Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul VIII: DISPUNEREA DE MĂRFURI ŞI DE MIJLOACELE DE TRANSPORT, PRECUM ŞI DE MIJLOACELE BĂNEŞTI OBŢINUTE DIN COMERCIALIZA

 Capitolul VIII

DISPUNEREA DE MĂRFURI ŞI DE MIJLOACELE DE TRANSPORT,
PRECUM ŞI DE MIJLOACELE BĂNEŞTI OBŢINUTE DIN
COMERCIALIZAREA LOR
Secţiunea a 35-a
Dispunerea de mărfuri şi de mijloace de transport
    Articolul 216. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor
                           de transport în proprietatea statului
   (1) Mărfurile şi mijloacele de transport confiscate conform prevederilor prezentului cod, inclusiv cele care constituie obiectul infracţiunii de contrabandă şi al altor infracţiuni vamale, precum şi mărfurile şi mijloacele de transport la care s-a renunţat în folosul statului trec în proprietatea acestuia.
    (2) Procedura de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport în proprietatea statului este stabilită de legislaţie.
    (3) Cheltuielile de transport, depozitare şi comercializare a mărfurilor şi mijloacelor de transport trecute în proprietatea statului se restituie din mijloacele băneşti obţinute din comercializarea lor.
    Articolul 217. Încasarea mijloacelor băneşti pentru
                           acoperirea cheltuielilor
    Dacă mijloacele băneşti obţinute din comercializarea mărfurilor şi mijloacelor de transport trecute în proprietatea statului, în conformitate cu legislaţia, nu acoperă cheltuielile de comercializare a acestora efectuate de organul vamal, partea neacoperită din cheltuieli va fi suportată de declarant sau de persoana responsabilă de plata drepturilor de import sau de export.
    Articolul 218. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele
                           de transport necomercializabile
    Mărfurile şi mijloacele de transport necomercializabile trecute în proprietatea statului, precum şi procedura dispunerii de astfel de mărfuri şi mijloace de transport sînt stabilite de legislaţie.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti