Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XIV: ADMINISTRAREA STATISTICII VAMALE

 Capitolul XIV

ADMINISTRAREA STATISTICII VAMALE
    Articolul 321. Statistica vamală a comerţului exterior
    (1) Organele vamale adună, în baza declaraţiilor vamale, şi prelucrează date despre trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, prezintă informaţii autorităţilor publice centrale, conform legislaţiei.
    (2) Datele referitoare la o operaţiune sau la un agent economic concret sînt considerate confidenţiale şi nu pot fi transmise unor terţi şi nici altor autorităţi publice fără permisiunea declarantului, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
    Articolul 322. Sursele de date pentru statistica vamală
    Sursele de date pentru statistica vamală sînt documentaţia şi informaţia prezentate pentru vămuire şi efectuarea controlului vamal.
    Articolul 323. Furnizarea informaţiei statistice
    (1) Organul vamal poate furniza, contra taxă, solicitanţilor informaţie statistică, informaţie generalizatoare sau referitoare la persoana interesată.
    (2) Cuantumul taxei pentru informaţie statistică, precum şi scutirile de taxă sînt stabilite de legislaţie.
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti