Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XII CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA REGIMUL DIN TRANSPORTURI

 Articolul 197. Încălcarea normelor de capacitate
                           a traficului de pasageri 
    (1) Prestarea serviciilor de transport de călători de către transportul urban, suburban, interurban, la comandă şi de către taxiuri în lipsa certificatului de conformitate 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Încălcarea normelor de capacitate a traficului de pasageri de către conducătorul de maxi-taxi, de autobuz de rută interurbană sau internaţională 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale.
    (3) Prestarea de servicii în domeniul parcărilor şi în parchinguri în lipsa certificatului de conformitate 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Nerespectarea în transportul auto a condiţiilor stabilite în licenţă şi/sau în actele de autorizare a activităţii agentului transportator, eliberate de organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    Articolul 198. Încălcarea regulilor de securitate
                           în transportul feroviar
    (1) Punerea pe liniile de cale ferată a unor obiecte, fapt ce ar putea duce la deranjarea circulaţiei trenurilor, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Deteriorarea intenţionată a liniei de cale ferată, a perdelelor forestiere de protecţie, a paravanelor, a grilajelor de protecţie contra zăpezii şi a altor obiective, a construcţiilor de deservire a căilor ferate, a instalaţiilor de semnalizare şi de telecomunicaţii 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.
    (3) Încălcarea regulilor de trecere a transportului cu tracţiune animală şi de mînare a vitelor peste linia de cale ferată, precum şi de păşunare a vitelor în apropierea liniei de cale ferată, 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale.
    (4) Traversarea de către pietoni a liniei de cale ferată în locuri interzise sau încălcarea regulilor de traversare în locuri stabilite 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de pînă la 5 unităţi convenţionale.
    Articolul 199. Încălcarea regulilor de navigaţie
    (1) Încălcarea regulilor de navigaţie în apele interioare, a normelor de capacitate a navelor pentru pasageri; transportarea pasagerilor cu nave nedestinate unui astfel de transport; nerespectarea regulilor de securitate a pasagerilor la îmbarcare, în cursă şi la debarcare; folosirea navelor la lucrări neprevăzute iniţial în destinaţia lor; lipsa pe nave a actelor de bord; exploatarea navelor în stare tehnică necorespunzătoare, a căror exploatare este interzisă, sau a navelor reutilate fără autorizaţie; încălcarea regulilor de încărcare şi descărcare, de arimare şi stivuire a încărcăturilor în porturi; deteriorarea intenţionată a construcţiilor hidrotehnice, neîngrădirea instalaţiilor cu semne de navigaţie (de zi şi de noapte); încălcarea regulilor de intrare şi de ieşire din port, de trafic şi de staţionare a navelor în rada portului; conducerea navelor de către persoane aflate în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe; exploatarea în apele interioare a mijloacelor de transport naval (inclusiv de tonaj mic) care nu sînt înregistrate în mod corespunzător; exploatarea navelor de către membrii de echipaj fără calificarea corespunzătoare 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de un an.
    (2) Distrugerea, deteriorarea, smulgerea, mutarea intenţionată a semnelor de navigaţie plutitoare şi riverane fără permisiunea organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval, instalarea de garduri şi de alte instrumente de pescuit dincolo de locurile stabilite în acest scop fără a se coordona cu organul de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (3) Efectuarea fără permisiunea organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval a lucrărilor de scafandrier, de drenaj şi de foraj în apele interioare, inclusiv în cele portuare, precum şi nerespectarea regulilor de semnalizare în timpul unor astfel de lucrări 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Încălcarea de către personalul navelor fluviale a regulilor de navigaţie şi de staţionare a navelor în apele interioare, emiterea necondiţionată a semnalelor luminoase şi sonore, purtarea luminilor şi a semnelor de navigaţie necorespunzătoare 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale.
    Articolul 200. Încălcarea regulilor traficului de încărcături
                           periculoase, de mare gabarit sau supragrele
    (1) Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele cu vehicule 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    (2) Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele pe calea ferată 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele cu nave pe ape interioare 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 201. Încălcarea regulilor de
                            asigurare a integrităţii încărcăturilor 
    (1) Deteriorarea intenţionată a materialului rulant, a containerelor, a mijloacelor flotante şi a altor mijloace de transport, destinate traficului de încărcături, a dispozitivelor de trafic 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale.
    (2) Deteriorarea sigiliului şi a dispozitivelor de închidere ale vehiculelor, remorcilor, containerelor, vagoanelor de marfă, calelor şi ale altor magazii de nave, deteriorarea unităţilor de încărcături sau a ambalajului lor, a pachetelor, grilajelor de la magaziile de mărfuri, de la staţiile de autocamioane, de la staţiile de cale ferată, de la punctele (rampele) de containere, din porturi (debarcadere) şi depozite, care se folosesc la executarea operaţiunilor legate de traficul de mărfuri, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (3) Aflarea fără permisiune pe teritoriul magaziilor de mărfuri, al punctelor (rampelor) de containere, al zonelor (sectoarelor) de manipulare a mărfurilor de la staţiile de autocamioane, de la staţiile de cale ferată, din porturi (debarcadere), al ecluzelor şi al depozitelor 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 202. Deteriorarea intenţionată a transportului
                            în comun şi a echipamentului interior
    Deteriorarea intenţionată a vehiculelor de transport în comun, a vagoanelor de călători şi a locomotivelor, a navelor, precum şi a echipamentului lor interior,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
    Articolul 203. Încălcarea regulilor de conduită a
                            pasagerilor în transporturi 
    (1) Urcarea sau coborîrea din mersul vehiculului, călătoria pe scările, pe acoperişul vagoanelor de tren şi în alte locuri interzise, oprirea neautorizată, fără necesitate, a trenului, călătoria neautorizată în trenul de marfă 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 15 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 de ore.
    (2) Aruncarea gunoiului şi altor obiecte pe fereastra sau pe uşa troleibuzului, autobuzului, maxi-taxiului, vagonului şi peste bordul navei 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
    (3) Fumatul în troleibuze, autobuze, maxi-taxiuri, în vagoane, în locuri neindicate pentru fumat din trenuri de lung parcurs şi în trenuri suburbane, în nave 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.
    Articolul 204. Călătoria fără bilet
    Călătoria fără bilet cu transport urban în comun, cu autobuze interurbane şi internaţionale, cu trenuri suburbane, cu trenuri locale şi de lung parcurs, cu nave fluviale 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 205. Falsificarea biletelor şi tichetelor şi/sau
                            comercializarea biletelor şi tichetelor false
    Falsificarea biletelor şi tichetelor, punerea în comercializare şi comercializarea biletelor şi tichetelor false pentru transport urban în comun, cu autobuze interurbane şi internaţionale, cu trenuri suburbane, cu trenuri locale şi de lung parcurs, cu nave fluviale 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 206. Încălcarea regulilor de înregistrare şi de
                           evidenţă a navelor, de folosire a navelor
                           şi a debarcaderelor
    (1) Încălcarea regulilor de înregistrare şi de evidenţă a navelor aflate sub controlul căpităniei portului 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea regulilor de folosire a navelor şi a debarcaderelor 
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 207. Admiterea spre exploatare a vehiculelor, 
                            locomotivelor şi vagoanelor, a navelor cu
                            încălcarea regulilor de exploatare
    Admiterea spre exploatare a vehiculelor, locomotivelor şi vagoanelor, a navelor care au vicii (cu excepţia vehiculelor fără autopropulsie), din care cauză este interzisă exploatarea lor, a celor reutilate fără autorizaţia de rigoare, neînregistrate în modul stabilit, sau a celor care nu au trecut controlul tehnic de stat 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 208. Încălcarea regulilor de securitate
                           a zborurilor
    (1) Lăsarea în zona aeroportului (aerodromului) a unor indicatoare şi instalaţii asemănătoare indicatoarelor şi instalaţiilor de marcaj ale aeroportului (aerodromului), aprinderea unor materiale pirotehnice fără permisiunea administraţiei aeroportului (aerodromului), instalarea unor obiecte care duc la aglomerarea păsărilor, fapt ce prezintă un pericol pentru zborurile aeronavelor, 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Nerespectarea regulilor de amplasare a indicatoarelor şi a instalaţiilor de marcaj de noapte şi de zi pe clădiri şi pe alte imobile 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Deteriorarea utilajelor de aeroport (aerodrom), a indicatoarelor de aeroport (aerodrom), a aeronavelor şi a utilajelor lor 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 209. Încălcarea regimului de acces
                           limitat pe teritoriul aeroportului 
                          (aerodromului)şi la obiectele
                           amplasate pe acest teritoriu
    Încălcarea regimului de acces limitat pe teritoriul aeroportului (aerodromului) şi la obiectele amplasate pe acest teritoriu, cu excepţia aerogării, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 210. Încălcarea regulilor de conduită
                           în aeronavă 
    (1) Neîndeplinirea de către persoanele care se află la bordul aeronavei a dispoziţiilor date de comandantul aeronavei 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale.
    (2) Încălcarea regulilor de fotografiere, de filmare şi de folosire a mijloacelor de radiotelecomunicaţie la bordul aeronavei 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de pînă la 5 unităţi convenţionale.
    Articolul 211. Încălcarea regulilor de exploatare a
                            tehnicii aeronautice
    Încălcarea regulilor de exploatare a tehnicii aeronautice 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 212. Încălcarea regulilor care au stat la baza
                           certificării/autorizării iniţiale şi la
                           baza standardelor operaţionale
    Încălcarea regulilor care au stat la baza certificării/autorizării iniţiale şi la baza standardelor operaţionale stabilite de reglementările aeronautice naţionale 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 213. Încălcarea reglementărilor referitoare 
                           la procedura de deservire la sol a
                           aeronavelor
    Încălcarea reglementărilor referitoare la condiţiile de deservire la sol a aeronavelor 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 214. Încălcarea regulilor de exploatare a
                           personalului aeronautic
    (1) Îndeplinirea de către personalul aeronautic (piloţi, însoţitori de bord, ingineri, navigatori) a atribuţiilor în lipsa documentului de autorizare corespunzător 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Aceeaşi acţiune efectuată în posesia documentului de autorizare cu termenul de valabilitate expirat 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de exercitare a atribuţiilor pe o perioadă de 6 luni.
    (3) Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2) admise de administraţia întreprinderii/ organizaţiei în care este angajat personalul aeronautic 
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (4) Sub incidenţa prezentului articol cade şi îndeplinirea atribuţiilor în cazul calificărilor speciale cu termen expirat sau al lipsei acestora, precum şi în cazul certificatului medical cu termen expirat sau al lipsei acestuia.
    Articolul 215. Încălcarea normelor de evidenţă a
                           timpului de zbor şi a timpului 
                           de odihnă al personalului aeronautic
    Încălcarea, în cadrul întreprinderilor care exploatează aeronave, a normelor de evidenţă a timpului de zbor şi a timpului de odihnă al personalului aeronautic, neefectuarea evidenţei timpului de zbor şi a timpului de odihnă al membrilor echipajelor de zbor 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 216. Încălcarea regulilor de transport 
                           al încărcăturilor periculoase la bordul
                           aeronavei
    (1) Încălcarea regulilor de transport al încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei
se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
    (2) Transportul încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei în lipsa autorizaţiei corespunzătoare 
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere a companiei aeriene.
    Articolul 217. Încălcarea normelor referitoare la
                            masa maximă admisă de decolare 
                            şi de centrare a aeronavei
    Încălcarea normelor referitoare la masa maximă admisă de decolare şi de centrare a aeronavei, calculată pentru condiţiile de zbor, 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 218. Împiedicarea accesului la documentele
                            referitoare la aeronavele exploatate
    Refuzul de a pune la dispoziţia inspectorilor documentele referitoare la aeronavele exploatate şi de a permite efectuarea inspecţiei întreprinderii/ organizaţiei 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 219. Încălcarea cerinţelor de asigurare
                            în transportul aerian
    Efectuarea transporturilor aeriene fără asigurarea pasagerilor, bagajelor, echipajelor de zbor şi fără asigurarea răspunderii civile faţă de terţi 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 220. Neinformarea intenţionată a autorităţilor
                            competente despre producerea incidentelor 
                            sau accidentelor aeronautice
    Neinformarea intenţionată de către operatorul aerian a autorităţilor competente despre producerea incidentelor sau accidentelor aeronautice 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 221. Încălcarea regulilor de exploatare tehnică
                            a maşinilor autopropulsate şi a regulilor
                             de securitate tehnică
    (1) Prestarea serviciilor de deservire tehnică şi de reparaţie în lipsa certificatului de conformitate 
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Încălcarea regulilor de exploatare tehnică a tractoarelor, combinelor, a altor maşini agricole autopropulsate, a maşinilor de construcţie a drumurilor, încălcarea regulilor de securitate tehnică 
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 222. Încălcarea regulilor de securitate
                            în construcţia, exploatarea şi
                            repararea conductelor magistrale
    Încălcarea regulilor de securitate în construcţia, exploatarea şi repararea conductelor magistrale 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 223. Deteriorarea drumurilor, pasajelor 
                           de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare 
                           a circulaţiei rutiere, altor instalaţii rutiere
    Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere, altor instalaţii rutiere, precum şi crearea intenţionată de obstacole în circulaţia rutieră 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 224. Încălcarea regulilor de folosire a
                           drumurilor de către vehicule
    (1) Circulaţia pe drumurile naţionale a vehiculelor cu şenile, cu tracţiune animală, precum şi a celor neechipate corespunzător, care duc încărcături a căror scurgere provoacă murdărirea îmbrăcămintei rutiere, acoperirea ei cu gheaţă sau diminuarea siguranţei circulaţiei rutiere 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Nerespectarea de către conducătorii de autovehicule a restricţiilor de tonaj sau de gabarit 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 225. Blocarea intenţionată a arterelor
                           de transport
    (1) Blocarea intenţionată a arterelor de transport care a provocat sau care ar putea provoca perturbarea funcţionării normale a transportului auto, feroviar, fluvial 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (2) Acţiunile specificate la alin.(1) însoţite de pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor ori săvîrşite în urma înţelegerii prealabile a unui grup de persoane, ori însoţite de controlul nelegitim al încărcăturii, bagajului sau al documentelor, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune, 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 226. Încălcarea regulilor de protecţie a benzii
                           de separaţie şi a regulilor de folosire a
                           terenurilor din zona de protecţie a drumului
    (1) Aratul unor porţiuni de teren, cositul ierbii, tăierea şi vătămarea plantaţiilor, desţelenirea şi excavarea solului, evacuarea pe banda de separaţie a drumurilor a apelor de canalizare, apelor industriale, ameliorative şi a celor de scurgere din instalaţii de evacuare a apei şi din rezervoare fără coordonare cu autorităţile rutiere, aţîţarea focului pe banda de separaţie şi în apropierea podurilor de lemn la mai puţin de 100 de metri de acestea
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (2) Executarea de împrejmuiri, plantarea de arbori care pot provoca înzăpezirea sau inundarea drumului ori care împiedică vizibilitatea, amplasarea de construcţii, instalaţii şi panouri publicitare neautorizate în zona de protecţie a drumului
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (3) Executarea fără autorizaţie în zona de protecţie a drumului a unor lucrări ce ar periclita stabilitatea şi integritatea lui 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 227. Nerespectarea regulilor de întreţinere,
                           de reparaţie şi de reconstrucţie a drumurilor
    (1) Nerespectarea regulilor de întreţinere, de reparaţie şi de reconstrucţie a drumurilor, pasajelor şi a comunicaţiilor situate în zona drumului, a mijloacelor de dirijare a circulaţiei rutiere, nerespectarea termenelor de executare a lucrărilor de reparaţie şi de reconstrucţie executate în zona drumurilor, neîntreprinderea măsurilor de asigurare a securităţii circulaţiei rutiere 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Neîndeplinirea lucrărilor de amenajare, de reparare şi de curăţare regulată a pistelor pentru pietoni şi a punţilor de trecere, neexecutarea obligaţiilor de întreţinere în stare tehnică bună şi în curăţenie a barierelor de la marginea drumului sau a căilor de acces la drumul de folosinţă generală 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti