Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XIX CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA ORDINEA PUBLICĂ ŞI LA SECURITATEA PUBLICĂ

 Articolul 354. Huliganismul nu prea grav

    Huliganismul nu prea grav, adică acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice, alte acţiuni similare ce încalcă normele morale, tulbură ordinea publică şi liniştea persoanei fizice, 
se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.
    Articolul 355. Consumul de băuturi alcoolice
                            în locuri publice şi apariţia
                            în astfel de locuri în stare de 
                            ebrietate produsă de alcool
    (1) Consumul de băuturi alcoolice pe străzi, pe stadioane, în scuaruri, în parcuri, în toate tipurile de transport în comun şi în alte locuri publice unde consumul de băuturi alcoolice nu este permis de autorităţile administraţiei publice locale 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (2) Apariţia în locuri publice în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, în cazul în care persoana şi-a pierdut capacitatea de a se mişca de sine stătător, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 356. Jocurile de noroc. 
                           Ghicitul în locuri publice
    (1) Organizarea jocurilor de noroc cu încălcarea regulilor prevăzute de legislaţie 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
    (2) Ghicitul în locuri publice 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
    Articolul 357. Tulburarea liniştii 
    Tulburarea liniştii în timpul nopţii, de la ora 22 pînă la ora 7, inclusiv prin cîntare cu voce ridicată, semnalizare acustică, folosire cu intensitate auditivă a aparatajului audiovizual în locuinţe sau în locuri publice, alte acţiuni similare, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    Articolul 358. Încălcarea regulilor de apărare 
                           împotriva incendiilor
    Încălcarea standardelor, normelor şi regulilor de asigurare a apărării împotriva incendiilor 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 359. Încălcarea regimului special 
                           în condiţii de stare excepţională
    (1) Încălcarea, în condiţii de stare excepţională, a regimului special, dacă nu conţine elementele constitutive ale infracţiunii, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (2) Acţiunea specificată la alin.(1) săvîrşită în perioada de exercitare a formei speciale de administrare 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 360. Încălcarea modului de comercializare 
                            şi/sau de înstrăinare a armelor
                            individuale şi a muniţiilor aferente
    (1) Comercializarea în magazinele specializate a armelor individuale şi a muniţiilor aferente către persoane care nu au permis de procurare a armelor şi a muniţiilor aferente 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o astfel de activitate pe un termen de la 3 luni la un an. 
    (2) Transmiterea sau altă înstrăinare a armei individuale şi a muniţiilor aferente către o persoană care nu are permis de procurare a armelor şi a muniţiilor aferente 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (3) Eschivarea de la comercializarea armei individuale şi a muniţiilor aferente în cazul anulării permisului de deţinere a acestora 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 361. Încălcarea regulilor de deţinere,
                           port, transport, folosire sau aplicare
                           a armei individuale şi a muniţiilor aferente
    (1) Încălcarea regulilor de deţinere, port şi transport al armei individuale şi a muniţiilor aferente 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Folosirea armei individuale şi a muniţiilor aferente contrar destinaţiei 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (3) Depăşirea împuternicirilor în aplicarea armei individuale 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (4) Procurarea, purtarea, păstrarea, repararea armelor neînregistrate în modul stabilit sau fără documente de provenienţă 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (5) Portul armei individuale în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe 
    se sancţionează cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de deţinere a armei şi de portarmă pe un termen de la 6 luni pînă la un an.
    (6) Portul armei individuale la întruniri 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de deţinere a armei şi de portarmă.
    Articolul 362. Încălcarea termenului de înregistrare,
                           reînregistrare a armei individuale sau
                           prelungire a permisului de deţinere 
                           a armei şi de portarmă
    (1) Încălcarea termenului de înregistrare sau de reînregistrare a armei individuale la organul de poliţie 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea termenului de prelungire a permisului de deţinere a armei şi de portarmă 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 363. Tragerea din armă de foc în locuri publice, 
                            în locuri nerezervate pentru tragere
                            sau cu încălcarea modului stabilit
    Tragerea din armă de foc în locuri publice, în locuri nerezervate pentru tragere, în locuri rezervate, dar cu încălcarea modului stabilit 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de portarmă pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 364. Încălcarea legislaţiei cu privire la  publicitate
    (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate exterioară fără permisiunea autorităţii administraţiei publice locale şi fără acordarea, în modul stabilit, a unui spaţiu de afişaj
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 300 de unităţi convenţionale.
    (2) Amplasarea mijloacelor de publicitate exterioară pe arbori sau în zonele de protecţie a monumentelor de arhitectură, de istorie şi de cultură 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 300 de unităţi convenţionale.
    (3) Amplasarea sau difuzarea publicităţii produselor şi a serviciilor supuse certificării sau licenţierii în cazul în care producătorii lor nu dispun de certificat sau de licenţă, precum şi amplasarea sau difuzarea publicităţii produselor şi a serviciilor interzise producerii şi comercializării 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 300 de unităţi convenţionale.
    (4) Amplasarea sau difuzarea publicităţii produselor şi a serviciilor cu folosirea neautorizată a simbolurilor statului 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 300 de unităţi convenţionale.
    (5) Prezentarea, producerea sau difuzarea fără autorizaţie a publicităţii şedinţelor medicale în masă cu folosirea metodelor de influenţă psihică 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 300 de unităţi convenţionale.
    Articolul 365. Distrugerea sau deteriorarea 
                           intenţionată a obiectelor activităţii
                          de  publicitate
    Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a afişelor (cu excepţia celor electorale), avizelor, anunţurilor, altor obiecte ale activităţii de publicitate 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti