Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul VII CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA SĂNĂTATEA POPULAŢIEI, SĂNĂTATEA PERSOANEI, LA STAREA SANITAR-EPIDEMIOLOGICĂ

 Articolul 75.  Divulgarea informaţiei confidenţiale 

                          privindexamenul medical de depistare
                          a contaminării cu virusul imunodeficienţei
                          umane (HIV) ce provoacă maladia SIDA
    Divulgarea informaţiei confidenţiale despre examenele medicale de depistare a contaminării cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) ce provoacă maladia SIDA de către personalul medical sau de către alte persoane care, în virtutea obligaţiilor de serviciu, deţin astfel de informaţii 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale.
    Articolul 76. Eschivarea bolnavului de tuberculoză 
                         eliminator de bacili de la tratament sau
                         încălcarea regimului prescris 
    Eschivarea bolnavului de tuberculoză eliminator de bacili de la tratament sau încălcarea regimului prescris 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale.
    Articolul 77. Practicarea ilicită a activităţii medicale 
                         şi farmaceutice 
    (1) Practicarea ca profesie a activităţii medicale şi farmaceutice de către o persoană care nu are studiile medicale şi farmaceutice corespunzătoare 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 70 de unităţi convenţionale. 
    (2) Practicarea de către persoana autorizată să desfăşoare activităţi farmaceutice a unor genuri de activitate neindicate în licenţă 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale. 
    (3) Desfăşurarea activităţii farmaceutice în locuri neautorizate de Ministerul Sănătăţii 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.
    (4) Păstrarea neconformă a medicamentelor, păstrarea, utilizarea, publicitatea şi comercializarea medicamentelor neautorizate de Ministerul Sănătăţii spre utilizare, a medicamentelor cu termenul de valabilitate expirat, precum şi a celor fără documentul şi/sau informaţia ce atestă calitatea şi fără denumirea şi adresa producătorului, 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (5) Încălcarea regulilor de prescriere a reţetelor şi de eliberare a medicamentelor 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.
    (6) Producerea, modificarea formulei de producţie, a fluxului tehnologic, a marcării medicamentelor, a altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice, precum şi a documentaţiei tehnico-normative, de către     întreprinderile care produc medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice fără autorizarea respectivă a Ministerului Sănătăţii 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (7) Practicarea activităţii farmaceutice fără utilizarea sistemului informaţional de evidenţă a circulaţiei medicamentelor, utilizarea acestui sistem cu încălcarea cerinţelor stabilite, eliberarea medicamentelor din întreprinderile farmaceutice şi/sau prezenţa în stocul farmaciilor şi al filialelor lor a medicamentelor fără etichete cu fîşie latentă 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a practica activitate farmaceutică pe un termen de la 3 luni la un an.
    (8) Îndeletnicirea cu medicina populară fără autorizaţie specială, eliberată în modul stabilit de lege, 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.
    Articolul 78. Vătămarea intenţionată uşoară a
                         integrităţiicorporale
    (1) Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 40 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional de la 5 la 10 zile.
    (2) Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale, maltratarea, aplicarea de lovituri, alte acţiuni violente care au provocat dureri fizice 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de la 10 la 15 zile.
    (3) Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale care a provocat o dereglare de scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă, a capacităţii de muncă 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.
    Articolul 79. Încălcarea legislaţiei privind donarea de sînge
    (1) Sustragerea sîngelui şi a derivatelor de sînge, alterarea lor neintenţionată 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Folosirea sîngelui donat, a derivatelor de sînge şi a preparatelor din el în scopul obţinerii de profit 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (3) Scoaterea ilicită din ţară a sîngelui donat, a derivatelor de sînge şi a preparatelor din el 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (4) Neasigurarea păstrării sîngelui donat, a derivatelor de sînge şi a preparatelor din el 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Tăinuirea intenţionată de către donatorii de sînge a datelor cu privire la afecţiunile antecedente 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 80. Încălcarea regulilor şi a normelor 
                         sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice 
    (1) Încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice la comercializarea de produse (mărfuri) sau la prestarea de servicii consumatorului 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice de către angajaţii întreprinderilor din sectorul alimentar 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Neîndeplinirea în termen a prescripţiilor legale ale autorităţilor competente privind înlăturarea încălcării regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice 
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Neîndeplinirea obligaţiei de a face publice informaţiile veridice despre calitatea apei potabile 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (5) Producerea, depozitarea, transportarea şi distribuirea a noi tipuri de produse alimentare şi de materiale neaprobate care vin în contact cu produse alimentare în spaţii şi în condiţii necorespunzătoare regulilor sanitare 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 81. Angajarea în întreprinderile din sectorul 
                         alimentar a personalului fără examen 
                         medical şi/sau fără  instruire igienică, 
                         şi/sau fără calificarea necesară în materie 
                         de igienă
    Angajarea în întreprinderile din sectorul alimentar a personalului fără examen medical şi/sau fără instruire igienică, şi/sau fără calificarea necesară în materie de igienă 
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 82. Plasarea pe piaţă a noi tipuri de produse
                         alimentare şi de materiale neaprobate 
                          carevin în contact cu produse alimentare 
    Plasarea pe piaţă a noi tipuri de produse alimentare şi de materiale neaprobate care vin în contact cu produse alimentare 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    Articolul 83. Neluarea de măsuri pentru sistarea 
                         plasăriipe piaţă a noi tipuri de produse 
                         alimentare  şi de materiale neaprobate
                         care vin în contact cu produse alimentare 
    Neluarea de măsuri pentru sistarea plasării pe piaţă a noi tipuri de produse alimentare şi de materiale neaprobate care vin în contact cu produse alimentare, pentru organizarea şi efectuarea retragerii lor din circuit, pentru executarea deciziilor organelor de supraveghere şi de control privind utilizarea condiţionată sau nimicirea acestora 
    se sancţionează cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 84. Furnizarea de produse şi prestarea 
                         deservicii periculoase pentru viaţa
                         şi sănătatea consumatorului
    Furnizarea de produse şi prestarea de servicii periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorului, contrar prevederilor legale, 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. 
    Articolul 85. Procurarea sau păstrarea ilegală de
                         substanţe narcotice sau de alte substanţe
                         psihotrope în cantităţi mici ori consumarea
                         unor astfel de substanţe fără prescripţia 
                         medicului 
    (1) Procurarea sau păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, de substanţe narcotice sau de alte substanţe psihotrope în cantităţi mici, precum şi consumarea lor fără prescripţia medicului 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 10 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 de ore.
    (2) Este înlăturată răspunderea contravenţională pentru faptele prevăzute de prezentul articol a persoanei care a predat benevol substanţele narcotice ori alte substanţe psihotrope deţinute ilegal sau care s-a adresat ori care doreşte să se adreseze benevol la o instituţie medicală pentru a i se acorda asistenţa necesară în legătură cu consumarea ilegală a substanţelor narcotice şi/sau a altor substanţe psihotrope.
    Articolul 86. Neadoptarea de măsuri pentru asigurare
                          aprotecţiei semănăturilor de plante ce
                          conţin substanţe narcotice sau alte 
                          substanţe psihotrope
    Neadoptarea de măsuri, prevăzute de legislaţie, pentru asigurarea regimului stabilit de protecţie a semănăturilor de mac somnifer, de cînepă, de arbust coca şi de alte plante, a locurilor de păstrare şi de prelucrare a recoltei acestor culturi, neadoptarea de măsuri pentru distrugerea resturilor rămase după recoltare şi a deşeurilor de producţie care conţin substanţe narcotice sau alte substanţe psihotrope 
    se sancţionează cu amendă de la 70 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 87. Cultivarea ilegală a plantelor care conţin 
                          substanţe narcotice sau alte substanţe
                          psihotrope
    Cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau alte substanţe psihotrope, chiar şi în cantităţi mici şi fără scop de înstrăinare, 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu/sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. 
    Articolul 88. Aducerea minorului la starea de ebrietate 
                         produsă de alcool sau de alte substanţe 
    (1) Aducerea minorului la starea de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
    (2) Acţiunile specificate la alin.(1) săvîrşite de părinţi sau de persoanele care îi înlocuiesc, sau de persoanele faţă de care minorul se află în raport de subordine 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale.
    Articolul 89. Practicarea prostituţiei
    (1) Practicarea prostituţiei 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Persoana angajată în prostituţie contrar voinţei sale este degrevată de răspundere contravenţională.
    Articolul 90. Producerea, comercializarea, difuzarea 
                         sau păstrarea produselor pornografice 
    Producerea, comercializarea, difuzarea sau păstrarea produselor pornografice pentru a fi comercializate ori difuzate 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 91. Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice
                         în locuri interzise, comercializarea către
                         minori a produselor din tutun şi a 
                         băuturilor alcoolice
    (1) Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice în locuri interzise, altele decît cele specificate la art.203 alin.(3), 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale. 
    (2) Comercializarea către minori a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti