Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XIV

     Articolul 246. Furnizarea neautorizată a reţelelor

                           sau a serviciilor de comunicaţii electronice,
                           de comunicaţii poştale sau de tehno- logie 
                           a informaţiei
    (1) Furnizarea neautorizată a reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Furnizarea reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice într-o perioadă în care dreptul de furnizare a acestor reţele sau servicii a fost suspendat sau retras 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Furnizarea neautorizată a serviciilor de comunicaţii poştale 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Furnizarea serviciilor de comunicaţii poştale într-o perioadă în care dreptul de furnizare a acestor servicii a fost suspendat sau retras 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Furnizarea neautorizată a serviciilor de tehnologie a informaţiei 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Furnizarea serviciilor de tehnologie a informaţiei într-o perioadă în care dreptul de furnizare a acestor servicii a fost suspendat sau retras 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 247. Nerespectarea condiţiilor de
                           autorizare generală 
    (1) Nerespectarea condiţiilor de autorizare generală de către furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, poştale sau de tehnologie a informaţiei 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Nerespectarea prescripţiei privind remedierea încălcării obligaţiilor stabilite în condiţiile de autorizare generală 
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de furnizare a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice, de comunicaţii poştale sau de tehnologie a informaţiei pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 248. Utilizarea fără licenţă şi fără permis
                           tehnic a canalelor, a frecvenţelor
                           radio, a resurselor de numerotare 
    (1) Utilizarea fără licenţă şi fără permis tehnic a canalelor, a frecvenţelor radio 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Utilizarea fără licenţă a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 249. Nerespectarea condiţiilor prevăzute
                            în licenţele de utilizare a canalelor, a 
                            frecvenţelor radio, a resurselor de 
                            numerotare
    (1) Nerespectarea condiţiilor prevăzute în licenţele de utilizare a canalelor, a frecvenţelor radio, a resurselor de numerotare 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Nerespectarea prescripţiei privind remedierea încălcării obligaţiilor stabilite în condiţiile licenţei 
    se sancţionează cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de utilizare a canalelor, a frecvenţelor radio, a resurselor de numerotare pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 250. Nerespectarea reglementărilor şi a
                            normelor tehnice din domeniul comuni-
                            caţiilor electronice, poştale şi al tehno-
                            logiei informaţiei
    (1) Nerespectarea reglementărilor şi a normelor tehnice din domeniul comunicaţiilor electronice, poştale sau al tehnologiei informaţiei
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Nerespectarea prescripţiei privind remedierea încălcării reglementărilor sau a normelor tehnice 
    se sancţionează cu privarea de dreptul de utilizare a resurselor limitate şi/sau de dreptul de furnizare a reţelelor sau a serviciilor pe un termen de la 6 luni la un an.
    (3) Utilizarea sau conectarea la reţelele de comunicaţii electronice a echipamentelor, cablurilor sau elementelor de reţea de comunicaţii electronice sau poştale necertificate şi nemarcate de organul abilitat 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Instalarea sau utilizarea neautorizată a echipamentelor de radiocomunicaţii de emisie în mijloacele de transport 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Crearea şi operarea neautorizată a mijloacelor de comunicaţii electronice sau poştale susceptibile să cauzeze prejudicii sănătăţii oamenilor care locuiesc în zona lor de influenţă 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Încălcarea regulilor de protecţie a liniilor şi instalaţiilor de comunicaţii electronice 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    (7) Executarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a liniilor, cablurilor şi instalaţiilor de comunicaţii electronice fără autorizaţia proprietarului acestor linii, cabluri şi instalaţii 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (8) Instalarea sau utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, inclusiv a antenelor de emisie, fără coordonarea cu organul abilitat şi fără obţinerea de la acesta a autorizaţiei de utilizare 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    (9) Comercializarea echipamentelor, cablurilor, elementelor de reţea pentru necesităţile comunicaţiilor electronice sau poştale necertificate şi nemarcate 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 251. Încălcarea normelor de emisie 
                           electromagnetică şi de perturbaţii
                           industriale admisibile pentru radiorecepţie, 
                           împiedicarea recepţionării programelor
                           audiovizuale sau funcţionării echipamentelor
                           şi liniilor de comunicaţii electronice
    (1) Producerea în orice mod a perturbaţiilor prejudiciabile 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea parametrilor tehnici de emisie autorizaţi 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 de unităţi convenţionale.
    (3) Emisia intenţionată care produce perturbaţii nocive altor mijloace tehnice de radiocomunicaţii 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 500 de unităţi convenţionale.
    (4) Împiedicarea funcţionării echipamentelor şi liniilor de comunicaţii electronice 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la 100 de unităţi convenţionale.
    (5) Încălcarea normelor de emisie electromagnetică şi de perturbaţii industriale admisibile pentru radiorecepţie, împiedicarea recepţionării programelor audiovizuale sau funcţionării echipamentelor şi liniilor de telecomunicaţii 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la 500 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 252. Conectarea neautorizată sau admiterea
                            conectării neautorizate la reţelele 
                            de comunicaţii electronice
    Conectarea neautorizată sau admiterea conectării neautorizate a echipamentelor terminale sau a altor mijloace de comunicaţii electronice la reţelele de comunicaţii electronice, inclusiv la liniile de abonat, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    Articolul 253. Refuzul neîntemeiat al furnizorului
                           autorizat de reţele sau de servicii 
                           de a conecta la reţele sau la servicii un alt
                           furnizor autorizat de reţele sau de servicii 
    Refuzul neîntemeiat al unui furnizor autorizat de reţele sau de servicii de a conecta la reţelele sau la serviciile sale un alt furnizor autorizat de reţele sau de servicii 
    se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    Articolul 254. Executarea lucrărilor în domeniul 
                            comunicaţiilor electronice sau
                            poştale fără acordul proprietarului 
                            terenului sau al unui alt bun imobil
                            ori în lipsa hotărîrii judecătoreşti 
                            privind executarea acestor lucrări
    Executarea lucrărilor în domeniul comunicaţiilor electronice sau poştale fără acordul proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil ori în lipsa hotărîrii judecătoreşti privind executarea acestor lucrări 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    Articolul 255. Deteriorarea intenţionată a liniilor, instalaţiilor, 
                            echipamentelor de comunicaţii electronice 
                            şi poştale 
    Deteriorarea intenţionată a liniilor, instalaţiilor, echipamentelor de comunicaţii electronice şi poştale 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 256. Francarea trimiterilor poştale cu mărci
                           poştale utilizate sau neautorizate 
    Francarea trimiterilor poştale cu mărci poştale utilizate sau neautorizate de Ministerul Dezvoltării Informaţionale 
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    Articolul 257. Confecţionarea pentru desfacere 
                            ori desfacerea cu bună ştiinţă  de mărci
                            poştale false, de clişee ale maşinilor 
                           de francare sau de sigilii poştale
    Confecţionarea pentru desfacere ori desfacerea cu bună ştiinţă de mărci poştale false, de clişee ale maşinilor de francare sau de sigilii poştale 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 258. Predarea spre expediere a
                            obiectelor care prezintă pericol 
                            sau a obiectelor cu caracter obscen
    Predarea spre expediere prin orice tip de trimitere poştală a obiectelor care, la manipulare sau la transport, prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor, a obiectelor cu caracter obscen fără a declara natura lor reală
se sancţionează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenţionale.
    Articolul 259. Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii
                           publice în domeniul comunicaţiilor
                           electronice, poştale şi al tehnologiei
                           informaţiei
    Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii publice în domeniul comunicaţiilor electronice, poştale şi al tehnologiei informaţiei 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 260. Discriminarea la prestarea serviciilor
                            publice în domeniul comunicaţiilor 
                            electronice, poştale şi al tehnologiei
                            informaţiei
    Discriminarea de orice natură a utilizatorului la prestarea serviciilor publice în domeniul comunicaţiilor electronice, poştale şi al tehnologiei informaţiei 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 261. Proiectarea sau producerea fără
                           scop de comercializare, deţinerea 
                           sau utilizarea ilegală a mijloacelor 
                           tehnice speciale pentru obţinerea
                           ascunsă a informaţiei
    (1) Proiectarea sau producerea fără scop de comercializare, deţinerea sau utilizarea ilegală a mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Utilizarea în activitatea particulară de detectiv şi de pază a mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 262. Încălcarea regulilor de import, export,
                           proiectare, producere şi comercializare 
                           a mijloacelor tehnice speciale pentru 
                           obţinerea ascunsă a informaţiei, 
                           nerespectarea altor condiţii de licenţiere
    Încălcarea regulilor de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, în cazul prezenţei licenţei, nerespectarea altor condiţii de licenţiere 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti