Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XI CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL AGRICOL ŞI SANITAR-VETERINAR

 Articolul 183. Daunele provocate semănăturilor,

                          plantaţiilor sau recoltei de culturi agricole
    Daunele provocate semănăturilor, plantaţiilor sau recoltei strînse de culturi agricole ce se află în cîmp 
    se sancţionează cu amendă de 10 unităţi convenţionale aplicată proprietarului de vite sau de păsări ori persoanei responsabile de ele.
    Articolul 184. Încălcarea normelor tehnice
                           privind producerea, prelucrarea, 
                           păstrarea şi comercializarea seminţelor
    Producerea, prelucrarea, păstrarea şi comercializarea seminţelor neconforme după calitate standardelor în vigoare sau fără actele de confirmare a calităţii de soi şi a calităţii culturale 
    se sancţionează cu amendă de 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 185. Producerea şi/sau comercializarea
                           neautorizată sau fără documentele
                           respective a materialului de înmulţire
                           şi săditor pomicol, viticol şi bacifer,
                           falsificarea lui 
    Producerea şi/sau comercializarea neautorizată sau fără documentele respective a materialului de înmulţire şi săditor pomicol, viticol şi bacifer, falsificarea documentelor de însoţire, falsificarea denumirii soiurilor şi a categoriilor biologice, a calităţii de soi şi a calităţii culturale a materialului de înmulţire şi săditor pomicol, viticol şi bacifer 
    se sancţionează cu amendă de 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 186. Înfiinţarea de plantaţii cu suprafaţă
                           de peste 0,5 hectare fără proiect, 
                           cu material săditor necertificat sau
                           de soiuri şi tipuri de portaltoi neraionate
    Înfiinţarea de plantaţii cu suprafaţă de peste 0,5 hectare fără proiect, cu material săditor necertificat sau cu soiuri şi tipuri de portaltoi neraionate 
    se sancţionează cu amendă de 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 187. Defrişarea neautorizată 
                           a plantaţiilor pomicole şi bacifere
    Defrişarea neautorizată a plantaţiilor pomicole şi bacifere cu suprafaţă de peste 0,5 hectare 
    se sancţionează cu amendă de 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 188. Nerespectarea regimului fitosanitar
                            şi de carantină, încălcarea tehnologiei de
                            cultivare a plantaţiilor pomicole şi bacifere
    Nerespectarea regimului fitosanitar şi de carantină, încălcarea tehnologiei de cultivare a plantaţiilor pomicole şi bacifere, soldată cu pierderi materiale considerabile sau cu distrugerea plantaţiilor, 
    se sancţionează cu amendă de 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 189. Neexecutarea măsurilor obligatorii de 
                            combatere a organismelor dăunătoare 
                           sau încălcarea regulilor de efectuare 
                           aunor astfel de măsuri
    (1) Neexecutarea măsurilor obligatorii de combatere a organismelor dăunătoare sau încălcarea regulilor de efectuare a unor astfel de măsuri, fapt ce a condiţionat apariţia şi răspîndirea în masă a bolilor, vătămătorilor şi buruienilor, 
    se sancţionează cu amendă de 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Utilizarea, în conformitate cu normele în vigoare, a chimicalelor la protecţia culturilor agricole şi celor silvice fără avertizarea deţinătorilor de albine 
    se sancţionează cu amendă de 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 190. Scoaterea materialelor din punctele de
                           frontieră fără control de carantină 
                           şi fără tratare 
    Scoaterea materialelor aduse din străinătate din porturile fluviale (debarcadere) de frontieră, din staţiile de cale ferată, din gări (staţii) auto, din aeroporturi şi din alte puncte de frontieră fără control de carantină şi fără tratare în cazul cînd un astfel de control şi o astfel de tratare sînt obligatorii conform legislaţiei 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 191. Împiedicarea specialiştilor din Agenţia
                           Fitosanitară de a exercita supravegherea
                            şi controlul fitosanitar
    Împiedicarea în orice mod a specialiştilor din Agenţia Fitosanitară de a-şi exercita funcţiile de supraveghere şi control fitosanitar 
    se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 192. Încălcarea modului stabilit de încercare 
                           şi raionare a soiurilor de viţă-de-vie
    Încălcarea modului stabilit de încercare şi raionare a soiurilor de viţă-de-vie 
    se sancţionează cu amendă de 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 193. Producerea şi/sau comercializarea
                           materialului de înmulţire şi săditor 
                           viticol necorespunzător normelor 
                            tehnice
    Producerea şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol necorespunzător normelor tehnice 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 194. Încălcarea modului stabilit de înfiinţare
                            a plantaţiilor viticole
    Înfiinţarea de plantaţii viticole pe o suprafaţă de peste 0,5 hectare cu soiuri neraionate sau cu material săditor viticol necorespunzător normelor tehnice ori fără proiect sau autorizaţie, sădirea de noi plantaţii viticole în locul celor defrişate pînă la expirarea a 3 ani de la defrişare 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 195. Încălcarea modului stabilit de trecere
                            la pierderi şi de defrişare a plantaţiilor 
                            viticole
    Încălcarea modului stabilit de trecere la pierderi şi de defrişare a plantaţiilor viticole 
    se sancţionează cu amendă de 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 196. Încălcarea regulilor şi normelor 
                           sanitar veterinare
    (1) Încălcarea regulilor şi normelor sanitar-veterinare, a măsurilor sanitar-veterinare şi a indicaţiilor legale ale specialiştilor veterinari privind asigurarea ocrotirii sănătăţii animalelor, folosirea şi întreţinerea lor corectă, ocrotirea sănătăţii omului şi profilaxia antropozoonozelor, încălcarea altor exigenţe reglementate prin normele sanitar-veterinare şi a actelor normative în domeniul medicinei veterinare 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind împrejmuirea, amenajarea, întreţinerea şi funcţionarea dezinfectoarelor, vestiarelor şi filtrelor-vestiar în exploataţii zootehnice, în locurile de aglomerare a animalelor şi în unităţile care produc, prelucrează, depozitează şi valorifică produse de origine animală, precum şi dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea cu substanţe interzise, efectuarea acestor lucrări în alt mod decît cel stabilit de autoritatea veterinară competentă 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Neamenajarea cimitirelor de animale, a gropilor Bekari, a crematoriilor sau a altor locuri de distrugere a cadavrelor de animale, a deşeurilor de origine animală sau nerespectarea condiţiilor de întreţinere şi de folosire a lor 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (4) Nerespectarea măsurilor de carantină în ce priveşte termenele şi condiţiile prevăzute de normele sanitar-veterinare, precum şi în cazul bolilor epizootice declarate oficial, incluse în lista publicată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (5) Scoaterea sau introducerea, fără acordul autorităţilor sanitar-veterinare competente, a unor animale, a unor produse şi materiale de orice fel, care pot fi contagioase, din sau în zonele ori obiectivele aflate în carantină 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (6) Tăierea pentru consumul public a animalelor bolnave, suspectate de boli infectocontagioase sau parazitare, comercializarea cărnii şi a subproduselor obţinute în alte condiţii decît cele stabilite în actele normative ce reglementează normele sanitar-veterinare 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (7) Neanunţarea autorităţii sanitar-veterinare teritoriale de către deţinătorii de animale a suspiciunii ori a apariţiei unei boli la animale sau a zoonozelor, precum şi a cazurilor de tăieri de necesitate sau de pieire a animalelor, 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti