Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul X
Articolul 478. Trimiterea spre executare a 
                           hotărîrii judecătoreşti
    (1) Trimiterea spre executare a hotărîrii judecătoreşti se pune în sarcina instanţei care a judecat cauza în primă instanţă. 
    (2) În termen de 10 zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti, preşedintele instanţei trimite dispoziţia de executare a hotărîrii, împreună cu o copie de pe hotărîrea definitivă, autorităţii însărcinată cu     punerea în executare a hotărîrii conform prevederilor legislaţiei de executare. În cazul în care cauza a fost judecată cu recurs, la copia de pe hotărîre se anexează copia de pe decizia instanţei de recurs.
    (3) Autorităţile care pun în executare hotărîrea judecătorească comunică, în cel mult 5 zile, instanţei care a trimis hotărîrea respectivă despre punerea ei în executare. Administraţia locului de deţinere va notifica instanţa care a trimis hotărîrea despre locul în care contravenientul execută sancţiunea.
    (4) Instanţa de judecată care a pronunţat hotărîrea este obligată să urmărească executarea hotărîrii.
    Articolul 479. Problemele ce urmează a fi soluţionate
                           la executarea sancţiunii contravenţionale
    (1) Problemele legate de executarea sancţiunii contravenţionale se soluţionează, la demersul contravenientului, de către autoritatea competentă să asigure executarea sancţiunii contravenţionale sau, la demersul contravenientului ori al autorităţii competentă să asigure executarea sancţiunii contravenţionale, de către instanţa de judecată.
    (2) Problemele legate de explicarea suspiciunilor şi neclarităţilor la executarea hotărîrii judecătoreşti se soluţionează de către instanţa emitentă a hotărîrii definitive, la demersul contravenientului sau al autorităţii competentă să asigure executarea sancţiunii contravenţionale.
    Articolul 480. Modul de soluţionare a problemelor
                           legate de executarea sancţiunii contra
                           venţionale de către instanţa de judecată
    (1) Problemele legate de executarea sancţiunii contravenţionale adresate instanţei de judecată se soluţionează în conformitate cu prevederile capitolului VII al cărţii a doua, de către instanţa de judecată din raza de activitate a autorităţii competentă să asigure executarea sancţiunii contravenţionale.
    (2) Încheierea instanţei de judecată privind soluţionarea problemelor legate de executarea sancţiunii contravenţionale poate fi atacată cu recurs de către persoanele interesate în termen de 15 zile şi se judecă în procedură de recurs în conformitate cu prevederile capitolului VIII al cărţii a doua.

*** 
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti