Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Hartă site
Asociaţia
···· Despre Asociaţia
···· Consiliul de Administrare
···· Structura
···· Regulamentul Intern
···· Statut
···· Certificatul de Înregistrare
···· Contacte
···· Membrii Asociaţiei
···· Memorandum de înțelegere între Serviciul Vamal și ABV
Acte Normative
···· Legislaţia
········ Legi
············ Tariful Vamal
················ Legea Nr. 1380 cu privire la tariful vamal
···················· Anexa Nr. 1 la Legea Nr. 1380 cu privire la tariful vamal
···················· Anexa Nr. 2-3 la Legea Nr. 1380 cu privire la tariful vamal
············ Legea Nr. 1466 din 29.01.1998 cu privire la repatrierea mijloacelor banesti
············ Legea Nr.420 din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică
············ Legea Nr.1031-XIV din 08.06.2000 reglementarii de Stat a activitatii comerciale externe
············ Legea Nr. 1163 din 26.07.2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului
············ Legea Nr. 440 din 27.06.2001 cu privire la zonele economice libere
············ Legea Nr. 461 din 30.07.2001 cu privire la piata produselor petroliere
············ Legea Nr. 1569 din 20.12.2002 privind modul de introducere si scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de catre persoanele fizic
············ Legea Nr.820 din 17.02.2000 privind măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare
············ Legea Nr.186 din 24.04.2003 cu privire la evaluarea conformitatii produselor
············ Legea Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
············ LEGE Nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului
········ Hotarîrile Guvernului
············ Hotarirea Nr.1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal
················ Anexa Nr.1 la Hotărîrea Guvernului Nr.1140 din 2 noiembrie 2005
···················· REGULAMENTUL de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova
························ CAPITOLUL I Dispoziţii comune
························ CAPITOLUL II Dispoziţii specifice regimurilor şi altor destinaţii vamale
···························· Anexe la Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii
················ Anexa Nr.2 la Hotărîrea Guvernului Nr. 1140 din 2 noiembrie 2005
················ Anexa Nr. 3 la Hotărîrea Guvernului Nr. 1140 din 2 noiembrie 2005
············ Hotarirea Nr. 1525 din 29.12.2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului marfurilor RM
············ Hotarirea nr.478 din 22.04.2003 privind excluderea barierelor la exportul marfurilor
············ Hotarirea Nr.600 din 14.05.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor
············ Hotarirea Nr.1123 din 28.06.2006 cu privire la restituirea accizelor
············ Hotarirea nr.287 din 11.03.2008 cu privire la restituirea taxei pe valoarea adaugata
············ Hotarirea Nr.1073 din 19.09.2008 modul de trecere a mijloacelor de transport cu marfuri si pasageri peste frontiera
············ Hotarirea Nr. 1185 din 30.09.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunur
············ Hotarirea Nr. 1599 din 13.12.2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor
············ Hotarirea Nr.792 din 08.07.2004 despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne
········ Ordinele Serviciului Vamal
············ Completarea Declaraţiei Vamale
················ ORDIN Nr. 346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei
················ ORDIN Nr. 436-O din 4.12.2008 Anexa accize 2009
················ ORDIN Nr. 02-O din 13.01.2009 Referitor la completarea declaraţiei vamale în detaliu
················ ORDIN Nr. 480-O din 18.12.2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu
················ ORDIN Nr. 56-O din 21.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală
············ Norme metodologice privind clasificarea unor categorii de mărfuri
················ ORDIN Nr. 38-O din 05.02.2009 referitor la clasificarea unor categorii de autovehicule
················ ORDIN Nr. 45-O din 10.02.2009 referitor la clasificarea produsului numit ”Нaematogenum”
················ ORDIN Nr. 58-O din 21.02.209 referitor la clasificarea “clipselor din aluminiu folosite la ambalarea salamurilor şi a caşcavalul
················ ORDIN Nr. 121-O din 15.04.2009 referitor la clasificarea rafturilor metalice
················ ORDIN Nr. 113-O din 07.04.2009 referitor la clasificarea preparatelor bazate pe vitamine, minerale şi microelemente
············ ORDIN Nr. 50-O din 18.02.2008 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea ce
············ ORDIN Nr. 39 357 din 07.10.2008 Privind calcularea şi perceperea plăţilor pentru importul mărfurilor, care în procesul utilizări
············ ORDIN Nr. 126-O din 07.04.2010 Cu privire la modul de vămuire a mărfurilor de larg consum
············ ORDIN Nr. 183-O din 17.05.2010 cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor
············ ORDIN Nr. 185-O din 17.05.2010 Cu privire la modul de vămuire a unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport
············ ORDIN Nr. 230-O din 28.06.2007 cu privire la aprobarea unor acte normative de executare a Codului vamal
············ ORDIN Nr. 244-O din 03.07.2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea
················ Formularul certificatului de transport EUR.1
············ ORDIN Nr. 267-O din 02.10.2009 privind formularul, modul de completare şi utilizare a actului constatator
················ Anexa Nr.1 Aprobat prin ordinul directorului general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova Nr. 267-O din 02.10.2009
············ ORDIN Nr. 288-O din 20.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe terit
············ ORDIN Nr.185-O din 25.05.2006 referitor la aprobarea Normelor de utilizare a declaraţiei sumare
············ ORDIN Nr.276-O din 24.10.2002 Ordin cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile
············ Ordin nr.140 din 10.04.2012
········ Codul Fiscal
············ Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.2007
················ Accizele
···················· Titlu IV: Accizele
···················· Clasificatorul codurilor şi cotelor mărfurilor accizate începînd cu 01 ianuarie 2010
················ Taxa pe Valoarea Adaugata
········ Codul Vamal
············ Capitolul I: DISPOZIŢII GENERALE
············ Capitolul II: TRECEREA MĂRFURILOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT PESTE FRONTIERA VAMALĂ. REGIMURILE VAMALE
············ Capitolul III: DREPTURILE DE IMPORT ŞI DREPTURILE DE EXPORT
············ Capitolul IV: VĂMUIREA
············ Capitolul V: CONTROLUL VAMAL
············ Capitolul VI: FACILITĂŢILE VAMALE ACORDATE ANUMITELOR CATEGORII DE PERSOANE STRĂINE
············ Capitolul VII: VALOAREA ÎN VAMĂ A MĂRFURILOR. DETERMINAREA ŢĂRII DE ORIGINE A MĂRFURILOR
············ Capitolul VIII: DISPUNEREA DE MĂRFURI ŞI DE MIJLOACELE DE TRANSPORT, PRECUM ŞI DE MIJLOACELE BĂNEŞTI OBŢINUTE DIN COMERCIALIZA
············ Capitolul IX: ACTIVITATEA OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII ŞI DE URMĂRIRE PENALĂ A ORGANELOR VAMALE
············ Capitolul X: CONTRAVENŢIILE VAMALE ŞI RĂSPUNDEREA PENTRU SĂVÎRŞIREA LOR. PROCEDURA ÎN CAZURILE DE CONTRA VENŢIE VAMALĂ ŞI CERC
············ Capitolul XI: ATACAREA DECIZIILOR, ACŢIUNILOR SAU INACŢIUNII ORGANELOR VAMALE ŞI ALE COLABORATORILOR VAMALI
············ Capitolul XII: APLICAREA DE MĂSURI LA FRONTIERĂ ÎN VEDEREA PROTECŢIEI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
············ Capitolul XIII: COLABORATORII VAMALI
············ Capitolul XIV: ADMINISTRAREA STATISTICII VAMALE
············ Capitolul XV: DISPOZIŢII FINALE
········ Codul Сontraventional
············ Cartea I: DREPTUL MATERIAL
················ Titlul I PARTEA GENERALĂ
···················· Capitolul I DISPOZIŢII COMUNE
···················· Capitolul II CONTRAVENŢIA. RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ
···················· Capitolul III CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL CONTRAVENŢIONAL AL FAPTEI ŞI RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ
···················· Capitolul IV SANCŢIUNILE CONTRAVENŢIONALE
···················· Capitolul V APLICAREA SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALE
················ Titlul II PARTEA SPECIALĂ
···················· Capitolul VI CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA DREPTURILE POLITICE, DE MUNCĂ ŞI LA ALTE DREPTURI CONSTITUŢIONALE ALE PERSOANEI FIZI
···················· Capitolul VII CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA SĂNĂTATEA POPULAŢIEI, SĂNĂTATEA PERSOANEI, LA STAREA SANITAR-EPIDEMIOLOGICĂ
···················· Capitolul VIII CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA DREPTURILE REALE
···················· Capitolul IX CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI
···················· Capitolul X CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI, CONSTRUCŢIILOR, ENERGETICII, GOSPODĂRIEI COMUNALE, LOCUINŢELOR ŞI AMENAJĂRII
···················· Capitolul XI CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL AGRICOL ŞI SANITAR-VETERINAR
···················· Capitolul XII CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA REGIMUL DIN TRANSPORTURI
···················· Capitolul XIII CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL CIRCULAŢIEI RUTIERE
···················· Capitolul XIV CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE, COMUNICAŢIILOR POŞTALE ŞI AL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
···················· Capitolul XV CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR, FISCALITATEA, ACTIVITATEA VAMALĂ ŞI VALORILE MOBILIARE
···················· Capitolul XVI CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR PUBLICE
···················· Capitolul XVII CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA REGIMUL FRONTIEREI DE STAT ŞI REGIMUL DE ŞEDERE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
···················· Capitolul XVIII CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA MODUL DE ADMINISTRARE. CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI, METROLOGIEI,
···················· Capitolul XIX CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA ORDINEA PUBLICĂ ŞI LA SECURITATEA PUBLICĂ
···················· Capitolul XX CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI MILITARE
············ Cartea 2: PROCESUL CONTRAVENŢIONAL
················ Titlul I PARTEA GENERALĂ
···················· Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE
···················· Capitolul II PARTICIPANŢII LA PROCESUL CONTRAVENŢIONAL
···················· Capitolul III AUTORITĂŢILE COMPETENTE SĂ SOLUŢIONEZE CAUZELE CONTRAVENŢIONALE
···················· Capitolul IV PROBELE
···················· Capitolul V MĂSURILE PROCESUALE DE CONSTRÎNGERE
················ Titlul II PARTEA SPECIALĂ
···················· Capitolul VI CONSTATAREA FAPTEI CONTRAVENŢIONALE
···················· Capitolul VII JUDECAREA CAUZEI CONTRAVENŢIONALEÎN INSTANŢĂ
···················· Capitolul VIII CALEA ORDINARĂ DE ATAC. RECURSUL
···················· Capitolul IX CALEA EXTRAORDINARĂ DE ATAC. REVIZUIREA
···················· Capitolul X TRIMITEREA SPRE EXECUTARE A HOTĂRÎRII JUDECĂTOREŞTI. PROBLEMELE CE URMEAZĂ A FI SOLUŢIONATE LA EXECUTAREA SANCŢI
···················· DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
········ Tratate Internationale
············ Codul Vamal Comunitar
············ Convenţia CMR
············ Convenţia TIR
············ Norme de completare a Carnetului TIR
············ Incoterms
············ Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontieră
············ Convenția privind admiterea temporară
···· Nomenclatorul Marfurilor
···· Alte Nomenclatoare
········ Nomenclatorul mărfurilor supuse carantinei fitosanitare
········ Nomenclatorul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar
Infocentru
···· Instruire
···· Planul de Studii
···· Programa Tematică
···· Licenţa
Pentru Membrii Asociaţiei
···· Noutăţi pentru Membrii Asociaţiei
···· Anunţuri
···· Strict Confidential
Hartă site
Noutaţi
Cursul oficial al MDL


Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti