Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul VI: FACILITĂŢILE VAMALE ACORDATE ANUMITELOR CATEGORII DE PERSOANE STRĂINE

 Capitolul VI

FACILITĂŢILE VAMALE ACORDATE ANUMITELOR
CATEGORII DE PERSOANE STRĂINE
Secţiunea a 31-a
Facilităţile vamale acordate misiunilor diplomatice şi oficiilor
 consulare în Republica Moldova şi lucrătorilor acestora
    Articolul 206. Facilităţile vamale acordate misiunilor
                           diplomatice şi oficiilor consulare
                            în Republica Moldova
    Misiunile diplomatice şi oficiile consulare în Republica Moldova pot introduce şi scoate de pe teritoriul ei mărfuri destinate uzului lor oficial, cu respectarea regulilor de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală, fiind exonerate de drepturile de import şi de export, cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport, altor cheltuieli aferente.
    Articolul 207. Facilităţile vamale acordate agenţilor
                           diplomatici şi funcţionarilor consulari
                           străini în Republica Moldova
    (1) Agenţii diplomatici, funcţionarii consulari străini în Republica Moldova, precum şi membrii lor de familie care locuiesc împreună cu ei şi care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, pot introduce şi scoate de pe teritoriul ei mărfuri destinate uzului personal, precum şi mărfuri destinate instalării lor, cu respectarea regulilor de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală, fiind exoneraţi de drepturile de import şi de export, cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport, altor cheltuieli aferente.
    (2) Bagajul personal al agenţilor diplomatici, funcţionarilor consulari străini în Republica Moldova, precum şi al membrilor lor de familie care locuiesc împreună cu ei şi care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova este exonerat de control vamal. Dacă există motive serioase să se presupună că în bagajul lor există mărfuri nedestinate uzului personal sau prohibite de legislaţia Republicii Moldova, de acordurile internaţionale la care aceasta este parte de a fi introduse ori scoase din Republica Moldova, sau supuse carantinei, atunci se efectuează controlul vamal în prezenţa persoanelor indicate în prezentul articol sau a reprezentanţilor lor autorizaţi.
    Articolul 208. Facilităţile vamale acordate personalului
                           administrativ şi tehnic al misiunilor
                           diplomatice şi angajaţilor consulari ai
                           oficiilor consulare în Republica Moldova
    Personalul administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice, angajaţii consulari ai oficiilor consulare în Republica Moldova, precum şi membrii lor de familie care locuiesc împreună cu ei şi care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova pot introduce în Republica Moldova mărfuri cu ocazia primei lor instalări, respectînd regulile de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală, fiind exoneraţi de drepturile de import, cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport, altor cheltuieli aferente.
    Articolul 209. Trecerea peste frontiera vamală a
                            valizei diplomatice şi valizei consulare
    (1) Valiza diplomatică şi valiza consulară care trec frontiera vamală nu pot fi reţinute, nici supuse controlului vamal. Dacă există motive serioase să se presupună că valiza diplomatică şi valiza consulară conţin mărfuri care nu sînt indicate la alin.(3), organul vamal este în drept să ceară reprezentanţilor autorizaţi ai statului respectiv să deschidă valiza diplomatică şi valiza consulară în prezenţa colaboratorului vamal. În caz de refuz, valiza diplomatică şi valiza consulară vor fi returnate statului expeditor.
    (2) Toate încărcăturile care constituie valiză diplomatică şi valiză consulară trebuie să poarte menţiuni şi însemne vizibile privind caracterul lor.
    (3) Valiza diplomatică trebuie să conţină numai acte diplomatice, mărfuri destinate uzului oficial, iar valiza consulară numai corespondenţă oficială, acte şi mărfuri destinate uzului oficial.
Secţiunea a 32-a
Facilităţile vamale acordate altor persoane străine
    Articolul 210. Facilităţile vamale acordate curierilor
                           diplomatici şi consulari străini
    În temeiul principiului de mutualitate, curierii diplomatici şi consulari străini pot introduce şi scoate din Republica Moldova mărfuri de uz personal, fiind exoneraţi de control vamal şi de drepturi de import şi de export, cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport, altor cheltuieli aferente.
    Articolul 211. Facilităţile vamale acordate  
                           reprezentanţilor altor state şi membrilor
                           delegaţiilor străine
    Reprezentanţilor altor state, membrilor delegaţiilor parlamentare şi guvernamentale, precum şi, pe principiul mutualităţii, membrilor delegaţiilor străine care participă în Republica Moldova la tratative interstatale, la conferinţe sau adunări internaţionale, la alte misiuni oficiale, li se acordă facilităţile vamale prevăzute de prezentul cod pentru personalul administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice. De aceleaşi facilităţi vamale beneficiază şi membrii lor de familie care îi însoţesc.
    Articolul 212. Facilităţile vamale acordate agenţilor
                            diplomatici, funcţionarilor consulari,
                            reprezentanţilor altor state şi membrilor
                            delegaţiilor străine care tranzitează
                            Republica Moldova
   Agenţii diplomatici, funcţionarii consulari, membrii lor de familie, precum şi persoanele indicate la art.211, care tranzitează Republica Moldova în scop de serviciu beneficiază de facilităţile vamale prevăzute la art.207.
    Articolul 213. Facilităţile vamale acordate organizaţiilor
                            internaţionale interguvernamentale,
                            reprezentanţelor altor state de pe lîngă
                           ele, precum şi personalului acestor
                           organizaţii şi reprezentanţe
    Facilităţile vamale acordate organizaţiilor internaţionale interguvernamentale, reprezentanţelor statelor străine de pe lîngă ele, precum şi personalului acestor organizaţii şi reprezentanţe, sînt stabilite prin acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti