de 500 de unităţi convenţionale.
    (3) Nu se aplică sancţiune în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi achitat este mai mic de 100 de unităţi convenţionale. Nu se aplică amendă contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) din Codul fiscal.
    Articolul 302. Abuzurile pe piaţa financiară nebancară
    (1) Desfăşurarea fără înregistrare la Comisia Naţională a Pieţei Financiare a ofertei publice obligatorii a valorilor mobiliare pe piaţa primară sau secundară 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 250 de unităţi convenţionale.
    (2) Neefectuarea pe parcursul desfăşurării ofertei publice de valori mobiliare pe piaţa primară ori secundară a modificărilor necesare în prospectul ofertei publice sau în alte documente prezentate pentru înregistrarea ofertei, în cazul depistării unor date neveridice, 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 200 de unităţi convenţionale.
    (3) Neprezentarea de informaţie sau prezentarea unei informaţii neautentice sau incomplete Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 150 de unităţi convenţionale.
    (4) Ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative cu încălcarea regulilor şi cerinţelor stabilite 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (5) Nerespectarea de către emitenţi şi de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a formelor de dare de seamă stabilite de legislaţie şi/sau nerespectarea termenelor de publicare în presă 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 100 de unităţi convenţionale.
    (6) Nerespectarea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a cerinţei privind accesul liber al clienţilor acestora la informaţia general accesibilă despre activitatea pe care o desfăşoară 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 80 de unităţi convenţionale.
    (7) Eschivarea emitentului de la ţinerea sau de la asigurarea ţinerii registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative conform cerinţelor legislaţiei 
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale.
    Articolul 303. Încălcarea cerinţelor de prezentare a
                           dărilor de seamă de către emitenţi şi
                           participanţii profesionişti la piaţa 
                           financiară nebancară
    Neprezentarea sau prezentarea tardivă Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de către emitenţi şi participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a dărilor de seamă stabilite de legislaţie şi/sau prezentarea acestora în volum incomplet sau conţinînd informaţii neveridice 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale.
    Articolul 304. Încălcarea restricţiilor privind piaţa valorilor 
                           mobiliare, a prevederilor cu privire la 
                           tranzacţiile cu conflict de interese, a altor 
                           prevederi referitoare la piaţa valorilor mobiliare
    (1) Încălcarea restricţiilor privind vînzarea sau cumpărarea valorilor mobiliare stabilite pentru participanţii la piaţa valorilor mobiliare 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 180 de unităţi convenţionale.
    (2) Nerespectarea cerinţelor, prevăzute de legislaţia cu privire la piaţa valorilor mobiliare, la achiziţionarea sau la răscumpărarea de către emitent a valorilor mobiliare plasate 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 180 de unităţi convenţionale.
    (3) Neprezentarea informaţiei emitentului de către acţionar în termenele stabilite de legislaţia cu privire la piaţa valorilor mobiliare 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 150 de unităţi convenţionale.
    (4) Denaturarea şi ascunderea premeditată a informaţiei despre activitatea economico-financiară a societăţii pe acţiuni, a altei informaţii pe care creditorii, acţionarii sau autorităţile publice, în conformitate cu legislaţia, trebuie să o primească 
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 400 de unităţi convenţionale.
    (5) Neconvocarea adunării generale a acţionarilor sau convocarea acesteia cu încălcarea Legii privind societăţile pe acţiuni şi/sau cu încălcarea statutului societăţii 
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 180 de unităţi convenţionale.
    (6) Încălcarea modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi/sau a tranzacţiilor cu conflict de interese 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 400 de unităţi convenţionale.
    (7) Neprezentarea sau prezentarea tardivă a datelor, stabilite de legislaţie, de către persoanele interesate în efectuarea de către societăţile pe acţiuni a tranzacţiilor cu conflict de interese 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 250 de unităţi convenţionale.
    Articolul 305. Încălcarea regulilor de activitate 
                           în domeniul asigurărilor
    (1) Încălcarea modului de aplicare de către asigurători şi intermediarii în asigurări a primelor de asigurare stabilite în conformitate cu legile speciale 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale.
    (2) Practicarea de către asigurător (reasigurător) a claselor de asigurări care nu sînt incluse în licenţă 
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale.
    (3) Încheierea contractelor de asigurare cu încălcarea formelor standardizate ale acestora, stabilite în conformitate cu legislaţia, 
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale.
    (4) Practicarea de către asigurător (reasigurător) şi/sau de către intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări a altor activităţi decît cele ce se limitează la asigurare, la reasigurare şi la operaţiunile ce rezultă direct din aceste acţiuni 
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale.
    (5) Investirea de către asigurător (reasigurător) a mai mult de 15% din capitalul propriu în capitalul social al unei societăţi comerciale fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (6) Efectuarea de către asigurător (reasigurător) a transferului de portofoliu de asigurare în lipsa aprobării Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale.
    Articolul 306. Încălcarea regulilor de majorare 
                           sau de reducere a participaţiilor 
                           calificate în capitalul social 
                           al asigurătorului (reasigurătorului)
    (1) Majorarea, fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, a participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) peste 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot ale acestuia 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale.
    (2) Reducerea, fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, a participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) sub nivelul de 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot ale acestuia
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale.
    Articolul 307. Încălcarea regulilor activităţii de
                           intermediere în asigurări şi/sau 
                           în reasigurări
    (1) Prestarea serviciilor de asigurare prin agenţi de asigurare care nu întrunesc condiţiile prevăzute în legislaţia din domeniul asigurărilor 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată asigurătorului (reasigurătorului) care l-a autorizat.
    (2) Prestarea serviciilor de intermediere de către brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare prin agenţi de asigurare persoane fizice sau persoane juridice ori prin subagenţi 
     se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare.
    (3) Colectarea primelor de asigurare şi/sau de reasigurare de către brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare în lipsa împuternicirilor exprese din partea asigurătorului (reasigurătorului) 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare. 
    Articolul 308. Încălcarea modului de determinare 
                           a marjei de solvabilitate
    Nerespectarea, în funcţie de clasele de asigurări practicate, de către asigurător (reasigurător) a modului de determinare a marjei de solvabilitate în conformitate cu modalitatea de calcul şi de raportare stabilită prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 309. Încălcarea modului de formare 
                           şi de menţinere a rezervelor tehnice
    (1) Nerespectarea de către asigurător (reasigurător) a modului de formare şi de menţinere, potrivit activităţii pe care o desfăşoară, a rezervelor tehnice suficiente, necesare îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din contractele de asigurare şi de reasigurare, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (2) Nerespectarea categoriilor de active admise să reprezinte rezervele tehnice şi rezervele matematice ale asigurătorului, a regulilor de dispersare a plasamentelor, precum şi a coeficientului de lichiditate stabilit prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, 
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale.
    (3) Desfăşurarea simultană a activităţii de asigurare de viaţă şi a activităţii de asigurare generală fără separarea acestor două activităţi 
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 100 de unităţi convenţionale.
    Articolul 310. Încălcarea legislaţiei privind activitatea
                           asociaţiilor de economii şi împrumut şi
                           a organizaţiilor de microfinanţare
    (1) Încălcarea procedurii stabilite privind modificarea statutului asociaţiei de economii şi împrumut 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Încălcarea restricţiilor stabilite în activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut sau a organizaţiilor de microfinanţare 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată administratorului asociaţiei de economii şi împrumut şi persoanei cu funcţie de răspundere din organizaţia de microfinanţare, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    (3) Încălcarea acordului privind măsurile de stabilizare sau a ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind încetarea încălcărilor şi/sau implementarea măsurilor de remediere 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 200 de unităţi convenţionale.
    Articolul 311. Încălcarea termenului de restituire a
                            taxei pe valoarea adăugată 
    Încălcarea termenului, stabilit de legislaţie, de restituire a taxei pe valoarea adăugată
    se sancţionează cu amendă în mărime de pînă la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere din organul cu atribuţii de administrare fiscală, în ale cărei obligaţii intră restituirea taxei pe valoarea adăugată. Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti