Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul IX: ACTIVITATEA OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII ŞI DE URMĂRIRE PENALĂ A ORGANELOR VAMALE

 Capitolul IX

ACTIVITATEA OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII ŞI
DE URMĂRIRE PENALĂ  A ORGANELOR VAMALE
Secţiunea a 36-a
Activitatea operativă de investigaţii
    Articolul 219. Organul vamal ca subiect al activităţii
                           operative de investigaţii
    (1) Organul vamal desfăşoară activitate operativă de investigaţii în conformitate cu Legea privind activitatea operativă de investigaţii.
   (2) Organul vamal desfăşoară activitate operativă de investigaţii în scopul depistării persoanelor culpabile de pregătirea şi comiterea de contravenţii vamale, de contrabandă şi de alte infracţiuni care ţin de competenţa organului de urmărire penală al Serviciului  Vamal.
    Articolul 220. Acţiunile operative de investigaţii care
                           asigură securitatea organelor vamale
    Acţiunile operative de investigaţii care asigură securitatea organelor vamale se efectuează în modul prevăzut de legislaţie.
Secţiunea a 37-a
Urmărirea penală
    Articolul 221. Obiectul urmăririi penale
    Obiectul urmăririi penale în cauzele ce ţin de competenţa organelor vamale îl constituie colectarea de probe privind infracţiunea, identificarea făptuitorului ei şi punerea lui sub învinuire în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 222. Organele de urmărire penală în
                            domeniul vamal
    (1) Urmărirea penală în domeniul vamal se efectuează de organul de urmărire penală din Serviciul Vamal şi de subdiviziunile lui teritoriale.
    (2) Ofiţerii de urmărire penală din Serviciul Vamal sînt independenţi, se supun indicaţiilor legale, scrise şi verbale, ale conducerii organului de urmărire penală în domeniul vamal şi ale procurorului.
    Articolul 223. Competenţa organelor de urmărire
                            penală în domeniul vamal
   Organele de urmărire penală în domeniul vamal efectuează cercetarea penală şi ancheta preliminară în toate cazurile de contrabandă şi de alte infracţiuni a căror cercetare este atribuită de Codul de procedură penală competenţei organelor vamale.
    Articolul 224. Contrabanda
    Trecerea peste frontiera vamală de mărfuri, eludîndu-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el, săvîrşită în proporţii mari sau deosebit de mari, fie în mod repetat, fie de un grup de persoane care s-au organizat pentru activitate de contrabandă, fie de o persoană cu funcţie de răspundere care face uz de situaţia de serviciu, fie prin folosirea frauduloasă de documente vamale şi de alte documente, fie însoţită de nedeclarare sau de declararea lor neautentică în documentele vamale sau în alte documente, o astfel de trecere de substanţe narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive şi explozive, de deşeuri nocive, de armament, de dispozitive de explodare, de arme de foc şi de muniţii, cu excepţia armelor de vînătoare cu ţeavă lisă şi a cartuşelor la ele, de valori culturale, precum şi nereturnarea pe teritoriul vamal a valorilor culturale scoase din ţară în cazul în care returnarea lor este obligatorie se consideră contrabandă şi se pedepseşte în conformitate cu Codul penal.
   
[Art.224 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
Secţiunea a 38-a
Livrările controlate
    Articolul 225. Livrările controlate de substanţe
                            narcotice şi psihotrope
    (1) În scopul combaterii traficului ilicit internaţional de substanţe narcotice şi psihotrope şi al depistării persoanelor implicate în astfel de operaţiuni, organele vamale ale Republicii Moldova folosesc, pentru fiecare caz aparte, în conformitate cu acordurile bilaterale, cu participarea organelor vamale şi a altor organe competente din ţările respective, metoda livrării controlate, adică permit introducerea, scoaterea sau tranzitarea, sub supravegherea lor, prin Republica Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope incluse în trafic ilicit.
    (2) Decizia privind aplicarea metodei livrării controlate este emisă de Serviciul Vamal.
    (3) Dacă ţara de destinaţie a substanţelor narcotice şi psihotrope este una străină, în Republica Moldova nu se porneşte proces penal, dar se emite o decizie privind aplicarea metodei livrării controlate, fapt despre care este informat imediat Procurorul General.
    Articolul 226. Aplicarea metodei livrării controlate
                           asupra altor bunuri
    (1) Metoda livrării controlate poate fi aplicată în modul prevăzut la art.225 şi asupra altor bunuri ce constituie obiectul sau mijlocul săvîrşirii unei infracţiuni.
    (2) Decizia privind aplicarea metodei livrării controlate şi asupra altor bunuri se aduce imediat la cunoştinţa Procurorului General.
    Articolul 227. Dispunerea de mijloacele băneşti şi de
                           alte bunuri confiscate în cadrul aplicării
                           metodei livrării controlate
    Mijloacele băneşti confiscate de instanţele de judecată ale Republicii Moldova şi ale altor state în cadrul aplicării metodei livrării controlate, precum şi mijloacele obţinute din comercializarea bunurilor confiscate prin această metodă se repartizează între statele participante la operaţiune, în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti