Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul IX CALEA EXTRAORDINARĂ DE ATAC. REVIZUIREA

     Articolul 475. Deschiderea procedurii de revizuire

    (1) Procedura de revizuire se deschide în favoarea contravenientului în termen de cel mult 6 luni din momentul apariţiei unuia dintre temeiurile prevăzute la alin.(2).
    (2) Revizuirea procesului contravenţional poate fi cerută dacă:
    a) instanţa de judecată internaţională, prin hotărîre, a constatat o încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului care poate fi reparată la o nouă judecare;
    b) Curtea Constituţională a declarat neconstituţională prevederea legii aplicată în cauza respectivă;
    c) legea nouă înlătură caracterul contravenţional al faptei sau ameliorează situaţia contravenientului în a cărui privinţă nu a fost executată integral sancţiunea contravenţională; 
    d) există o procedură pornită în cauza dată în faţa unei instanţe internaţionale;
    e) prin hotărîre definitivă s-a constatat că agentul constatator, procurorul sau judecătorul a comis, în cursul constatării şi judecării acestei cauze, abuzuri ce constituie infracţiuni.
    (3) Procedura de revizuire se deschide în baza cererii procurorului de nivelul instanţei de judecată, conform competenţei teritoriale, sau a cererii contravenientului adresată instanţei care a judecat cauza/contestaţia.     În cazul alin.(2) lit.d), procedura de revizuire se deschide la cererea Procurorului General sau a adjuncţilor lui.
    (4) Cererea de revizuire se face în scris, cu invocarea motivului revizuirii şi a datelor doveditoare.
    (5) În procedura de revizuire, instanţa sesizată poate dispune suspendarea hotărîrii neexecutate. 
    (6) Cererea de revizuire se examinează în conformitate cu prevederile capitolului VII al cărţii a doua.
    Articolul 476. Revizuirea deciziilor şi a hotărîrilor
                           în cauzele contravenţionale
    (1) Procurorul General şi adjuncţii lui dispun de dreptul de a înainta cerere de revizuire a deciziei sau hotărîrii emise în cauza contravenţională dacă se constată că în acţiunile contravenientului sînt prezente elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de Codul penal.
    (2) Cererea de revizuire se depune în instanţa a cărei decizie sau hotărîre a rămas definitivă.
    Articolul 477. Hotărîrea instanţei de revizuire
    (1) După examinarea cererii de revizuire, instanţa de revizuire adoptă una dintre următoarele hotărîri:
    1) respinge cererea de revizuire dacă este:
    a) tardivă;
    b) inadmisibilă;
    c) neîntemeiată; 
    2) admite cererea, casînd hotărîrea atacată, şi pronunţă o nouă hotărîre. 
    (2) Instanţa dispune, după caz, repunerea în drepturi, restituirea amenzii plătite şi a bunurilor, precum şi a cheltuielilor judiciare pe care persoana în a cărei favoare s-a admis revizuirea nu era obligată să le suporte, includerea, la cerere, în vechimea neîntreruptă în muncă, a duratei sancţiunii arestului contravenţional.
    (3) Hotărîrile emise în procedură de revizuire, cu excepţia celor emise de curţile de apel, pot fi atacate cu recurs de persoanele enumerate la art.467 în termen de 15 zile şi se judecă în ordinea procedurii de recurs, în conformitate cu prevederile capitolului VIII al cărţii a doua.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti