Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005

 Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr. 1140
din 2 noiembrie 2005
COMPLETAREA
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002
"Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii
în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova"
Punctul 23 litera a) din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.697), se completează după cum urmează:
"Această prevedere nu se aplică mărfurilor plasate în regim vamal de admitere temporară în baza unui contract de leasing. În acest caz, baza de calcul a drepturilor de import o va constitui valoarea reziduală a mărfurilor, în cazul leasing-ului financiar, şi, respectiv valoarea de transfer a proprietăţii, în cazul  leasing-ului operaţional, convenite de părţi."Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti