Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XIII CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL CIRCULAŢIEI RUTIERE

 Articolul 228. Încălcarea regulilor de exploatare

                            a vehiculelor 
    (1) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frînare sau în mecanismul de direcţie, în dispozitivele de iluminare ori de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fără autorizaţia de rigoare 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    (2) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice interzisă prin regulile de circulaţie rutieră, cu excepţia vehiculelor avînd defectele menţionate la alin.(1), precum şi amplasarea neautorizată pe vehicule a publicităţii 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 229. Încălcarea regulilor de înmatriculare sau
                           de înregistrare de stat, de revizie tehnică
                           a vehiculelor
    (1) Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    (3) Exploatarea unui vehicul care nu a fost asigurat de răspundere civilă în modul stabilit 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    Articolul 230. Conducerea unui vehicul cu încălcarea
                            regulilor de amplasare a numărului de 
                            înmatriculare sau conducerea unui
                            vehicul fără un astfel de număr
    (1) Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea standardului 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    (2) Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
    (3) Atribuirea unui număr de înmatriculare fals şi conducerea cu bună ştiinţă a vehiculului cu un astfel de număr 
    se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce un vehicul pe un termen de un an.
    (4) Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv conform Regulamentului circulaţiei rutiere 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    (5) Nemenţinerea în stare curată a dispozitivelor de iluminare, de semnalizare, a numărului de înmatriculare, a seturilor reflectorizante, a sticlelor de la portierele din faţă şi a parbrizului vehiculului 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la o unitate la 3 unităţi convenţionale. 
    Articolul 231. Conducerea vehiculului cu încălcarea
                            regulilor privind permisul de conducere
    (1) Conducerea vehiculului cu permis de conducere de o categorie necorespunzătoare 
    se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale. 
    (2) Conducerea vehiculului fără permis de conducere (cu excepţia conducerii în cazul instruirii, în prezenţa instructorului) 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (3) Conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce vehicule 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale. 
    (4) Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are permis de conducere (cu excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau care are permis de conducere de o categorie necorespunzătoare 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    (5) Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are permis de conducere şi care, totodată, este în stare de ebrietate produsă de alcool, dacă fapta nu constituie infracţiune, 
    [Art.231 al.(5) dispoziţia modificată prin LP16-XVI din 03.02.09, MO47-48/03.03.09 art.132] 
    se sancţionează cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile.
    Articolul 232. Conducerea vehiculului de către o
                           persoană care nu are asupra sa permis
                           de conducere
    (1) Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere sau actul de înmatriculare de stat a vehiculului, sau poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă 
    se sancţionează cu amendă de 5 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    (2) Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de 5 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    Articolul 233. Conducerea vehiculului în stare de ebrietate 
                           produsă de alcool, predarea conducerii lui 
                           către  o persoană care se află în stare de
                           ebrietate produsă de alcool sau de alte 
                           substanţe
    
[Art.233 titlul modificat prin LP16-XVI din 03.02.09, MO47-48/03.03.09 art.132] 
    (1) Conducerea vehiculului de către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern, dacă fapta nu constituie infracţiune,
    
[Art.233 al.(1), dispoziţia modificată prin LP16-XVI din 03.02.09, MO47-48/03.03.09 art.132] 
    se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 3 ani.
    (2) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern sau în stare de ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare, dacă fapta nu constituie infracţiune,
    
[Art.233 al.(2), dispoziţia modificată prin LP16-XVI din 03.02.09, MO47-48/03.03.09 art.132]
    se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 3 ani.
    (3) Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2), în cazul în care admiterea la trafic a conducătorului de vehicul nu prevede obligaţia de a deţine permis de conducere,
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 150 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional pe un termen de pînă la 15 zile.
   Articolul 234. Necomunicarea identităţii persoanei
                           căreia i s-a  încredinţat conducerea
                           vehiculului
    
[Art.234 titlul în redacţia LP16-XVI din 03.02.09, MO47-48/03.03.09 art.132] 
    
[Art.234 al.(1) exclus prin LP16-XVI din 03.02.09, MO47-48/03.03.09 art.132, al.(2) devine al.(1)] 

    (1) Necomunicarea de către proprietarul sau mandatarul (utilizatorul) vehiculului, la solicitarea poliţiei, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea sau comunicarea cu bună ştiinţă de date eronate privind identitatea acestei persoane
    se sancţionează cu amendă de la 45 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 235. Încălcarea regulilor de folosire a centurii
                           de siguranţă, a căştii de protecţie şi 
                           a regulilor privind convorbirile radiotele- fonice
    (1) Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă şi a căştii de protecţie a motociclistului 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. 
    (2) Purtarea convorbirilor radiotelefonice contrar Regulamentului circulaţiei rutiere
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. 
    Articolul 236. Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită 
                            pe sectorul respectiv de drum 
    (1) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră 
    se sancţionează cu amendă de 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    (2) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră 
    se sancţionează cu amendă de 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
    (3) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră 
    se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare.
    Articolul 237. Încălcarea regulilor de traversare a liniei
                            de cale ferată prin pasajul de nivel 
    Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
    Articolul 238. Încălcarea regulilor de oprire şi neacordarea
                           de prioritate pietonilor şi altor participanţi 
                           la traficul rutier
     (1) Oprirea în locuri interzise 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de 5 unităţi convenţionale.
    (2) Staţionarea sau parcarea în locuri interzise 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    (3) Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    Articolul 239. Nerespectarea regulilor de circulaţie
                           în zonele rezidenţiale
    Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    Articolul 240. Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare
                           rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, 
                           a altor reguli de  circulaţie rutieră 
    (1) Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere şi de sens obligatoriu, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulaţie, dreptului de depăşire a vehiculelor, a exigenţelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în condiţii de vizibilitate redusă 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (2) Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulaţie 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    (3) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a altor prevederi ale Regulamentului circulaţiei rutiere 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la o unitate la 3 unităţi convenţionale.
    Articolul 241. Neîndeplinirea indicaţiei legale de
                           oprire a vehiculului şi de acordare 
                            vehiculelor a priorităţii de trecere 
    (1) Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei legale dată de agentul de circulaţie de a opri vehiculul 
    se sancţionează cu amendă de la 45 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
    (2) Neacordarea priorităţii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare avînd lumina albastră sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în funcţiune (vehicul cu regim prioritar de circulaţie) 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
    Articolul 242. Încălcarea regulilor de circulaţie
                            rutieră soldată cu deteriorarea 
                            bunurilor materiale ori cu cauzarea 
                           de leziuni corporale uşoare 
    (1) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri
    se sancţionează cu amendă de 40 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare.
    (2) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de leziuni corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri
    se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare.
    Articolul 243. Părăsirea locului în care 
                           s-a produs accidentul rutier
    Părăsirea de către vinovat a locului în care s-a produs accidentul rutier 
    se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile.
    Articolul 244. Încălcarea dispoziţiilor din Regulamentul
                           circulaţiei rutiere, care a generat
                           pericolul unui accident de circulaţie
    Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din Regulamentul circulaţiei rutiere, prevăzute la art.237–239 din prezentul cod, care a generat pericolul unui accident de circulaţie 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
    Articolul 245. Încălcarea regulilor de circulaţie 
                           de către pietoni şi alţi participanţi
                           la circulaţia rutieră
    (1) Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicţie şi de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliştilor, bicicliştilor, vizitiilor şi a altor persoane care se folosesc de drum 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (2) Încălcarea regulilor de circulaţie, de către persoanele indicate la alin.(1), care a generat o situaţie de accident de circulaţie
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti